GeoBGT

Esri

De BGT wordt de basis voor uw geo-informatie infrastructuur en een integraal onderdeel van uw stelsel van basisregistraties. BGT is GIS, een objectgerichte registratie. Dit betekent, dat u in de BGT de topografische elementen vastlegt als geïntegreerd geheel van geometrie, topologie, identificerende informatie en attributen. Het werken met objecten heeft grote voordelen ten opzichte van de klassieke lijngerichte grootschalige topografie. Het product GeoBGT is gebaseerd op ArcGIS. De combinatie van ArcGIS en de GeoBGT-extensie biedt u alle functionaliteit die u nodig heeft om de BGT te creëren, te beheren, te integreren en uit te wisselen. Daarnaast beschikt u meteen over uitgebreide mogelijkheden om iets met de informatie te doen, zoals het verrichten van ruimtelijke analyses, het maken van selecties en presentaties en het delen van ruimtelijk gebonden informatie. Hierdoor gaat ook in praktische zin uw BGT vlot integraal deel uitmaken van uw informatievoorziening.

Martin Schluter
productcommunicatie@esri.nl
010-2170700
Website leverancier
Website pakket

Ondertekende addenda (1)
Overzicht ondertekende addenda
  1. Groeipact Common Ground

    06-11-2019 06-11-2019

Meld aan leverancier

Pakketversie Status Start distributie
3.3.4 In gebruik 21-4-2021

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

21-4-2021

Start test

21-4-2021

Start distributie

21-4-2021
3.3 In gebruik 17-5-2019

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

17-5-2019
3.2 In gebruik 7-11-2017

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

7-11-2017
3.1 Einde ondersteuning 14-2-2017

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

14-2-2017
3.0 Einde ondersteuning 3-6-2016

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

3-6-2016
2.1.2 Einde ondersteuning 23-7-2015

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

23-7-2015
2.1 Einde ondersteuning 22-5-2015

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

22-5-2015
2.0 Einde ondersteuning 8-1-2015

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

8-1-2015
1.0 Einde ondersteuning 13-5-2012

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

31-5-2010

Start test

29-2-2012

Start distributie

13-5-2012
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (9)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

BGT-beheercomponent7 gemeenten
Geo-gegevens beheercomponent3 gemeenten

Details pakketversie: GeoBGT 3.1 - Status: Einde ondersteuning

Eindproduct standaarden

3 van 5 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF-koppelvlak Geo BAG 1.0
BGT-beheercomponent
StUF Geo IMGeo 1.1.1
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens beheercomponent
http://www.geonovum.nl/sites/default/files/20150610_bgt_certificeren_uitgebreid_esri.pdf
StUF Geo IMGeo 1.2
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens beheercomponent
http://www.geonovum.nl/sites/default/files/20150610_bgt_certificeren_uitgebreid_esri.pdf
StUF Geo IMGeo 1.3 - Geo-BOR
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens beheercomponent
https://www.geonovum.nl/sites/default/files/20160308_geobor_certificeren_esri.pdf
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BRT Levering 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
BRT Levering 2.2
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Digimelding (actueel)
BGT-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
PDOK services (actueel)
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Zaak- en documentservices 1.0
BGT-beheercomponent
Zaak- en documentservices 1.2
BGT-beheercomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
IMBRO Bodem en Ondergrond (actueel)
Geo-gegevens beheercomponent
IMGeo (BGT) 2.1
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens beheercomponent
http://www.geonovum.nl/sites/default/files/20150610_bgt_certificeren_uitgebreid_esri.pdf
IMKL Kabels en Leidingen 1.2
Geo-gegevens beheercomponent
IMWA Water 2010
Geo-gegevens beheercomponent
IMWA Water 2013
Geo-gegevens beheercomponent
StUF BG 2.04
BGT-beheercomponent
StUF BG 3.10
BGT-beheercomponent
StUF ZKN 3.10
BGT-beheercomponent
TOP10NL Topografie 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
TOP10NL Topografie 2.2
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Gegevenscatalogus BGT 1.1.1
BGT-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
NEN 3610:2011 nl
Geo-gegevens beheercomponent
RGBZ 1.0
BGT-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
BGT-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
BGT-beheercomponent

Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
BGT-beheercomponent
Geo-gegevens beheercomponent
Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor gemeente
- Beheren en exploiteren van gebouweigendommen
- Beheren en exploiteren van grond-eigendommen
- Beheren en inwinnen van geometrische gegevens
- Beheren van aansturing onderhoud openbare ruimte
- Beheren van accommodaties
- Beheren van afvalgegevens
- Beheren van afvalinzameling
- Beheren van begraafplaatsen
- Beheren van beperkingsbesluiten
- Beheren van bodemvoorzieningen (bruin)
- Beheren van digitale ruimtelijke plannen
- Beheren van gebouwen (rood)
- Beheren van grafrechten
- Beheren van groenvoorzieningen (groen)
- Beheren van havens
- Beheren van lucht en geluid
- Beheren van meldingen openbare ruimte
- Beheren van monumentgegevens
- Beheren van omgevingsvergunningen
- Beheren van parkeerdiensten
- Beheren van verkeersinfrastructuur (grijs)
- Beheren van verkeersprognoses
- Beheren van verkeersregelinstallaties
- Beheren van water en waterinfrastructuur (blauw)
- Maken van bestekken
- Ondersteunen van archeologie
- Ondersteunen van grondroeren en KLIC-meldingen
- Ondersteunen van toezicht
- Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen

Pakketversie Ondersteunde technologieën

On-premise