eDiensten voor Aanvragen (Snelbalie)

Centric

Onze eDiensten voor Aanvragen zijn frontoffice applicaties waarmee baliemedewerkers en burgers inkomens en zorgaanvragen snel, correct en eenduidig af kunnen handelen. De eDiensten voor Aanvragen produceren op basis van de aanvraag direct een beschikking die ter plekke geprint kan worden. Zo kan de gemeente de beschikking gelijk aan de klant meegeven. De burgervariant van de eDiensten voor Aanvragen maken gebruik van een koppeling met DigiD. De eDiensten voor Aanvragen zijn verder gekoppeld aan het Digitaal Klantdossier (DKD). Hiermee worden gegevens van GBA-v, UWV, SVB en GSD beschikbaar gemaakt binnen de applicatie. De eDiensten voor Aanvragen kunnen gebruik maken van een koppelvlak met de Suites voor het Sociaal Domein (SSD). Zo kan binnen SSD vervolgens de uitkering volledig automatisch worden verwerkt en klaargezet voor betaling. De eDiensten voor Aanvragen bestaan uit verschillende modules die elk een aspect van de sociale zekerheid behandelen. De modules zijn: Bijzondere Bijstand, Levensonderhoud, Individuele inkomenstoeslag. Daarnaast zijn er verschillende inhoudelijke modules die zijn bedoeld om de vraag van de klant duidelijk in beeld te krijgen en de klant op de juiste manier toe te leiden naar de gewenste dienstverlening binnen of buiten de gemeente.

Pakketversie Status Start distributie
eDiensten voor Aanvragen In gebruik 1-1-2014

Toelichting versie

Met de eDiensten voor Aanvragen kunnen inwoners zelf aanvragen indienen voor verschillende regelingen. Er zijn aanvraagmodules voor bijstand voor levensonderhoud, bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, Bbz en verschillende gemeentelijke minimaregelingen. Er vindt voorinvulling plaats vanuit landelijke bronnen en de gegevens worden via een slim koppelvlak volledig verwerkt in de Suites voor het Sociaal Domein

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2014

Start test

1-1-2014

Start distributie

1-1-2014
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (6)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Baliecomponent1 gemeente
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent5 gemeenten
Klantgeleidingcomponent2 gemeenten

Details pakketversie: eDiensten voor Aanvragen (Snelbalie) eDiensten voor Aanvragen - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 28 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.1
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Catalogi API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Digitoegankelijk versie 1.1.2
Baliecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Klantgeleidingcomponent
Documenten API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Baliecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Klantgeleidingcomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2014
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2015
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2016
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2017
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2018
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2019
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2020
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2021
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Compliancy niet aangetoond
Norm beveiligingsassessment DigiD 2022
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Compliancy niet aangetoond
Prefill eFormulieren services 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
StUF EF 2.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
StUF EF 2.04
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
StUF EF 3.10
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
StUF EF 3.11
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
StUF EF 3.12
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
StUF EF 3.15
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Webrichtlijnen versie 1 (WRv1)
Baliecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Klantgeleidingcomponent
Webrichtlijnen versie 2 (WRv2)
Baliecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Klantgeleidingcomponent
Zaken API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Autorisaties API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Zaak- en documentservices 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Zaak- en documentservices 1.1
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Zaak- en documentservices 1.2
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GEMMA e-formulieren specificatie 1.1
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.2
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.3
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.4
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Baliecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
StUF BG 3.10
Baliecomponent

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
StUF ZKN 2.01
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
StUF ZKN 3.10
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
StUF ZTC 3.10
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
DigiD CGI koppelvlak (actueel)
Compliancy niet aangetoond
IPv6 en IPv4 4 en 6
SuwiML berichtstandaard 02.01
Geen compliancy-instrument
SuwiML transactiestandaard 03.00
Geen compliancy-instrument

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Baliecomponent
Ondersteunen van baliedienstverlening
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Aanvragen van producten en diensten
- Authenticeren klant
- Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestiging
- Ondersteunen van vraag-antwoord dialoog
- Toetsen van voorwaarden
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Beheren van e-formulieren
Klantgeleidingcomponent
Geleiden van klanten
- Beantwoorden van zoekvragen

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)