DMN Modeler/Toepasbare Regels DSO

Berkeley Bridge

Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet gaat een breder stelsel aan vergunningssoorten ondersteunen dan in de huidige situatie van de WABO. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat veel regels gedecentraliseerd worden naar gemeenten, provincies en waterschappen. Er komt dus veel meer lokale regelgeving dan nu het geval is. Berkeley Bridge ondersteunt organisaties met het vertalen naar toepasbare regels middels de Berkeley DMN Modeler. Dit een toepassing waarmee op efficiënte wijze juridische regels omgezet kunnen worden naar een vragenboom. Om te beoordelen of een vragenboom goed in elkaar zit, is het mogelijk om een preview te bekijken zoals de vragenboom er uit zou zien binnen het DSO. Het is eenvoudig om wijzigingen door te voeren in de vragenboom, net zo lang tot de vragenboom volgens alle betrokkenen op een goede wijze weergegeven wordt. Daarnaast zorgt de Berkeley DMN Modeler er voor dat het bestand geëxporteerd kan worden als STTR bestand en daarmee aansluit bij eisen van de DSO.

Pakketversie Status Start distributie
Berkeley DMN Modeler 1.0 In gebruik 1-2-2019

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-2-2019
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Regelbeheercomponent0 gemeenten

Details pakketversie: DMN Modeler/Toepasbare Regels DSO Berkeley DMN Modeler 1.0 - Status: In gebruik

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Regelbeheercomponent
Vaststellen en valideren vorm
Regelbeheercomponent
Aanvragen van producten en diensten
- Authenticeren klant
- Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestiging
- Ondersteunen van vraag-antwoord dialoog
- Toetsen van voorwaarden

Pakketversie Ondersteunde technologieën

On-premise
Desktop - Microsoft Windows