Divosa Benchmark Armoede en Schulden

Stimulansz

Vergelijk met de Benchmark Armoede en Schulden de resultaten van het armoede- en schuldenbeleid van uw gemeente of kredietbank. (i.s.m. Divosa en BMC Onderzoek) Doelgroep Gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsorganisaties en kredietbanken. Werkwijze De benchmark brengt jaarlijks de prestaties van uw armoede- en schuldenbeleid in kaart op basis van drie modules: preventie, armoedebeleid en schuldhulpverlening. Per module ontvangt u één keer per jaar een helder rapport met de belangrijkste resultaten. Daarnaast kunt u als deelnemer ook zelf aan de slag met de benchmarkresultaten op het online platform. De benchmarkorganisatie organiseert door het jaar heen verschillende benchlearnbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een actueel thema in op de verhalen achter de cijfers.

Pakketversie Status Start distributie
1.0 In gebruik 1-2-2018

Toelichting versie

Met de benchmark Armoede en Schulden: - krijgt u inzicht in de prestaties van uw armoede- en - - schuldenbeleid;vergelijkt u uw prestaties met die van andere - - deelnemers;geeft u duiding aan uw prestaties;leert u van andere - - deelnemers door het delen van kennis en ervaringen.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-2-2018
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (5)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent4 gemeenten
Inkomenscomponent1 gemeente
Managementinformatiecomponent2 gemeenten
Samenwerkingscomponent0 gemeenten
Verzamelcomponent0 gemeenten

Details pakketversie: Divosa Benchmark Armoede en Schulden 1.0 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 7 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Inkomenscomponent

Managementinformatiecomponent

Samenwerkingscomponent
SuwiML berichtstandaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
AIG service 1.2
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
Betalen en invorderen services 1.0
Inkomenscomponent
Documentcreatieservices 1.0
Inkomenscomponent
Documentcreatieservices 1.1
Inkomenscomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5
Inkomenscomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
Inkomenscomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Inkomenscomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Inkomenscomponent
Regie- en zaakservices 1.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Inkomenscomponent
Zaak- en documentservices 1.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Inkomenscomponent
Zaak- en documentservices 1.1
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Inkomenscomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Inkomenscomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Inkomenscomponent

Managementinformatiecomponent
StUF BG 3.10
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Inkomenscomponent

Managementinformatiecomponent
StUF ZKN 3.10
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Inkomenscomponent

Grondstof standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
SuwiML transactiestandaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Inkomenscomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Inkomenscomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
SGR (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent
Beheren van budgetbeheer
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
Inkomenscomponent
Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
- Beheren van de besluitvorming levensonderhoud
- Beheren van inkomensbeslaglegging derden
- Beheren van leveren inkomensondersteuning
- Beheren van signaleringen en taken
- Beheren van uitvoering instrumenten
- Collectief beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
- Verantwoorden levensonderhoud en inkomensondersteuning
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Samenwerkingscomponent
Ondersteunen van digitaal samenwerken
Samenwerkingscomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)