Dienst - Control & Audit software

Fully In Control

Met de uitgebreide audit functionaliteit van FullyInControl is het mogelijk om o.a. de opzet, het bestaan en de werking van beheersmaatregelen op (proces)risico’s te toetsen. Zo kan continu geanalyseerd worden of een proces wel het resultaat zal opleveren dat vanuit de doelstellingen wordt nagestreefd. Ook kan op het voldoen aan de eisen in normen, frameworks en wet- en regelgeving geaudit worden. De eerste, tweede en derde lijn wordt hierdoor volledig ondersteund.

Pakketversie Status Start distributie
Dienst In gebruik 21-10-2021

Toelichting versie

Met de uitgebreide audit functionaliteit van FullyInControl is het mogelijk om o.a. de opzet, het bestaan en de werking van beheersmaatregelen op (proces)risico’s te toetsen. Zo kan continu geanalyseerd worden of een proces wel het resultaat zal opleveren dat vanuit de doelstellingen wordt nagestreefd. Ook kan op het voldoen aan de eisen in normen, frameworks en wet- en regelgeving geaudit worden. De eerste, tweede en derde lijn wordt hierdoor volledig ondersteund.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

21-10-2021

Start test

21-10-2021

Start distributie

21-10-2021
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Verzamelcomponent0 gemeenten

Details pakketversie: Dienst - Control & Audit software Dienst - Status: In gebruik

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Er zijn geen applicatiefuncties ingevuld.

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)