Demo Sociaal Domein naamswijziging

VNG Realisatie Demo

Jeugd, Zorg, Participatie

Peter Makkes
softwarecatalogus@vng.nl
0703738393
Website leverancier

Ondertekende addenda (2)
Overzicht ondertekende addenda
  1. Groeipact Common Ground

    06-11-2019 06-11-2019

  2. Standaard Verwerkersovereenkomst

    00-00-00 00-00-00

Meld aan leverancier

Pakketversie Status Start distributie
1.0 In gebruik 20-1-2016

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

20-1-2015

Start test

20-7-2015

Start distributie

20-1-2016
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (2)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent2 gemeenten
Buurtmarktplaatscomponent2 gemeenten
Contractbeheercomponent2 gemeenten
CORV-component2 gemeenten
Inkomenscomponent2 gemeenten
Inkoopcomponent0 gemeenten
Jeugdzorgcomponent2 gemeenten
Leerlingenbeheercomponent2 gemeenten
Regiecomponent2 gemeenten
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent2 gemeenten
Samenwerkingscomponent2 gemeenten
Verzamelcomponent2 gemeenten
WMO-component2 gemeenten
Zelfdiagnosecomponent2 gemeenten

Details pakketversie: Demo Sociaal Domein naamswijziging 1.0 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

1 van 21 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Buurtmarktplaatscomponent

Zelfdiagnosecomponent
iJw voor gemeenten 2.3
Inkoopcomponent

Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.4
Inkoopcomponent

Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 3.0
Inkoopcomponent

Jeugdzorgcomponent
iWmo voor gemeenten 2.3
Inkoopcomponent

WMO-component
iWmo voor gemeenten 2.4
Inkoopcomponent

WMO-component
iWmo voor gemeenten 3.0
Inkoopcomponent

WMO-component
Regie- en zaakservices 1.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Regiecomponent

WMO-component
StUF Jeugdzorg (CORV) 1.0
CORV-component
SuwiML berichtstandaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
AIG service 1.2
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
BAG bevragen API-standaard (actueel)
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

Inkomenscomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
Betalen en invorderen services 1.0
Inkomenscomponent

WMO-component
BRK bevragen API-standaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
BRP Bewoning API-standaard (actueel)
Inkomenscomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
BRP Historie bevragen API-standaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
BRP Personen bevragen API-standaard (actueel)
Inkomenscomponent

Leerlingenbeheercomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
Documentcreatieservices 1.0
Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

WMO-component
Documentcreatieservices 1.1
Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

WMO-component
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5
Inkomenscomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
Inkomenscomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Inkomenscomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Inkomenscomponent
StUF Kinderopvang 1.0
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Geen compliancy-instrument
Zaak- en documentservices 1.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.1
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Zaak- en documentservices 1.2
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
StUF BG 3.10
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
StUF ZKN 3.10
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component

Grondstof standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
SuwiML transactiestandaard (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
CORV-component

Regiecomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

CORV-component

Contractbeheercomponent

Inkomenscomponent

Jeugdzorgcomponent

Leerlingenbeheercomponent

Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

WMO-component
Geen compliancy-instrument
SGR (actueel)
Inkomenscomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digitoegankelijk versie 1.1.2
iJw voor gemeenten 2.0
www.groenevink.nlEnable-U 28-9-2016.docx
iWmo voor gemeenten 2.2
SGR 7.0
Geen compliancy-instrument
SGR 8.0
Geen compliancy-instrument
SuwiML berichtstandaard 02.01
Geen compliancy-instrument
SuwiML transactiestandaard 03.01
Geen compliancy-instrument

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent
Beheren van budgetbeheer
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
Buurtmarktplaatscomponent
Matchen van vraag en aanbod
- Tonen van sociale kaart
CORV-component
Beheren van jeugdzorg
- Ontvangen notificaties en zorgsignalen
- Opstellen verzoek tot onderzoek (VTO)
Contractbeheercomponent
Beheren contracten
Contractbeheercomponent
Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer
Inkomenscomponent
Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
- Beheren van de besluitvorming levensonderhoud
- Beheren van inkomensbeslaglegging derden
- Beheren van leveren inkomensondersteuning
- Beheren van signaleringen en taken
- Beheren van uitvoering instrumenten
- Collectief beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
- Verantwoorden levensonderhoud en inkomensondersteuning
Inkoopcomponent
Beheren van acquisities
Inkoopcomponent
Ondersteunen van inkoop en contractmanagement
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
WMO-component
Beheren van casusregievoering
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Beheren van groepstraject
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
WMO-component
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Leerlingenbeheercomponent
Beheren van leerlingenadministratie
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Beheren van arbeidsbemiddeling
Samenwerkingscomponent
Ondersteunen van digitaal samenwerken
Samenwerkingscomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten
Zelfdiagnosecomponent
Ondersteunen van zelfdiagnose

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)
On-premise
Database - Microsoft SQL server
OS - Windows server