Conductor

Centric

De Conductor bevat naast een servicebus ook een RGBZ zakenmagazijn en functionaliteit voor MijnOverheid Berichtenbox. Hiermee is de Conductor het hart van uw midoffice en/of zaaksysteem. De Conductor helpt u bij het verbeteren van van uw digitale dienstverlening, waarbij 7 * 24 bereikbaarheid van uw gemeentelijk website invulling geeft aan kanaalonafhankelijke dienstverlening en kanaalsturing. De Conductor realiseert prefill van diverse gegevens die over uw burgers, bedrijven en instellingen bekend zijn en benut veilige hulpmiddelen zoals DigiD en eHerkenning. Anderzijds helpt onze oplossing u bij gemeentebreed zicht op alle producten en diensten (ofwel zaken) die u aanbiedt en om grip te houden op de voortgang hiervan. Verder sluit de Conductor aan op landelijke initiatieven zoals: Digikoppeling, e-factureren, LVWOZ, Corv en het Omgevingsloket Online. De Conductor ondersteunt volledig de meergemeente functionaliteit en is zowel lokaal te gebruiken en als SaaS oplossing leverbaar.

Pakketversie Status Start distributie
4.0 Einde ondersteuning 3-7-2017

Toelichting versie

Vanaf deze versie is de Conductor gebaseerd op Microsoft BizTalk 2013 en RGBZ 2.0

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-12-2015

Start test

1-8-2016

Start distributie

3-7-2017
3.3 Einde ondersteuning 1-12-2015

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-12-2014

Start test

1-10-2015

Start distributie

1-12-2015
3.2 Einde ondersteuning 8-12-2014

Toelichting versie

Vanaf deze versie worden StUF-CORV en de nieuwe prefill services ondersteunt.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-7-2014

Start test

1-10-2014

Start distributie

8-12-2014
3.1 Einde ondersteuning 15-9-2014

Toelichting versie

Vanaf deze versie ondersteunt de Conductor de standarad zaak- en documentservices

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

31-1-2013

Start test

31-10-2013

Start distributie

15-9-2014
3.0 Einde ondersteuning

Toelichting versie

Er is geen informatie van deze versie aanwezig

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

2.7 Einde ondersteuning

Toelichting versie

Er is geen informatie van deze versie aanwezig

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (44)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)2 gemeenten
Gegevensmagazijncomponent7 gemeenten
Generiek zaakafhandelcomponent11 gemeenten
Servicebuscomponent43 gemeenten
Zaakregistratiecomponent14 gemeenten
Zaaktypecataloguscomponent9 gemeenten

Details pakketversie: Conductor 3.3 - Status: Einde ondersteuning

Eindproduct standaarden

2 van 13 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Besluiten API-standaard v1.x
Zaakregistratiecomponent
Catalogi API-standaard v1.x
Zaakregistratiecomponent

Zaaktypecataloguscomponent
Digitoegankelijk versie 1.1.2
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Generiek zaakafhandelcomponent

Zaaktypecataloguscomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Generiek zaakafhandelcomponent

Zaaktypecataloguscomponent
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0
Generiek zaakafhandelcomponent

Zaakregistratiecomponent
Compliancyverklaring LZ MO Logius_Centric_150428.pdf
MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2
Generiek zaakafhandelcomponent

Zaakregistratiecomponent
Referentielijsten en Selectielijst API-standaard v1.x
Zaaktypecataloguscomponent
Webrichtlijnen versie 1 (WRv1)
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Generiek zaakafhandelcomponent

Zaaktypecataloguscomponent
Webrichtlijnen versie 2 (WRv2)
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Generiek zaakafhandelcomponent

Zaaktypecataloguscomponent
Zaak- en documentservices 1.0
Generiek zaakafhandelcomponent

Zaakregistratiecomponent
Conductor 3.1 zaak en documentservices testrapport.pdf
Zaak- en documentservices 1.1
Generiek zaakafhandelcomponent

Zaakregistratiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Generiek zaakafhandelcomponent

Zaakregistratiecomponent
Zaken API-standaard v1.x
Zaakregistratiecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Autorisaties API-standaard v1.x
Zaakregistratiecomponent

Zaaktypecataloguscomponent
Documentcreatieservices 1.0
Generiek zaakafhandelcomponent
Documentcreatieservices 1.1
Generiek zaakafhandelcomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5
Generiek zaakafhandelcomponent
Compliancyverklaring BBox MO Logius_Centric_150504.pdf
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
Generiek zaakafhandelcomponent
Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) v1.x
Zaakregistratiecomponent

Zaaktypecataloguscomponent
Regie- en zaakservices 1.0
Zaakregistratiecomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF ZTC 3.10
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Generiek zaakafhandelcomponent

Zaaktypecataloguscomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
CMIS 1.0
Generiek zaakafhandelcomponent
Geen compliancy-instrument
CMIS 1.1
Generiek zaakafhandelcomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
StUF BG 3.10
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
StUF ZKN 2.01
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Generiek zaakafhandelcomponent

Zaakregistratiecomponent
StUF ZKN 3.10
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Generiek zaakafhandelcomponent

Zaakregistratiecomponent

Grondstof standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Generiek zaakafhandelcomponent

Servicebuscomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling ebMS 1.0 / 1.1
Servicebuscomponent
Digikoppeling ebMS 2.0
Servicebuscomponent
Digikoppeling Grote Berichten 2.0
Servicebuscomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling WUS 1.0
Servicebuscomponent
Digikoppeling WUS 2.0
Servicebuscomponent
Digikoppeling WUS 3.0
Servicebuscomponent

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Generiek zaakafhandelcomponent

Zaakregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Generiek zaakafhandelcomponent

Zaakregistratiecomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 1.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Zaaktypecataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Zaaktypecataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Zaaktypecataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Zaaktypecataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Zaaktypecataloguscomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GBA koppelvlak LO GBA 3.9
iJw voor gemeenten 1.0
iWmo voor gemeenten 1.0
Prefill eFormulieren services 1.0
Prefill eFormulieren.zip
SETU 1
Geen compliancy-instrument
StUF EF 3.12
StUF EF 3.15
StUF HR 3.00
Geen compliancy-instrument
StUF Jeugdzorg 0.9.4
20151109-93451-testrapportage.pdf
StUF LVO 3.11
StUF LVO 3.12
StUF protocolbindingen 03.02
StUF WOZ 03.11
UBL-OHNL 1.8

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
Beheren van processen
- Analyseren processen
- Definiëren processen
- Monitoren processen
Generiek zaakafhandelcomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
Servicebuscomponent
Aanleveren bericht door bron
Servicebuscomponent
Routeren en transformeren van berichten
- Beveiligen van berichtenverkeer
- Loggen van berichtenverkeer
- Monitoren van berichtenverkeer
- Ontvangen van berichten
- Orkestreren van berichten
- Routeren van berichten
- Transformeren van berichten
Servicebuscomponent
Servicebuscomponentservice
- Applicatieservice
Servicebuscomponent
Verzenden bericht naar afnemers
Zaakregistratiecomponent
Registreren en delen van zaken
- Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van zaken
- Automatisch configureren van zaken
- Genereren unieke zaakaanduidingen
Zaaktypecataloguscomponent
Registreren en delen van zaaktypen

Pakketversie Ondersteunde technologieën

On-premise
Database - Microsoft SQL server
Desktop - Microsoft Windows
OS - Windows server