Centric Leefomgeving

Centric

Ook goed van start naar de Omgevingswet? Kies voor Centric Leefomgeving. Eén overzichtelijke wet, een heldere taakverdeling en minder loketten; de ambities achter de Omgevingswet vragen om ingrijpende vernieuwingen in de informatievoorziening. Centric ontwikkelde daarom Centric Leefomgeving. Een vernieuwende dienst die verbonden is met zowel landelijke als met lokale voorzieningen en die geïntegreerd werkt met oplossingen van partners. Deze verbindingen geven je een compleet en actueel beeld van de fysieke leefomgeving bij adviserende, planologische en VTH-processen. Voor een soepele overgang van de huidige wetgeving naar de Omgevingswet, is Centric Leefomgeving ook ingericht om de huidige werkzaamheden voort te zetten volgens de Wabo en de plaatselijke verordeningen. Overzicht van onze gestandaardiseerde koppelmogelijkheden: DSO aanvragen & meldingen (STAM); Stelselcatalogus; Samenwerkingsfunctionaliteit; NHR Bedrijven (KvK API); BAG (PDOK); BRK (PDOK); Natuurlijke Personen (StUF-BG); Buitengemeentelijke Personen (GBA-V); BGT (WMS/WFS); OLO aanvragen & meldingen (StUF-LVO); Bekendmakingen (DROP); MijnOverheid Berichtenbox; Active Directory (SAML / OAUT); Zaken en Documenten (StUF-ZDS); E-Diensten (StUF-ZDS); Wabo & APV-zaken (StUF-ZDS); Inspectieresultaten; Financieel systeem (StUF-FIN); E-Depot (TMLO). Ga naar: www.CentricOmgevingswet.nl voor meer informatie.

Pakketversie Status Start distributie
Centric Leefomgeving SaaS In gebruik 1-1-2020

Toelichting versie

Wij bieden je Centric Leefomgeving, de complete SaaS-dienst voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). U werkt hiermee vanaf de eerste dag digitaal en zaakgericht en processen zijn standaard ingericht. Centric Leefomgeving is geïntegreerd met landelijke- en lokale voorzieningen en met oplossingen van partners.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-7-2018

Start test

14-10-2019

Start distributie

1-1-2020
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (17)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Archiefbeheercomponent1 gemeente
Data-warehousecomponent1 gemeente
Documentcreatiecomponent2 gemeenten
Mobiel-toezicht-en-handhavingcomponent1 gemeente
Samenwerkingscomponent1 gemeente
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent17 gemeenten

Details pakketversie: Centric Leefomgeving Centric Leefomgeving SaaS - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 15 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Documentcreatieservices 1.0
Documentcreatiecomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Documentcreatieservices 1.1
Documentcreatiecomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Archiefbeheercomponent

Data-warehousecomponent

Documentcreatiecomponent

Mobiel-toezicht-en-handhavingcomponent

Samenwerkingscomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
ODF 1.2
Archiefbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en)
Archiefbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
PDF/A-2 (ISO 19005-2)
Archiefbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
StUF LVO 3.05
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF LVO 3.11
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF LVO 3.12
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Toezicht en handhaving services 1.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Wabo-BAG services 1.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Betalen en invorderen services 1.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Compliancy niet aangetoond
EPUB 3.2
Archiefbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Geen compliancy-instrument
IFC 2x3 TC1
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
IFC IFC4
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
PDF/UA (ISO14289-1:2015)
Archiefbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
StUF BAG 3.10
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF RIHa 03.00
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF RIHa 03.01
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Zaak- en documentservices 1.0
Documentcreatiecomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Zaak- en documentservices 1.1
Documentcreatiecomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Documentcreatiecomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
CMIS 1.0
Documentcreatiecomponent
Geen compliancy-instrument
CMIS 1.1
Documentcreatiecomponent
Geen compliancy-instrument
IMWE Welstand 2008
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
IMWE Welstand 2014
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
IPMV 4.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
OWMS 4.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Documentcreatiecomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF BG 3.10
Documentcreatiecomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF ZKN 3.10
Documentcreatiecomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
VISI 1.3
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
VISI 1.4
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Data-warehousecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Data-warehousecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Data-warehousecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Data-warehousecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
GeplandGeen compliancy-instrument
RIHa-Milieu 1.0
Mobiel-toezicht-en-handhavingcomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
RIHa 2.0
Mobiel-toezicht-en-handhavingcomponent

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
GeplandGeen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BRK bevragen API-standaard (actueel)
Geen compliancy-instrument
BRP Personen bevragen API-standaard (actueel)
Geen compliancy-instrument
PDOK services (actueel)
Geen compliancy-instrument
Samenwerken (actueel)
GeplandGeen compliancy-instrument
STAM - Aanvragen en meldingen (actueel)
Geen compliancy-instrument

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Archiefbeheercomponent
Archiveren van informatieobjecten
- Beheren gearchiveerde informatieobjecten
- Documenteren van beheer van informatieobjecten
- Tonen en zoeken van informatieobjecten
Data-warehousecomponent
Registreren en delen van gegevenssets
- Delen van gegevenssets
- Inzamelen en transformeren van gegevens
- Opslaan van gegevenssets
Documentcreatiecomponent
Genereren van documenten
Mobiel-toezicht-en-handhavingcomponent
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Ondersteunen van handhaving
Mobiel-toezicht-en-handhavingcomponent
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Ondersteunen van toezicht
Samenwerkingscomponent
Ondersteunen van digitaal samenwerken
Samenwerkingscomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Beheren van BW- en APV-vergunningen
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Beheren van winkels, markt en straathandel
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Beheren van zaken
- Aanmaken zaak
- Agenderen van zaken
- Monitoren zaken
- Ondersteunen zaakafhandeling
- Plannen van zaken
- Relateren van contactmomenten aan zaken
- Tonen en bijwerken zaakdocumenten
- Tonen en bijwerken zaakgegevens
- Uitwisselen van berichten met ketenpartners
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid
- Ondersteunen handhaving vergunningen evenementen
- Ondersteunen handhaving vergunningen horeca
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Ondersteunen vergunningverlening openbare orde en veiligheid
- Ondersteunen vergunningverlening evenementen
- Ondersteunen vergunningverlening horeca
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Publiceren van bekendmakingen

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)