Basisregistratie Gezin en Jeugd

CoolProfs

Ter ondersteuning van de jeugdteams in de uitvoering van gemeentelijke taken is in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag de Basisregistratie Gezin en Jeugd gerealiseerd. Naast functies voor het kunnen melden, toewijzen en afhandelen van meldingen beschikt het systeem over functies voor Notificaties, Gezinsplan, Printen van dossier, Dashboard, Advies/consultatie, en Logging. Ook zijn er een aantal koppelingen in ontwikkeling met o.a.: Haagse Bron, JW berichten, JB tafel en CORV, systeem voor wijkteams (iSWT) en Verwijsindex.

Eric ten Harkel
Eric.ten.Harkel@COOLProfs.com
071- 3311623 
Website leverancier

Ondertekende addenda (0)
Overzicht ondertekende addenda

Meld aan leverancier

Pakketversie Status Start distributie
1.1 In gebruik 1-8-2017

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-2-2017

Start test

1-4-2017

Start distributie

1-8-2017
1.0 In gebruik 1-12-2016

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-7-2016

Start test

1-10-2016

Start distributie

1-12-2016
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (1)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

CORV-component0 gemeenten
Data-warehousecomponent0 gemeenten
Documentbeheercomponent0 gemeenten
Documentcreatiecomponent0 gemeenten
Inkoopcomponent0 gemeenten
Jeugdzorgcomponent1 gemeente
Ketenpartner-portaalcomponent0 gemeenten
Managementinformatiecomponent0 gemeenten
Regiecomponent1 gemeente
Samenwerkingscomponent0 gemeenten
Webcontentpublicatie- en beheercomponent0 gemeenten

Details pakketversie: Basisregistratie Gezin en Jeugd 1.1 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 18 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Documentcreatieservices 1.0
Documentcreatiecomponent

Jeugdzorgcomponent
Documentcreatieservices 1.1
Documentcreatiecomponent

Jeugdzorgcomponent
Documenten API-standaard v1.x
Documentbeheercomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Documentbeheercomponent

Ketenpartner-portaalcomponent
iJw voor gemeenten 2.3
Inkoopcomponent

Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.4
Inkoopcomponent

Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 3.0
Inkoopcomponent

Jeugdzorgcomponent
ODF 1.2
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en)
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
PDF/A-2 (ISO 19005-2)
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Regie- en zaakservices 1.0
CORV-component

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent
StUF Jeugdzorg (CORV) 1.0
CORV-component
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Autorisaties API-standaard v1.x
Documentbeheercomponent
EPUB 3.2
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Geen compliancy-instrument
iWmo voor gemeenten 2.3
Inkoopcomponent
iWmo voor gemeenten 2.4
Inkoopcomponent
iWmo voor gemeenten 3.0
Inkoopcomponent
Notificaties API-standaard (ontvangen) v1.x
Documentbeheercomponent
PDF/UA (ISO14289-1:2015)
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Peppol BIS Billing (actueel)
Documentbeheercomponent

Ketenpartner-portaalcomponent
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Documentbeheercomponent

Ketenpartner-portaalcomponent
UBL-OHNL (actueel)
Documentbeheercomponent
Zaak- en documentservices 1.0
CORV-component

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent
Zaak- en documentservices 1.1
CORV-component

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
CORV-component

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
CMIS 1.0
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Geen compliancy-instrument
CMIS 1.1
Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent
Geen compliancy-instrument
OWMS 4.0
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
CORV-component

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Jeugdzorgcomponent

Managementinformatiecomponent
StUF BG 3.10
CORV-component

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Jeugdzorgcomponent

Managementinformatiecomponent
StUF ZKN 3.10
CORV-component

Documentbeheercomponent

Documentcreatiecomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
XBRL 2.1
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
CORV-component

Regiecomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Data-warehousecomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Data-warehousecomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Data-warehousecomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Data-warehousecomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
CORV-component

Documentbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
CORV-component

Documentbeheercomponent

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
CORV-component

Jeugdzorgcomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
CORV-component

Jeugdzorgcomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
TMLO 1.1
Documentbeheercomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
CORV-component
Beheren van jeugdzorg
- Ontvangen notificaties en zorgsignalen
- Opstellen verzoek tot onderzoek (VTO)
Data-warehousecomponent
Registreren en delen van gegevenssets
- Delen van gegevenssets
- Inzamelen en transformeren van gegevens
- Opslaan van gegevenssets
Documentbeheercomponent
Beheren van documenten
- Aanmaken van documenten
- Maken en beheren templates
- Metadateren documenten
- Ondersteunen van versiebeheer
- Tonen en bijwerken van documenten
Documentcreatiecomponent
Genereren van documenten
Inkoopcomponent
Beheren van acquisities
Inkoopcomponent
Ondersteunen van inkoop en contractmanagement
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Beheren van casusregievoering
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Beheren van groepstraject
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Ketenpartner-portaalcomponent
Aanleveren van informatie
- Aanleveren van statistische informatie
- Aanleveren van verantwoordingsinformatie
- Aanleveren van zaakinformatie
- Authenticeren ketenpartner
Ketenpartner-portaalcomponent
Ondersteunen van factuur en declaratieindiening
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Samenwerkingscomponent
Ondersteunen van digitaal samenwerken
Samenwerkingscomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Beheren van webcontent
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Tonen van (web)content
- Publiceren algemene content
- Publiceren nieuwsberichten en blogs
- Publiceren van bekendmakingen
- Publiceren van evenementen
- Publiceren van regelgeving
- Publiceren van subsidies
- Publiceren van vraag- antwoordcombinaties

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)
On-premise
Database - Microsoft SQL server
Database - Oracle
OS - Linux en overige open source (server)
OS - Windows server