AVOI Manager

NTREE Solutions

AVOI Manager is een web-toepassing die gebruikt wordt voor het aanvragen en verlenen van graafvergunningen voor nutsbedrijven. Het doel is om meer overzicht en grip te krijgen op de graafwerkzaamheden die binnen de gemeentegrenzen worden uitgevoerd. Er kan snel worden achterhaald waar gegraven wordt en of gesignaleerde opbrekingen ook zijn aangemeld. Het ontstane overzicht en het verscherpte toezicht op de graafwerkzaamheden leiden tot een grote afname van het aantal opbrekingen zonder vergunning. De gemeente bespaart op herstelwerkzaamheden en verhoogt de legesopbrengsten. De handelingen binnen het pakket zijn voor alle partijen zo eenvoudig mogelijk gehouden, terwijl het overzicht en de duidelijke communicatie behouden blijft.

Pakketversie Status Start distributie
2.1 In gebruik 1-11-2017

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-8-2016

Start test

1-9-2017

Start distributie

1-11-2017
2.0 In gebruik 1-6-2017

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-3-2016

Start test

1-5-2017

Start distributie

1-6-2017
1.8 In gebruik 1-3-2017

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2016

Start test

1-2-2017

Start distributie

1-3-2017
1.7 In gebruik 1-2-2017

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-12-2016

Start test

1-10-2017

Start distributie

1-2-2017
1.6 In gebruik 1-11-2016

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-8-2016

Start test

1-10-2016

Start distributie

1-11-2016
1.5 In gebruik 1-8-2016

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-4-2016

Start test

1-7-2016

Start distributie

1-8-2016
1.4 Einde ondersteuning 1-4-2016

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-12-2015

Start test

1-2-2016

Start distributie

1-4-2016
1.3 Einde ondersteuning 1-12-2015

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-8-2015

Start test

1-9-2015

Start distributie

1-12-2015
1.2 Einde ondersteuning 4-8-2015

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

2-3-2015

Start test

1-6-2015

Start distributie

4-8-2015
1.0 Einde ondersteuning 2-3-2015

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-1-2014

Start test

15-11-2014

Start distributie

2-3-2015
0.1 Einde ondersteuning 1-1-2014

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

30-9-2013

Start test

3-11-2013

Start distributie

1-1-2014
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (4)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein2 gemeenten
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent4 gemeenten

Details pakketversie: AVOI Manager 1.8 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 6 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF LVO 3.05
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF LVO 3.11
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF LVO 3.12
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Toezicht en handhaving services 1.0
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Wabo-BAG services 1.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Betalen en invorderen services 1.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
BRV Abonnementen 2.0
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein
Geen compliancy-instrument
BRV Interactieve/online gegevensdiensten 2.0
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein
Geen compliancy-instrument
Documentcreatieservices 1.0
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Documentcreatieservices 1.1
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
IFC 2x3 TC1
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
IFC IFC4
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF BAG 3.10
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF RIHa 03.00
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF RIHa 03.01
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Zaak- en documentservices 1.0
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
IMWE Welstand 2008
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
IMWE Welstand 2014
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
IPMV 4.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
OWMS 4.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF BG 3.10
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
StUF ZKN 3.10
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
VISI 1.3
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
VISI 1.4
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
RIHa-Milieu 1.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
RIHa 2.0
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en)
Compliancy niet aangetoond

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Sociaal domeinfunctionaliteit voor gemeente
- Beheren van acquisities
- Beheren van arbeidsbemiddeling
- Beheren van bruto c.q. netto verwerking
- Beheren van budgetbeheer
- Beheren van casusregievoering
- Beheren van groepstraject
- Beheren van jeugdzorg
- Beheren van kredietverstrekking
- Beheren van leerlingenadministratie
- Beheren van leerlingenvervoer
- Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
- Beheren van schuldhulpverleningen
- Beheren van sociale werkvoorziening
- Beheren van voorzieningenverstrekkingen
- Beheren van zelfredzaamheidontwikkeling
- Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
- Ondersteunen van handhaving
Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor gemeente
- Beheren en exploiteren van gebouweigendommen
- Beheren en exploiteren van grond-eigendommen
- Beheren en inwinnen van geometrische gegevens
- Beheren van aansturing onderhoud openbare ruimte
- Beheren van accommodaties
- Beheren van afvalgegevens
- Beheren van afvalinzameling
- Beheren van begraafplaatsen
- Beheren van beperkingsbesluiten
- Beheren van bodemvoorzieningen (bruin)
- Beheren van digitale ruimtelijke plannen
- Beheren van gebouwen (rood)
- Beheren van grafrechten
- Beheren van groenvoorzieningen (groen)
- Beheren van havens
- Beheren van lucht en geluid
- Beheren van meldingen openbare ruimte
- Beheren van monumentgegevens
- Beheren van omgevingsvergunningen
- Beheren van parkeerdiensten
- Beheren van verkeersinfrastructuur (grijs)
- Beheren van verkeersprognoses
- Beheren van verkeersregelinstallaties
- Beheren van water en waterinfrastructuur (blauw)
- Maken van bestekken
- Ondersteunen van archeologie
- Ondersteunen van grondroeren en KLIC-meldingen
- Ondersteunen van toezicht
- Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Publieksdiensten-functionaliteit voor gemeente
- Afhandelen van schade
- Beheren onroerende zaakgegevens
- Beheren van aangiften van verloren en gevonden voorwerpen
- Beheren van BW- en APV-vergunningen
- Beheren van ingediende ideeën
- Beheren van klachten en meldingen
- Beheren van persoons gerelateerde gegevens (BRP)
- Beheren van subsidies
- Beheren van winkels, markt en straathandel
- Monitoren, plaatsen en analyseren van social media berichten
- Ondersteunen van baliedienstverlening
- Ondersteunen van bedrijfsadvies en ondersteuning
- Ondersteunen van belasting subject- en objectregistratie
- Ondersteunen van belastingheffing
- Ondersteunen van burgerlijke stand diensten
- Ondersteunen van callcenterwerkzaamheden
- Ondersteunen van city marketing
- Ondersteunen van documenten verstrekking
- Ondersteunen van economische aquisitie en accountmanagement
- Ondersteunen van kwijtschelding
- Ondersteunen van Nederlanderschap diensten
- Ondersteunen van verkiezingen
- Ondersteunen van waardering
- Uitwisselen van berichten met het GBA-netwerk
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Generieke functionaliteit voor gemeente
- Archiveren van informatieobjecten
- Beheren van afspraken
- Beheren van documenten
- Beheren van e-formulieren
- Beheren van klantcontacten
- Beheren van managementinformatie
- Beheren van processen
- Beheren van producten en diensten
- Beheren van webcontent
- Beheren van zaken
- Digitaal ondertekenen documenten
- Digitaliseren van documenten
- Ondersteunen bewaking bestuurlijke activiteiten
- Ondersteunen van digitaal samenwerken
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Openbare Orde en Veiligheidfunctionaliteit voor gemeente
- Analyseren van grote hoeveeheden criminaliiteisdata
- Berekenen van relatienetwerken
- Machine learning criminaliteitsdata
- Ondersteunen beheren van veiligheidsrisico's
- Ondersteunen coördinatie crises en rampen
- Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid
- Ondersteunen slachtoffer registratie
- Ondersteunen van registreren agressiegevallen
- Ondersteunen vergunningverlening openbare orde en veiligheid
Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Tonen van (web)content
- Publiceren algemene content
- Publiceren nieuwsberichten en blogs
- Publiceren van bekendmakingen
- Publiceren van evenementen
- Publiceren van regelgeving
- Publiceren van subsidies
- Publiceren van vraag- antwoordcombinaties

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)