Applicatie - SoP Veiligheid

C3Group

SMARTonPEOPLE-Veiligheid ondersteunt de integrale veiligheidsorganisatie en het volledige samenwerkingsproces van (jeugd)veiligheidteams binnen gemeenten of regio‘s. Het is een systeem met functionaliteiten voor een sluitende aanpak voor personen, groepen, straattoezicht en de ‘hotspots‘ binnen een gemeente. De verschillende onderdelen en uitvoeringsbesluiten van het IVP worden volledig en integraal ondersteund. Het systeem bevat functionaliteiten voor zowel managers, regisseurs en uitvoerende professionals.

Pakketversie Status Start distributie
SoP - Veiligheid 1.0 In gebruik 31-5-2015

Toelichting versie

SMARTonPEOPLE-Veiligheid ondersteunt de integrale veiligheidsorganisatie en het volledige samenwerkingsproces van (jeugd)veiligheidteams binnen gemeenten of regio‘s. Het is een systeem met functionaliteiten voor een sluitende aanpak voor personen, groepen, straattoezicht en de ‘hotspots‘ binnen een gemeente. De verschillende onderdelen en uitvoeringsbesluiten van het IVP worden volledig en integraal ondersteund. Het systeem bevat functionaliteiten voor zowel managers, regisseurs en uitvoerende professionals.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-5-2015

Start test

31-5-2015

Start distributie

31-5-2015
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Agressieregistratie-component0 gemeenten
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent0 gemeenten
Beveiliging- en privacycomponent0 gemeenten
Crisismanagementcomponent0 gemeenten
Samenwerkingscomponent0 gemeenten
Veiligheidsmanagementcomponent0 gemeenten
Zoekmachinecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: Applicatie - SoP Veiligheid SoP - Veiligheid 1.0 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 4 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Agressieregistratie-component

Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent

Beveiliging- en privacycomponent

Crisismanagementcomponent

Samenwerkingscomponent

Veiligheidsmanagementcomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF HR 3.00
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent
Geen compliancy-instrument

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent
StUF BG 3.10
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Agressieregistratie-component
Ondersteunen van registreren agressiegevallen
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent
Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van bedrijven- en instellingengegevens
Beveiliging- en privacycomponent
Beheren en implementeren van beveiligingsmaatregelen
Crisismanagementcomponent
Ondersteunen coördinatie crises en rampen
Samenwerkingscomponent
Ondersteunen van digitaal samenwerken
Samenwerkingscomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten
Veiligheidsmanagementcomponent
Ondersteunen beheren van veiligheidsrisico's
Zoekmachinecomponent
Beantwoorden van zoekvragen

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)