Applicatie - Jeugdzorg en CORV (Deurmat)

C3Group

De SMART CORV Deurmat verzorgt het berichtenverkeer met het justitiële domein vanuit een slimme webapplicatie. SMART-CORV is powered bij Enable-U. De SMART CORV Deurmat bestaat uit • Directe koppeling met Justid -> Raad voor de Kinderbescherming RvdK • Uitwisseling berichten “Verzoek tot Onderzoek” (VTO) en Notificatie meldingen RvdK • Één integrale berichtenbox • Zeer gebruikersvriendelijk scherm voor samenstellen VTO berichten. De deurmat is SMART gemaakt met een doorgroei mogelijkheid naar frontoffice SMART-applicaties zoals het sociaal wijkteam, het LZN, CJG, LTHG en de veiligheid netwerken. Hierdoor kunnen de professionals in het veld de voor hen bestemde communicatie met de RvdK ook echt op hun dossiers zien en anticiperen op samenwerking met de RvdK.

Pakketversie Status Start distributie
SMART CORV Deurmat koppeling 1.0 In gebruik 7-11-2014

Toelichting versie

De SMART CORV Deurmat koppeling verzorgt het berichtenverkeer met het justitiële domein. Deze koppeling wordt in samenwerking geleverd met Enable-U. De SMART CORV Deurmat koppeling bestaat uit • Directe koppeling met Justid -> Raad voor de Kinderbescherming RvdK • Uitwisseling berichten “Verzoek tot Onderzoek” (VTO) en Notificatie meldingen RvdK • Één integrale berichtenbox • Zeer gebruikersvriendelijk scherm voor samenstellen VTO berichten

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

25-4-2014

Start test

6-11-2014

Start distributie

7-11-2014
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (1)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

JUBES-component1 gemeente
Managementinformatiecomponent0 gemeenten
Relatiebeheercomponent (CRM)0 gemeenten
Servicebuscomponent0 gemeenten

Details pakketversie: Applicatie - Jeugdzorg en CORV (Deurmat) SMART CORV Deurmat koppeling 1.0 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

2 van 9 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Besluiten API-standaard v1.x
Relatiebeheercomponent (CRM)
Digitoegankelijk versie 1.1.2
JUBES-component

Managementinformatiecomponent

Relatiebeheercomponent (CRM)
Documenten API-standaard v1.x
Relatiebeheercomponent (CRM)
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
JUBES-component

Managementinformatiecomponent

Relatiebeheercomponent (CRM)
StUF Jeugdzorg 0.9.4
JUBES-component
Rapportage StUF testplatform.zip
StUF Jeugdzorg 1.0
JUBES-component
20160502_04_EINDRAPPORT_C3GROUP -Rvdk Ketentest Gemeentelijke Leveranciers.pdf
Webrichtlijnen versie 1 (WRv1)
JUBES-component

Managementinformatiecomponent

Relatiebeheercomponent (CRM)
Webrichtlijnen versie 2 (WRv2)
JUBES-component

Managementinformatiecomponent

Relatiebeheercomponent (CRM)
Zaken API-standaard v1.x
Relatiebeheercomponent (CRM)
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Autorisaties API-standaard v1.x
Relatiebeheercomponent (CRM)
i-Spiegel exportspecificatie 1.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
i-Spiegel exportspecificatie 1.2
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
i-Spiegel exportspecificatie 2.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
Regie- en zaakservices 1.0
JUBES-component
Zaak- en documentservices 1.0
JUBES-component
Zaak- en documentservices 1.1
JUBES-component
Zaak- en documentservices 1.2
JUBES-component

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
JUBES-component

Managementinformatiecomponent
StUF BG 3.10
JUBES-component

Managementinformatiecomponent
StUF ZKN 2.01
JUBES-component
StUF ZKN 3.10
JUBES-component

Grondstof standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
JUBES-component

Servicebuscomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling ebMS 1.0 / 1.1
Servicebuscomponent
Digikoppeling ebMS compliancy test Enable-U_0.pdf
Digikoppeling ebMS 2.0
Servicebuscomponent
Digikoppeling ebMS compliancy test Enable-U_0.pdf
Digikoppeling Grote Berichten 2.0
Servicebuscomponent
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling WUS 1.0
Servicebuscomponent
Digikoppeling WUS 2.0
Servicebuscomponent
Digikoppeling WUS 3.0
Servicebuscomponent

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 1.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
JUBES-component
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
JUBES-component
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
JUBES-component

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
JUBES-component

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
JUBES-component
Beheren van jeugdzorg
- Ontvangen notificaties en zorgsignalen
- Opstellen verzoek tot onderzoek (VTO)
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Relatiebeheercomponent (CRM)
Beheren van klantcontacten
- Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten
- Onderhouden van relaties
- Toevoegen klantcontacten aan lopende zaken
- Uitzetten en opvolgen van terugbelverzoeken
Relatiebeheercomponent (CRM)
Ondersteunen van city marketing
Relatiebeheercomponent (CRM)
Ondersteunen van economische aquisitie en accountmanagement
Servicebuscomponent
Aanleveren bericht door bron
Servicebuscomponent
Routeren en transformeren van berichten
- Beveiligen van berichtenverkeer
- Loggen van berichtenverkeer
- Monitoren van berichtenverkeer
- Ontvangen van berichten
- Orkestreren van berichten
- Routeren van berichten
- Transformeren van berichten
Servicebuscomponent
Servicebuscomponentservice
- Applicatieservice
Servicebuscomponent
Verzenden bericht naar afnemers

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)