Applicatie - Human Talent Matching

C3Group

Human Talent Matching is de Integrale methodiek voor diagnose, ondersteuning, direct matching en uitplaatsing van werkzoekenden, voor de klantmanager en de klanten zelf. Het verhoogt de productiviteit van klantmanagers en stimuleert de zelfwerkzaamheid van klanten. Door de diagnose en directe matching ontstaat snel een volledig beeld van de klant, waardoor klantmanagers beter kunnen handhaven. Het systeem stelt professionals in staat om het principe ‘1 gezin, 1 aanpak, 1 aanspreekpunt’ in praktijk te brengen. Door ‘Human Talent Matching ’ kunt u burgers beoordelen op hun persoonlijke situatie en werkvermogens. Om ze vervolgens snel te matchen op beschikbare werkkansen en vacatures. De methodiek vergroot de zelfwerkzaamheid van uw cliënten. U kunt de samenwerking met ketenpartners regisseren, de voortgang van uw cliënten makkelijk volgen, en de resultaten beoordelen. Maar o.a. ook: zelfredzaamheid vergroten - beoordelen op leefomstandigheden, motivatie en werkvermogen - het bevat een quick audit, loonwaardesysteem, klantvolgsysteem, automatische matching op vacatures en een indicatie ‘besparing schadelast’. Kort gezegd; uw ondersteuning op het gebied van Werk & Inkomen en de Participatiewet.

Pakketversie Status Start distributie
HTM 2.0 In ontwikkeling 31-3-2022

Toelichting versie

Human Talent Matching is de Integrale methodiek voor diagnose, ondersteuning, direct matching en uitplaatsing van werkzoekenden, voor de klantmanager en de klanten zelf. Het verhoogt de productiviteit van klantmanagers en stimuleert de zelfwerkzaamheid van klanten. Door de diagnose en directe matching ontstaat snel een volledig beeld van de klant, waardoor klantmanagers beter kunnen handhaven. Het systeem stelt professionals in staat om het principe ‘1 gezin, 1 aanpak, 1 aanspreekpunt’ in praktijk te brengen. Door ‘Human Talent Matching ’ kunt u burgers beoordelen op hun persoonlijke situatie en werkvermogens. Om ze vervolgens snel te matchen op beschikbare werkkansen en vacatures. De methodiek vergroot de zelfwerkzaamheid van uw cliënten. U kunt de samenwerking met ketenpartners regisseren, de voortgang van uw cliënten makkelijk volgen, en de resultaten beoordelen.

Status

In ontwikkeling

Start ontwikkeling

1-1-2018

Start test

2-12-2022

Start distributie

31-3-2022
HTM 1.0 In gebruik 30-9-2012

Toelichting versie

Human Talent Matching is de Integrale methodiek voor diagnose, ondersteuning, direct matching en uitplaatsing van werkzoekenden, voor de klantmanager en de klanten zelf. Het verhoogt de productiviteit van klantmanagers en stimuleert de zelfwerkzaamheid van klanten. Door de diagnose en directe matching ontstaat snel een volledig beeld van de klant, waardoor klantmanagers beter kunnen handhaven. Het systeem stelt professionals in staat om het principe ‘1 gezin, 1 aanpak, 1 aanspreekpunt’ in praktijk te brengen. Door ‘Human Talent Matching ’ kunt u burgers beoordelen op hun persoonlijke situatie en werkvermogens. Om ze vervolgens snel te matchen op beschikbare werkkansen en vacatures. De methodiek vergroot de zelfwerkzaamheid van uw cliënten. U kunt de samenwerking met ketenpartners regisseren, de voortgang van uw cliënten makkelijk volgen, en de resultaten beoordelen.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2012

Start test

1-9-2012

Start distributie

30-9-2012
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Inkomenscomponent0 gemeenten
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent0 gemeenten
Samenwerkingscomponent0 gemeenten
Vacaturematchingcomponent0 gemeenten
Zoekmachinecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: Applicatie - Human Talent Matching HTM 2.0 - Status: In ontwikkeling

Eindproduct standaarden

0 van 4 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

Samenwerkingscomponent

Vacaturematchingcomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF Kinderopvang 1.0
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Geen compliancy-instrument
Zaak- en documentservices 1.0
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Zaak- en documentservices 1.1
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
StUF BG 3.10
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
StUF ZKN 3.10
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
RGBZ 1.0
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Reïntegratie- en werkzoekendencomponent
Vacaturematchingcomponent
Beheren van arbeidsbemiddeling
Samenwerkingscomponent
Ondersteunen van digitaal samenwerken
Samenwerkingscomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten
Zoekmachinecomponent
Beantwoorden van zoekvragen

Pakketversie Ondersteunde technologieën

On-premise
Database - Microsoft SQL server