Analyse/Data Intelligence/Predictive Analitics

Data Kitchen B.V.

De gemeente beschikt over heel veel data die nog niet optimaal worden benut. Data Kitchen zet deze data om in pasklare bestuurlijke informatie die uw gemeente helpt zo effectief en efficiënt mogelijk te werken. Data Kitchen beschikt over een geografisch informatiesysteem op postcodeniveau met verschillende leefbaarheidsindicatoren. Een kleine greep uit onze beschikbare informatie: inkomen, gezinssamenstelling, leeftijden, bevolkingssamenstelling en uitkeringsgegevens. Ook hebben we de kennis en expertise om deze data toe te passen op de vraagstukken waar u binnen uw gemeente mee te maken heeft. Op basis van bovengenoemde leefbaarheidsindicatoren, eventueel aangevuld met extra gegevens die binnen de gemeente voorhanden zijn, wordt een analysemodel gebouwd met behulp van predictive analytics methodieken. Dit model voorspelt mogelijk toekomstige problematiek waardoor uw gemeente beter in staat is om hierop te anticiperen. Voorbeelden zijn: fraudedetectie en preventie, early warning voor zorg- of schuldproblematiek.

Mark Leijdekker
mark@datakitchen.nl
+31 6 55201294
Website leverancier
Website pakket

Ondertekende addenda (0)
Overzicht ondertekende addenda

Meld aan leverancier

Pakketversie Status Start distributie
Versie 2018 In gebruik 5-10-2017

Toelichting versie

De gemeente beschikt over heel veel data die nog niet optimaal worden benut. Data Kitchen zet deze data om in pasklare bestuurlijke informatie die uw gemeente helpt zo effectief en efficiënt mogelijk te werken. Data Kitchen beschikt over een geografisch informatiesysteem op postcodeniveau met verschillende leefbaarheidsindicatoren. Een kleine greep uit onze beschikbare informatie: inkomen, gezinssamenstelling, leeftijden, bevolkingssamenstelling en uitkeringsgegevens. Ook hebben we de kennis en expertise om deze data toe te passen op de vraagstukken waar u binnen uw gemeente mee te maken heeft. Op basis van bovengenoemde leefbaarheidsindicatoren, eventueel aangevuld met extra gegevens die binnen de gemeente voorhanden zijn, wordt een analysemodel gebouwd met behulp van predictive analytics methodieken. Dit model voorspelt mogelijk toekomstige problematiek waardoor uw gemeente beter in staat is om hierop te anticiperen. Voorbeelden zijn: fraudedetectie en preventie, early warning voor zorg- of schuldproblematiek.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2018

Start test

1-9-2016

Start distributie

5-10-2017
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Bestuur- en Raadsinformatiecomponent0 gemeenten
Kennisbeheercomponent0 gemeenten
Managementinformatiecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: Analyse/Data Intelligence/Predictive Analitics Versie 2018 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 4 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digitoegankelijk versie 1.1.2
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

Kennisbeheercomponent

Managementinformatiecomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

Kennisbeheercomponent

Managementinformatiecomponent
Webrichtlijnen versie 1 (WRv1)
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

Kennisbeheercomponent

Managementinformatiecomponent
Webrichtlijnen versie 2 (WRv2)
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

Kennisbeheercomponent

Managementinformatiecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
i-Spiegel exportspecificatie 1.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
i-Spiegel exportspecificatie 1.2
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
i-Spiegel exportspecificatie 2.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
Zaak- en documentservices 1.0
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Zaak- en documentservices 1.1
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
Managementinformatiecomponent
StUF BG 3.10
Managementinformatiecomponent
StUF ZKN 2.01
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
StUF ZKN 3.10
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 1.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Besluitvormingsproces transparantie
- Politieke data-analyse
- Uitzenden van vergaderingen
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van baliedienstverlening
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van bedrijfsadvies en ondersteuning
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van callcenterwerkzaamheden
Kennisbeheercomponent
Ondersteunen van kennisbeheer
Kennisbeheercomponent
Ontsluiten van kennis
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data

Pakketversie Ondersteunde technologieën

On-premise