3D - Digital Twin

Future Insight Group

Future Insight ondersteunt bij het organiseren van uw 3D Digital Twin . Dit doen wij op basis van open standaarden en vanuit een centrale database. Het model is op deze manier schaalbaar en eenvoudig online te bekijken. Tevens kunnen zo toepassingen eenvoudig aangesloten worden op de beschikbare 3D data. Wij helpen bij het stap voor stap opbouwen van de data en zorgen ervoor dat het beheerd en hergebruikt kan worden in verschillende toepassingen.

Mirella Hilgenkamp
mirella@futureinsight.nl
06-454 224 59
Website leverancier
Website pakket

Ondertekende addenda (0)
Overzicht ondertekende addenda

Meld aan leverancier

Pakketversie Status Start distributie
3D Digitale Stad - Digital Twin In gebruik 30-4-2021

Toelichting versie

Een eigen 3D Digital Twin wordt het belangrijkste instrument voor het verkrijgen van inzicht, het opzetten van simulaties en het analyseren van complexe (sensor)informatie. Het wordt de basis om goed en duurzaam beleid te maken, snel te acteren op ontwikkelingen en ervoor te zorgen dat je heel gericht en gefundeerd veranderingen door kunt gaan voeren. Future Insight ondersteunt bij het organiseren van uw 3D Digital Twin . Dit doen wij op basis van open standaarden en vanuit een centrale database. Het model is op deze manier schaalbaar en eenvoudig online te bekijken. Tevens kunnen zo toepassingen eenvoudig aangesloten worden op de beschikbare 3D data. Wij helpen bij het stap voor stap opbouwen van de data en zorgen ervoor dat het beheerd en hergebruikt kan worden in verschillende toepassingen.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

30-4-2021

Start test

30-4-2021

Start distributie

30-4-2021
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Geo-gegevens analysecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: 3D - Digital Twin 3D Digitale Stad - Digital Twin - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 4 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digitoegankelijk versie 1.1.2
Geo-gegevens analysecomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Geo-gegevens analysecomponent
Webrichtlijnen versie 1 (WRv1)
Geo-gegevens analysecomponent
Webrichtlijnen versie 2 (WRv2)
Geo-gegevens analysecomponent

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
NEN 3610:2011 nl
Geo-gegevens analysecomponent

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BAG-GBA 1.2 koppelvlak
BAG Bevragen 2.0
BAG Compact 1.0
BAG Extract 2.1
BAG Grondslagen Catalogus versie 2009
Geen compliancy-instrument
BAG LV koppelvlak 1.2.1
BAG LV koppelvlak 1.3
IM Bodembeheer en Archeologie (IMSIKB0101)
Geen compliancy-instrument
IM Bodembeheer en Archeologie (IMSIKB0102)
Geen compliancy-instrument
IMBRO Bodem en Ondergrond (actueel)
IMGeo Grootschalige geografie 2.0
IMKAD Kadastrale percelen 2.1
IMKAD Kadastrale percelen 2.2
IMKL Kabels en Leidingen 1.2
IMLG Landelijkgebied 2009
IMNAB Natuurbeheer 1.2
IMOOV Openbare orde en veiligheid 1.1
Geen compliancy-instrument
IMRO Ruimtelijke Ordening 1.2
IMSW (Stedelijk Water) 1.0
Geen compliancy-instrument
IMWA Water 2010
IMWA Water 2013
IMWE Welstand 2008
IMWE Welstand 2014
TOP10NL Topografie 2.1
Geen compliancy-instrument
TOP10NL Topografie 2.2
Geen compliancy-instrument

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Geo-gegevens analysecomponent
Analyseren van geo-gegevens

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)