Pakketten

Export to CSV
Search for software products

858 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
HOR - Handboek Openbare Ruimte CoolProfs Het handboek openbare ruimte (HOR) is één van de belangrijkste instrumenten om het proces van betrokkenheid en afstemming bij projecten in de openbare ruimte te geleiden.
DOC - Document Generator CoolProfs Voor het automatisch samenstellen en versturen van documenten (Word/PDF) en e-mails inclusief bijlagen.
FOR - Form Generator CoolProfs Voor het volledig zelf configureren van aanvraagformulieren met vraaggroepen, vragen, conditionele vragen, antwoord categorieën, antwoord-validaties, hulpteksten, inclusief meertaligheid en formulier
PROC - Proces Generator CoolProfs Voor het volledig zelf configureren van processen, stappen en acties om een complete workflow te definiëren.
Basisregistratie Gezin en Jeugd CoolProfs Ter ondersteuning van de jeugdteams in de uitvoering van gemeentelijke taken is in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag de Basisregistratie Gezin en Jeugd gerealiseerd.
CoolProfs gemeenteplatform CoolProfs Als gemeente of samenwerkingsverband van gemeenten bent u met de decentralisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van steeds meer taken.
Cordiplan Cordiplan Cordiplan is een online softwareprogramma voor het overzicht van objecten op kaartmateriaal. Aan die objecten kan informatie toegevoegd worden en ze kunnen in planningen opgenomen worden.
RoPlan Crotec RoPlan is een objectgerichte tekenomgeving voor alle gemeentelijke ruimtelijke instrumenten die vallen onder het regime van de Wet ruimtelijke ordening.
C-SAM generiek Crotec C-SAM beheer is een generieke, multidisciplinaire geo-objectbeheeromgeving ontwikkeld op basis van Bentley Map.
GrexManager Crotec GrexManager is een financieel instrument voor iedere fase van het planproces.
C-SAM beheer BGT Crotec C-SAM beheer BGT is de module voor de opbouw en het beheer van de topografische basisregistratie volgens het BGT en/of IMGeo 2.1 informatiemodel.
C-SAM publiceer Crotec Met C-SAM publiceer publiceert u alle geo-(gerelateerde) informatie interactief en gebruiker specifiek op uw intranet, naar externe partijen (extranet), geïntegreerd in uw internet pagina’s (CMS), en
C-SAM centraal Crotec C-SAM centraal is een standaard open (geo)gegevensmagazijn ten behoeve van de gemeentelijke mid-office van de GEMMA architectuur.
RoTekst Crotec RoTekst is een objectgerichte tekstverwerker speciaal voor het opstellen van planteksten voor ruimtelijke instrumenten in de Wet ruimtelijke ordening.
RoBeheer Crotec RO-planvorming en -publicatie vormen een complex proces door de combinatie van wettelijke eisen (bv.
RoView Crotec Ruimtelijke plannen op de eigen gemeentelijke website dragen bij aan een betere dienstverlening voor burgers en bedrijven en kan ook de interne informatievoorziening verbeteren. - Sluit naadloos aa
RoConsolideer Crotec RoConsolideer vertaalt onherroepelijke digitale IMRO-plannen naar één geconsolideerd beleidsthema. De regelgeving (enkel- en dubbelbestemming, gebiedsbestemming) is daarna onmiddellijk raadpleegbaar.
RoTotaal Crotec Nieuwe generatie software producten in de RO-Markt. De producten RoBeheer, RoPubliceer, RoTekst en RoPlan zijn hier geïntegreerd.
DoelgroepAnalyseSysteem (DAS) DA Systems DoelgroepAnalyseSysteem is een nieuw softwarepakket speciaal ontwikkeld voor het welzijnswerk.
Effectmeting Jongerenwerk DA Systems Effectmeting Jongerenwerk is een softwaretool die de effecten van jongerenwerk op jongeren en buurt meetbaar maakt.
Dariuz Works® Diagnose Dariuz BV De Dariuz Works® Diagnose geeft een verdiepend beeld van de cliënt en zijn / haar ervaren kansen en belemmeringen op belangrijke (leef)gebieden, zoals kwaliteiten, sociale omgeving, motivatie, gezondh
Dariuz Works® Assessment Dariuz BV Om grip te krijgen op het functioneren en de ontwikkeling van werknemers binnen een (beschutte) werkomgeving heeft Dariuz het Assessment ontwikkeld.
Dariuz Works® Loonwaarde Dariuz BV Bij het bereiken van duurzame uitstroom speelt het instrument loonkostensubsidie een belangrijke rol.
Dariuz Works® Wegwijzer Dariuz BV Met behulp van de Dariuz Works® WegWijzer brengt u snel en effectief uw cliëntenbestand in kaart.
Dariuz Works® Matching (2TTM) Dariuz BV Om invulling te geven aan een effectieve werkgeversbenadering heeft Dariuz 2TTM ontwikkeld: een matchingsinstrument op basis van competenties om mensen vanuit een ontwikkeltraject met een sterke werkc
Dariuz Works® PRO-werk Dariuz BV Presteren - Ontwikkelen - Werkplezier Het belang van duurzame inzetbaarheid en levenslang leren neemt sterk toe.
Dariuz Works® Wegwijzer Sonar Dariuz BV Met behulp van de Dariuz Works® WegWijzer brengt u snel en effectief uw cliëntenbestand in kaart.
Dariuz Works® Mentorwijs Dariuz BV Mentorwijs is een praktische training voor leidinggevenden die zich richt op het ontwikkelen en versterken van specifieke kennis, inzichten en vaardigheden die nodig zijn voor de begeleiding van kwets
Dariuz Works® Plan van Aanpak Dariuz BV Het opstellen van het Plan van Aanpak (Ontwikkelplan) vindt plaats naar aanleiding van het (terugkoppel)gesprek met de PRO-Werk rapportage.
Analyse/Data Intelligence/Predictive Analitics Data Kitchen B.V. De gemeente beschikt over heel veel data die nog niet optimaal worden benut.
BAG Postcodebase 2018 Data Kitchen B.V. Elke gemeente heeft de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en is dan ook eigenaar van de BAG, Maar wordt de BAG-data dan ook automatisch in alle toepassingen binnen de gemeente gebruikt?
MultiChannel DataB. Mailservice Met MultiChannel kunnen burgers en bedrijven online toegang krijgen tot een archief van hun digitale documenten.
GeoVisia DataQuint Voor een leefbare woon- en werkomgeving is een efficiënt beheer van de openbare buitenruimte noodzakelijk. Vaak brengt dit beheer complexe vraagstukken en keuzes met zich mee.
Decos D5 Decos Information Solutions Decos biedt een zeer compleet zaaksysteem waarmee u organisatiebreed zaakgericht werken optimaal ondersteunt.
Decos KCS Decos Information Solutions De ultieme frontoffice applicatie waarmee alle informatiebronnen met elkaar verbonden worden; een gebruikersvriendelijk systeem waarmee snel en eenduidig informatie gegeven kan worden aan klanten en v
JOIN Zaaktypen Decos Information Solutions Cloudapplicatie voor het beheren en configureren van uw zaaktypen, conform de ZTC 2.0 standaard.
JOIN Agenderen Decos Information Solutions Cloudoplossing voor de publicatie van vergaderingen en vergaderstukken richting CMS, vergaderomgeving en mobiele toepassingen.
JOIN Zaak en Document Decos Information Solutions Decos biedt een zeer compleet zaaksysteem waarmee u organisatiebreed zaakgericht werken optimaal ondersteunt.
JOIN E-Formulieren Decos Information Solutions Webformulieren geintegreerd met de zaaktypen.nl oplossing van Decos. Direct bij het proces ook de vragen maken die je stelt aan je inwoners en bedrijven!
Fixi Decos Information Solutions Totaal oplossing voor het melden en afhandelen van openbare ruimte meldingen met iOS en Android apps en een publieke website.
EvenementAssistent Decos Information Solutions Intelligent aanvraagsysteem (kennissysteem) voor evenementen plus een gezamenlijk dossier van gemeenten, politie, brandweer, GHOR en ook de organisator. Digitaliseert de complete keten!
Leerlingenvervoer.nu Decos Information Solutions Compleet set met kennissystemen voor zowel de aanvraag als de besluitvorming van vergoedingen leerlingenvervoer.
InkomensAssistent Bijzondere Bijstand Decos Information Solutions Compleet doe-het-zelf aanvraagkennissysteem voor aanvragen Bijzondere Bijstand. Kan in 50-90% van de aanvragen automatisch beslissen. Op maat gemaakt voor elke gemeente.
InkomensAssistent Levensonderhoud Decos Information Solutions Compleet doe-het-zelf aanvraagkennissysteem voor een uitkering levensonderhoud Participatiewet. De regelhulp is gekoppeld aan DigiD, en het digitaal klantdossier (DKD) en levert direct een complete (
Kennisbank Decos Information Solutions Complete kennisbank voor de gemeentelijke dienstverlening met productencatalogus, vraag-antwoord-combinaties, unieke interactieve scripts en tal van extra kennisbronnen op maat.
JOIN Klantcontact Decos Information Solutions JOIN Klantcontact is de opvolger van KCS2.
Permit Desyde Permit is een compleet softwaresysteem en geschikt voor het beheer van alle voorkomende parkeerproducten, abonnementen en ontheffingen.
gisib DG Groep Gisib is een gloednieuw informatiesysteem voor integraal beheer van de openbare ruimte. Gisib combineert de voordelen van GIS met een fenomenale rekenkracht.
DiVault DiVault E-depot. DiVault is een cloud-dienst inclusief de benodigde hard- en software, advies en beheersactiviteiten om digitale duurzaamheid van geselecteerde en te archiveren informatie mogelijk te maken.
Dragon1 Dragon1 (SaaS Platform voor Enterprise Architectuur, Modelleertool voor ArchiMate, BPMN en GEMMA) Dragon1 is het SaaS platform voor Enterprise Architectuur.

Pagina's