Pakketten

Export to CSV
Search for software products

1052 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
Georizon geodata platform 360Geo 360Geo presenteert: Georizon - Uw ultieme platform voor geogerefereerde beelddata! Wat is Georizon? Een revolutionair platform dat u in staat stelt om uw geogerefereerde data moeiteloos te beher
Accommodatiehuur Accommodatiehuur Accommodatiehuur biedt verhuursoftware voor planning en facturatie van alle accommodaties en verhuurbare ruimtes in één gebruiksvriendelijke SaaS-oplossing.
HRM & Payroll AFAS Software Automatiseer je HR-processen met de HRM-software van AFAS. Met de software van AFAS regel je zaken als salarisverwerking, verlof, verzuim en werving & selectie met één muisklik.
TYPO3 Gemeentekit AlterNET alterNET ontwikkelde in nauwe samenwerking met verschillende gemeenten en partners de TYPO3 Gemeentekit.
GeoCMS AlterNET Met GeoCMS zet een webredacteur met enkele klikken geavanceerde kaartinformatie op een website. GeoCMS is een SaaS-oplossing, dus geen software installatie op de desktop en geen integratieproblemen.
Social Intranet AlterNET Een intranet als bron van kennis, hoe gaat u dit het beste inzetten? U kunt ervoor kiezen om een intranet puur te gebruiken als middel om informatie te tonen.
GVOP AlterNET AlterNET heeft een module ontwikkeld, waarmee gemeenten, provincies en waterschappen officiële bekendmakingen van www.officielebekendmakingen.nl eenvoudig kunnen publiceren op de TYPO3 website van hun
Digitaal Loket AlterNET AlterNET heeft een module ontwikkeld voor TYPO3 waarmee u een digitaal loket kunt creëren op uw website.
PDC met VAC AlterNET De Producten en Diensten Catalogus kan worden geleverd als zelfstandige oplossing, of als onderdeel van de TYPO3 Gemeentekit.
e-HRM Suite AlterNET Deze complete human resources management oplossing is eenvoudig in het gebruik.
Amyyon CRM Amyyon Amyyon CRM is een pakket welke bij uitstek geschikt is voor bijvoorbeeld de afdeling Economische zaken, waarbij het het contact tussen gemeente en bedrijven centraal staat.
LTC Andes Met meer dan 4000 actieve gebruikers is LTC doorontwikkeld tot een krachtig nationaal – en internationaal – platform voor de procesbegeleiding van aanvraag, afstemming en administratieve verwerking va
GBI Antea Group GBI: de beste software voor vandaag, groeit mee met de behoeften van morgen. Areaal, kosten, kwaliteit en levensduur; elke beheerorganisatie wil op basis van de meest actuele gegevens de juiste afweg
ArchiMedes™ ArchiXL ArchiMedes™ is een kant-en-klaar platform waarop u architectuurmodellen kunt publiceren die u heeft opgesteld met bestaande tools als ARIS, BiZZdesign Architect of Archi*.
BegrippenXL™ ArchiXL BegrippenXL™ is een on-line systeem voor het definiëren en relateren van begrippen. Het maakt kennis over wat woorden precies betekenen expliciet.
WikiXL™ ArchiXL WikiXLTM is een semantisch wikiplatform waarmee data, informatie en kennis eenvoudig kunnen worden gedeeld binnen en buiten de organisatie.
DigiTwin Argaleo DigiTwin is de toonaangevende 3D webapplicatie van Argaleo. Deze online Digital Twin werkt in combinatie met de dataset pakketten uit de Omgevingsserver. Zoals verschillende kaarten en rasters.
Omgevingsserver Argaleo Omgevingsserver biedt gemak en meerwaarde als de meest actuele, betrouwbare en complete bron voor unieke locatiegegevens in Nederland. Omgevingsserver is de cloud-gebaseerde datadienst.
InfraCAD Arkance Systems InfraCAD is een krachtige oplossing waarmee u uw CAD-tekeningen en gerelateerde processen kunt standaardiseren op basis van de Nederlandse CAD Standaard (NLCS).
InfraCAD Map Arkance Systems InfraCAD Map is een gebruiksvriendelijke applicatie voor het importeren en converteren van geo-informatie van PDOK naar een NLCS tekening.
InfraCAD CE Arkance Systems InfraCAD CE is een krachtige en gebruiksvriendelijke applicatie voor het werken met landmeetkundige data in AutoCAD en werkt naadloos samen met InfraCAD en InfraCAD Map.
DigiD Adapter Arpha B.V. Met de DigiD Adapter van Arpha kunt u eenvoudig gebruik maken van het nieuwe koppelvlak van DigiD en de bijbehorende functionaliteit, zoals Eenmalig Inloggen (ook wel Single Sign On).
Digistekker Arpha B.V. De Digistekker van Arpha is een generieke Digikoppeling adapter met Enterprise Service Bus (ESB) mogelijkheden.
Berichtenbox API Arpha B.V. De Berichtenbox API maakt het koppelen met het centrale Berichtenbox systeem heel eenvoudig.
DigiD Stub (gratis) Arpha B.V. De DigiD Stub emuleert het SAML2.0-berichtverkeer exact zoals DigiD dat doet. De stub fungeert als een SAML2.0 Identity Provider (IDP).
TriplEforms® Atabix TriplEforms® is een oplossing waarmee intelligente digitale formulieren ontworpen, ontwikkeld, beheerd én geïntegreerd worden.
KIM® Atabix KIM® stelt u in staat om het volledige proces van registratie, behandeling, afhandeling, administratie en terugkoppeling van zaken naar de burger -integraal en voor alle zaaktypen- in te richten en te
MijnOmgeving (klantportaal) Atabix De Kodision MijnOmgeving is een online klantportaal voor burgers en klanten om aanvragen in te dienen en statussen ten alle tijden in te kunnen zien.
Atabix Zaakgericht werken Atabix Atabix is een no-code multi-tenant SaaS oplossing voor zaakgericht werken met een uitgebreide formulieren editor en een online portaal (pip).
Maatwerk webapplicaties Auxilium Auxilium is 1 van de top 5 maatwerk software bureaus van Nederland, gespecialiseerd in complexere webprojecten binnen deadline en budget.
Maatwerk mobiele applicaties Auxilium Auxilium is 1 van de top 5 maatwerk software bureaus van Nederland. Naast de realisatie van complexere webapplicaties doen wij tevens de mobiele ontsluiting hiervan via smartphone of tablet.
Dienst - Base27 Axxemble Base27 biedt een ISMS / PMS / GRC oplossing om alle zaken rondom de informatiebeveiliging, privacybescherming en/of kwaliteits-/ veiligheids-normen/wetten af te handelen.
DocSys B-ware Business Software Documentgenerator, content- en sjablonenbeheer, output management Dankzij DocSys heeft u slechts één applicatie nodig om al uw document-gerelateerde processen te optimaliseren.
B3P BRMO (Basisregistratie MidOffice) B3Partners Na de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) komen nu ook de Basisregistratie Kadaster (BRK) en het Nieuwe Handelsregister (NHR)beschikbaar.
Flamingo GeoCMS B3Partners Flamingo GeoCMS maakt GEO informatie integraal en snel via een standaard webbrowser toegankelijk.
B3P WION B3Partners B3Partners heeft een WION applicatie ontwikkeld die de communicatie tussen netbeheerders en Kadaster geheel geautomatiseerd afhandelt: B3P Wion. B3Partners levert tools waarmee CAD-tekeningen kunnen
B3P Catalog B3Partners B3P Catalog geeft u de mogelijkheid om eenvoudig metadata aan te maken en te publiceren.
Cogo Collect Baasgeo Cogo Collect is een slimme en veelzijdige app voor het registreren van uiteenlopende geo-data.
MapGallery Baasgeo MapGallery is een krachtige en intuïtieve WebGIS oplossing, gemaakt om de omgeving in kaart te brengen en beter te begrijpen. Het is ontworpen met de focus op eenvoud, snelheid en bruikbaarheid.
WebIS Portal (KCC) BakerWare Belastingkantoren, gemeenten en waterschappen werken continu aan het verbeteren van hun serviceverlening.
WebIS Digitale Balie BakerWare De Digitale Balie is het portaal voor burgers op internet dat belastingplichtigen in staat stelt om zelf gegevens over de ontvangen aanslagen in te zien of bijvoorbeeld de taxatieverslagen te bekijken
WebIS Digitale Post BakerWare Met WebIS Digitale Post wordt uw complete postverwerking geautomatiseerd. Binnenkomende poststukken worden gescand en geclassificeerd.
WebIS E-Formulieren BakerWare Met WebIS E-formulieren kunt u zelf uw eigen formulieren door BakerWare laten genereren.
WebIS Notaris BakerWare Met Webis Notaris krijgen externe partijen (o.a. notarissen) toegang tot de aanslagen gebouwd en ongebouwd via internet.
WebIS Historie BakerWare WebIS Historie biedt u de mogelijkheid om oude gegevens, die niet geconverteerd worden naar een nieuw systeem, te bewaren en te ontsluiten via internet/intranet.
WebIS Mijn Overheid BakerWare Nu de overheid inzet op het beëindigen van het verzenden van de blauwe envelop, zal de digitalisering versnellen.
WebIS Digikoppeling BakerWare BakerWare ondersteunt u bij de aansluiting op de LV-WOZ, BAG, BRK, NHR, BGT, RDW, OLO etc.
WebIS GIS-Portaal BakerWare Met het WebIS GIS-Portaal heeft u alle administratieve en geografische gegevens in één overzicht bij elkaar. U kunt vanuit de kaart naar de administratieve data en andersom.
WebIS Rapportages BakerWare Voor sturing van operationele processen en verantwoording naar deelnemers, accountant en bestuur is het nodig dat uw organisatie toegang heeft tot deze informatie en hieruit de juiste rapportages kan
WebIS Onvermogen BakerWare Via Webis Onvermorgen (Schuldhulpverlening) kan de schuldbemiddelaar gedurende het gehele traject zelfvoorzienend te werk gaan en kunnen acties geautomatiseerd verwerkt worden in het belastingsysteem.

Pagina's