Pakketten

Export to CSV
Search for software products

860 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
4Woz 4Value Webbased waarderingsapplicatie.
TYPO3 Gemeentekit AlterNET alterNET ontwikkelde in nauwe samenwerking met verschillende gemeenten en partners de TYPO3 Gemeentekit.
GeoCMS AlterNET Met GeoCMS zet een webredacteur met enkele klikken geavanceerde kaartinformatie op een website. GeoCMS is een SaaS-oplossing, dus geen software installatie op de desktop en geen integratieproblemen.
Social Intranet AlterNET Een intranet als bron van kennis, hoe gaat u dit het beste inzetten? U kunt ervoor kiezen om een intranet puur te gebruiken als middel om informatie te tonen.
GVOP AlterNET AlterNET heeft een module ontwikkeld, waarmee gemeenten, provincies en waterschappen officiële bekendmakingen van www.officielebekendmakingen.nl eenvoudig kunnen publiceren op de TYPO3 website van hun
Digitaal Loket AlterNET AlterNET heeft een module ontwikkeld voor TYPO3 waarmee u een digitaal loket kunt creëren op uw website.
PDC met VAC AlterNET De Producten en Diensten Catalogus kan worden geleverd als zelfstandige oplossing, of als onderdeel van de TYPO3 Gemeentekit.
e-HRM Suite AlterNET Deze complete human resources management oplossing is eenvoudig in het gebruik.
LTC Andes Met meer dan 4000 actieve gebruikers is LTC doorontwikkeld tot een krachtig nationaal – en internationaal – platform voor de procesbegeleiding van aanvraag, afstemming en administratieve verwerking va
GBI Antea Group GBI: de beste software voor vandaag, groeit mee met de behoeften van morgen. Areaal, kosten, kwaliteit en levensduur; elke beheerorganisatie wil op basis van de meest actuele gegevens de juiste afweg
XEIZ Arcadis  
Deze leverancier heeft geen actueel convenant met VNG Realisatie; pakketgegevens kunnen niet meer geactualiseerd worden!
XEIZ wordt niet verder ontwikkeld voor- en uitgefaseerd in- de gemeentelijke markt.
DigiD-X Adapter Arpha Met de DigiD-X Adapter van Arpha kunt u eenvoudig gebruik maken van het nieuwe koppelvlak van DigiD en de bijbehorende functionaliteit, zoals Eenmalig Inloggen (ook wel Single Sign On).
Digistekker Arpha De Digistekker van Arpha is een generieke Digikoppeling adapter met Enterprise Service Bus (ESB) mogelijkheden.
Atos e-Suite Atos Een zaakgerichte oplossing voor verbetering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering: - zowel extern (portaal, mijnloket voor klanten, slimme webformulieren) - als intern (zaaksysteem, inclusief
Maatwerk webapplicaties Auxilium Auxilium is 1 van de top 5 maatwerk software bureaus van Nederland, gespecialiseerd in complexere webprojecten binnen deadline en budget.
Maatwerk mobiele applicaties Auxilium Auxilium is 1 van de top 5 maatwerk software bureaus van Nederland. Naast de realisatie van complexere webapplicaties doen wij tevens de mobiele ontsluiting hiervan via smartphone of tablet.
DocSys B-ware Business Software Documentgenerator, content- en sjablonenbeheer, output management Dankzij DocSys heeft u slechts één applicatie nodig om al uw document-gerelateerde processen te optimaliseren.
B3P BRMO (Basisregistratie MidOffice) B3Partners Na de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) komen nu ook de Basisregistratie Kadaster (BRK) en het Nieuwe Handelsregister (NHR)beschikbaar.
Flamingo GeoCMS B3Partners Flamingo GeoCMS maakt GEO informatie integraal en snel via een standaard webbrowser toegankelijk.
B3P WION B3Partners B3Partners heeft een WION applicatie ontwikkeld die de communicatie tussen netbeheerders en Kadaster geheel geautomatiseerd afhandelt: B3P Wion. B3Partners levert tools waarmee CAD-tekeningen kunnen
B3P Catalog B3Partners B3P Catalog geeft u de mogelijkheid om eenvoudig metadata aan te maken en te publiceren.
WebIS Portal (KCC) BakerWare Belastingkantoren, gemeenten en waterschappen werken continu aan het verbeteren van hun serviceverlening.
WebIS Digitale Balie BakerWare De Digitale Balie is het portaal voor burgers op internet dat belastingplichtigen in staat stelt om zelf gegevens over de ontvangen aanslagen in te zien of bijvoorbeeld de taxatieverslagen te bekijken
WebIS Digitale Post BakerWare Met WebIS Digitale Post wordt uw complete postverwerking geautomatiseerd. Binnenkomende poststukken worden gescand en geclassificeerd.
WebIS E-Formulieren BakerWare Met WebIS E-formulieren kunt u zelf uw eigen formulieren door BakerWare laten genereren.
WebIS Notaris BakerWare Met Webis Notaris krijgen externe partijen (o.a. notarissen) toegang tot de aanslagen gebouwd en ongebouwd via internet.
WebIS Historie BakerWare WebIS Historie biedt u de mogelijkheid om oude gegevens, die niet geconverteerd worden naar een nieuw systeem, te bewaren en te ontsluiten via internet/intranet.
WebIS Mijn Overheid BakerWare Nu de overheid inzet op het beëindigen van het verzenden van de blauwe envelop, zal de digitalisering versnellen.
WebIS Digikoppeling BakerWare BakerWare ondersteunt u bij de aansluiting op de LV-WOZ, BAG, BRK, NHR, BGT, RDW, OLO etc.
WebIS GIS-Portaal BakerWare Met het WebIS GIS-Portaal heeft u alle administratieve en geografische gegevens in één overzicht bij elkaar. U kunt vanuit de kaart naar de administratieve data en andersom.
WebIS Mobiele Portal BakerWare WebIS Mobiele Portal is het WebIS Portal (KCC) op uw tablet!
WebIS Rapportages BakerWare Voor sturing van operationele processen en verantwoording naar deelnemers, accountant en bestuur is het nodig dat uw organisatie toegang heeft tot deze informatie en hieruit de juiste rapportages kan
WebIS Onvermogen BakerWare Via Webis Onvermorgen (Schuldhulpverlening) kan de schuldbemiddelaar gedurende het gehele traject zelfvoorzienend te werk gaan en kunnen acties geautomatiseerd verwerkt worden in het belastingsysteem.
WebIS Voormelding WOZ BakerWare Met WebIS Voormelding WOZ kunnen huiseigenaren zelf via de Digitale Balie (het Burgerportaal) van BakerWare de nieuwe WOZ-waarde voor het komende belastingjaar vooraf inzien.
WebIS Kwijtschelding BakerWare Klanten die niet meer in aanmerking komen voor automatische kwijtschelding zorgen voor een behoorlijke werklast.
WebIS Meet BakerWare Met behulp van WebIS Meet kunnen meetgegevens doorgegeven worden, gemonitord en verwerkt worden tot een heffing.
B&S VISI Bakker & Spees Met B&S VISI kunnen partijen snel en doelgericht samenwerkingsverbanden aangaan.
B&S Civiel Bakker & Spees Bestekken schrijven, een begroting maken, een V&G Plan opstellen – nog voordat er überhaupt gebouwd, gegraven of heringericht kán worden, is er werk aan de winkel. Veel werk.
BCPI R6 BCPI.eu Integrale ENSIA, BIO, PUN, GBR, SUWI, AVG, ISMS implementatie ondersteuning.
Liber Behandelaar- en Baliemedewerkerportaal BCT De overheid heeft gesteld dat bedrijven en burgers vanaf 2017 zaken volledig digitaal moeten kunnen afhandelen met gemeenten.
Corsa BCT Document Management (Corsa/DMS) Record Management (Corsa/RMA) Workflow Management (Corsa/CASE) Bestuurlijke Besluitvorming (Corsa/Bestuur) Digitale factuurafhandeling (Corsa/Invoice) Elektronische fac
MeldDesk Beheervisie MeldDesk is een informatiesysteem voor het registreren en afhandelen van meldingen en klachten van burgers in de openbare ruimte.
AAG (Assurantie Administratie voor Gemeenten) Bentis B.V. AAG is het pakket voor Verzekerings- en Schademanagement voor Nederlandse gemeenten.
Vergunningen Informatie Systeem (VIS) Berkeley Bridge Vergunningen systeem waarin aanvraag, controle en handhaving ondersteund wordt voor Bijzondere Wetten en APV.
Snelbalie Vergunningen Berkeley Bridge Snelbalie Vergunningen redeneert vanuit de vraag van de klant en geeft aan welke aspecten van belang zijn bij de activiteit van de klant, bijvoorbeeld het organiseren van een evenement of het uitvoere
Berkeley Publisher Berkeley Bridge Berkeley Publisher is een platform waarmee beslisboom applicaties gemaakt kunnen worden.
DMN Modeler/Toepasbare Regels DSO Berkeley Bridge Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet gaat een breder stelsel aan vergunningssoorten ondersteunen dan in de huidige situatie van de WABO.
Gegevensportaal i-WMO & i-JW (alle berichttypes) Betty Blocks Inlogportaal voor zorgaanbieders. Zij kunnen hierop onder andere declaraties uploaden, statussen inzien & opdrachten vanuit de gemeente ontvangen.
Webshop om abonnementen door inwoners te laten afsluiten op het gebied van cultuur/sport (Regeling schoolgaande kinderen) Betty Blocks Webshop + back-end voor de regeling schoolgaande kinderen, waar de gemeente helpt met het meebetalen van cultuur/sport abonnementen
BLITTS BLITTS BV Samengevat faciliteert BLITTS: - Check voor omgevingsvergunning - Toetsing op welstandscriteria (op huisnummer niveau) - Toetsing op bestemmingsplan criteria indien van toepassing (op huisnummer nivea

Pagina's