Pakketten

Export to CSV
Search for software products

1064 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
Suite4Jeugdzorg Centric De nieuwe Jeugdwet maakt gemeenten financieel en bestuurlijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Daarnaast gaan de bezuinigingsmaatregelen binnen de jeugdzorg niet aan gemeenten voorbij.
HelloMe Centric HelloMe biedt de mogelijkheid om gebruikersprofielen en toegang tot applicaties centraal en overzichtelijk te beheren.
Key2Waarderen Centric De applicatie Key2Waarderen ondersteunt het (her)waarderingsproces in het kader van de wet WOZ. Volgens een vast stappenplan en met een geautomatiseerd rekenmodel bepaalt u de taxatiewaarde voor woni
Suite4Zorg Centric De Suite4Zorg bestaat uit Key2Wmo, Key2Stadspas en Key2Inkomensbeheer. Key2Wmo ondersteunt gemeenten bij contactregistratie, onderzoek, besluitvorming en administratie van de zorg.
Centric Objectregistratie / (Key2)WOZ Centric Centric Objectregistratie / (Key2)WOZ is een applicatie voor Integraal WOZ-bronbeheer en gegevenlevering aan de LV WOZ. Verder ondersteunt de applicatie LV WOZ Afnemersfunctionaliteit t.b.v.
Privacy Workspace Centric Een betrokkene (burger) heeft het recht uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van zijn of haar persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om hier inzage in te krijgen.
Centric Leefomgeving Centric Ook goed van start naar de Omgevingswet? Kies voor Centric Leefomgeving.
Motion Centric Vooruit helpen door te innoveren. Dat klinkt eenvoudig maar dat is het niet.
Key2Handhaving Centric Key2Handhaving ondersteunt de werkprocessen rondom handhaving binnen het Sociaal Domein, voor zowel de Participatiewet als ook de Wmo en Jeugdwet. Handhaving Sociaal Domein is een onderdeel van de Su
Centric Betalen Centric Centric Betalen is de cloud oplossing voor al uw financiële transacties aan de publieksbalie en helpt u om efficiënt, navolgbaar en veilig deze af te handelen.
eDiensten voor Aanvragen (Snelbalie) Centric Onze eDiensten voor Aanvragen zijn frontoffice applicaties waarmee baliemedewerkers en burgers inkomens en zorgaanvragen snel, correct en eenduidig af kunnen handelen.
eDiensten Mijn inkomen & Mijn regie Centric U heeft de Suite4Werk en Inkomen, of de Suite4Sociale Regie en u wilt uw inwoners stimuleren in hun eigen mogelijkheden en ondersteunen waar dat nodig is?
MULTIsignaal Centrum voor publieke innovatie MULTIsignaal is een regionale Verwijsindex Risicojongeren
Regie op Zorg (RoZ) oplossing voor het Gemeentelijk Sociaal Domein CIMSOLUTIONS Oplossingen Gemeentelijk Sociaal Domein Als gemeente wilt u dat uw buurt-, wijk- of sociaal medewerkers zich optimaal kunnen richten op uw burgers.
Slim Melden Civity Slim Melden is de oplossing voor het proces Meldingen Openbare Ruimte (MOR).
DataCatalogus Civity DataCatalogus, de Module voor inzicht in beschikbare data. De DataCatalogus module van het City Innovation Platform zorgt er voor dat u uw gegevensbeheer binnen de eigen organisatie op orde brengt.
OpenDataPortaal Civity De Open Data Module van het City Innovation Platform heeft tot doel het eenvoudig kunnen publiceren van uw open data.
Cocoon - Media Management Software - START Cocoon - Media Management Software Cocoon is Digital Asset / Media Management software (DAM software). Effectief samenwerken vanuit een veilige cloud omgeving.
Cocoon - Media Management Software - GROW Cocoon - Media Management Software
Huishoudboekje Common Ground Pakketten Financiële stabiliteit met één druk op de knop. Dat is de visie van het huishoudboekje. Met het huishoudboekje kunnen inwoners van een gemeente eenvoudiger inkomsten en vaste lasten balanceren.
Signalen Common Ground Pakketten Signalen helpt gemeenten om de tijd tussen het doen van een melding door een inwoner en oplossing van het gemelde probleem zo kort mogelijk te laten zijn.
Registratie toeristische verhuur woonruimte Common Ground Pakketten Verhuurders kunnen een registratienummer aanvragen als ze hun woning tijdelijk willen verhuren aan toeristen.
Open Zaak Common Ground Pakketten Open Zaak is een moderne, open source gegevens- en services-laag om zaakgericht werken te ondersteunen. Voor meer informatie kijk in de componentencatalogus: https://componentencatalogus.commongrou
Open Zaakbrug Common Ground Pakketten Hiermee kan de gemeente de bestaande zaaksgewijswerken applicaties blijven gebruiken en toch overstappen op bijvoorbeeld openzaak.
Diagnose & Matching CompetenSYS Overzicht houden is het allerbelangrijkste onderdeel bij cliëntdiagnoses.
Loonwaarde met Loonbalans CompetenSYS Loonbalans is door Blik op Werk gevalideerd tot 1-1-2019 en doet wat het moet doen: het vertalen van een verminderde arbeidsprestatie van een medewerker naar een betrouwbare loonwaarde.
Mensontwikkeling en EVC CompetenSYS Voor SW bedrijven en gemeenten bieden we slimme instrumenten om competenties van cliënten in kaart te brengen en op basis hiervan gedegen keuzes te maken.
CompetenSYS® CompetenSYS Met behulp van software maken we mensenwerk menselijker. Elke gemeente en elk SW-bedrijf kan bij ons op maatwerk rekenen om cliënten zo goed mogelijk te helpen.
Zelfredzaamheidmatrix CompetenSYS De zelfredzaamheid matrix compleet geïntegreerd als online vragenlijst. Ingebouwd i.s.m. de ontwikkelaars van de GGD Amsterdam.
Conclusion CVS Conclusion Het Conclusion CVS is een Cliënt Volg Systeem, waarmee u een oplossing heeft voor de registratie en monitoring van zorgtaken. Het CVS wordt modulair opgebouwd en is flexibel in te richten.
Ketensamenwerking Contezza
Process Services Contezza
Content service platform Tezza Contezza DMS/RMA oplossing gebaseerd op Alfresco ECM. Dit is inclusief bijbehorende modules: - AVG - Personeelsdossiers - Uitleenadministratie - Postregistratie - Zaakcreatie (ZTC) - Content Classifica
Ephesoft: Intelligent Document Capture Contezza
CoolProfs gemeenteplatform CoolProfs Als gemeente of samenwerkingsverband van gemeenten bent u met de decentralisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van steeds meer taken.
eBalie bijzondere bijstand CoolProfs Op het gebied van digitale dienstverlening zet deze gemeente grote stappen.
MGW - Mijn Gemeentelijke Werkzaamheden CoolProfs Minder overlast voor de burger door slimme regievoering op infrastructurele projecten in de openbare ruimte. CoolProfs heeft het proces Werken in de Openbare Ruimte gestroomlijnd.
Huurteam CoolProfs De Huurteam applicatie ondersteunt huurders in de particuliere sector bij kwesties over de huurprijs en achterstallig onderhoud.
Digitaal Projectenboek CoolProfs De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft zijn projectrapportage sterk verbeterd met behulp van een digitaal projectenboek.
iSWT - Sociale Wijkzorgteams CoolProfs CoolProfs heeft snel en op tijd een gebruiksvriendelijk applicatie ontwikkeld voor de leden van de 27 sociale wijkzorgteams, die in gemeente Den Haag actief zijn. Het informatiesysteem Sociale Wijk
Mercato - Markten CoolProfs Klantgerichter en transparanter richting ondernemers én burgers en sluitend financieel beleid CoolProfs heeft een nieuw systeem ontwikkeld, waarin alles samenkomt: van het strategisch beleid tot en m
Basisregistratie Gezin en Jeugd CoolProfs Ter ondersteuning van de jeugdteams in de uitvoering van gemeentelijke taken is in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag de Basisregistratie Gezin en Jeugd gerealiseerd.
HOR - Handboek Openbare Ruimte CoolProfs Het handboek openbare ruimte (HOR) is één van de belangrijkste instrumenten om het proces van betrokkenheid en afstemming bij projecten in de openbare ruimte te geleiden.
PROC - Proces Generator CoolProfs Voor het volledig zelf configureren van processen, stappen en acties om een complete workflow te definiëren.
Cordiplan Cordiplan Cordiplan is een online softwareprogramma voor het overzicht van objecten op kaartmateriaal. Aan die objecten kan informatie toegevoegd worden en ze kunnen in planningen opgenomen worden.
DoelgroepAnalyseSysteem (DAS) DA Systems DoelgroepAnalyseSysteem is een nieuw softwarepakket speciaal ontwikkeld voor het welzijnswerk.
Effectmeting Jongerenwerk DA Systems Effectmeting Jongerenwerk is een softwaretool die de effecten van jongerenwerk op jongeren en buurt meetbaar maakt.
Dariuz Works® Diagnose Dariuz BV De Dariuz Works® Diagnose geeft een verdiepend beeld van de cliënt en zijn / haar ervaren kansen en belemmeringen op belangrijke (leef)gebieden, zoals kwaliteiten, sociale omgeving, motivatie, gezondh
Dariuz Works® Assessment Dariuz BV Om grip te krijgen op het functioneren en de ontwikkeling van werknemers binnen een (beschutte) werkomgeving heeft Dariuz het Assessment ontwikkeld.
Dariuz Works® Loonwaarde Dariuz BV Bij het bereiken van duurzame uitstroom speelt het instrument loonkostensubsidie een belangrijke rol.

Pagina's