Pakketten

Export to CSV
Search for software products

1057 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
NedBRK Cadac Group NedBRK kan worden aangesloten op de afgifteservice van het Kadaster (GDS2). NedBRK haalt de BRK Mutatieleveringen bij het Kadaster op en verwerkt deze in een eigen database (Oracle of PostgreSQL).
NedBGT Cadac Group NedBGT is de Cadac totaaloplossing voor het BGT vraagstuk.
NedMagazijn Basis Cadac Group Met NedMagazijn biedt Cadac Group een centraal gegevensmagazijn conform de uitgangspunten van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA).
Survey Interface Cadac Group De inwinningsapplicatie Survey Interface is een onderdeel van de NedBGT-oplossing.
NedGeoberichten Cadac Group Met NedGeoberichten BAG biedt NedGraphics een doordachte architectuuroplossing.
NedGlobe Cadac Group Een gebruiksvriendelijk en krachtig viewer platform, waarmee u verschillende doelgroepen, toepassingen en werkprocessen kunt bedienen.
NedWIBON Cadac Group NedWIBON is een moderne SaaS oplossing waarmee beheerders van kabels en leidingen zorgeloos hun kabels- en leidingeninformatie kunnen actualiseren in het centrale magazijn bij het Kadaster en de afhan
NedCore Cadac Group De Centrale Objectenregistratie van NedGraphics, NedCore, is een logische uitbreiding op NedBGT. Met NedCore kunnen alle ruimtelijke objecten van een overheidsorganisatie in samenhang worden beheerd.
NedGlobe Web Cadac Group Met NedGlobe Web is uw organisatie in staat zelf data van uiteenlopende aard in kaart te brengen.
NedGlobe Informatie Cadac Group Met NedGlobe Informatie kunt u al uw basis-, kern-, zaak- en documentgegevens eenvoudig op één plek in samenhang raadplegen.
StUF Geo-BAG connector Cadac Group Met de StUF Geo-BAG connector wordt de uitwisseling van StUF berichten tussen NedBGT en een BAG applicatie gerealiseerd conform de landelijke standaard en de hierbij geldende werkafspraken. Met dez
StUF Geo-IMGeo connector Cadac Group De StUF Geo-IMGeo connector wordt gebruikt voor het aanmaken en inlezen van StUF Geo-IMGeo bestanden.
Smart M.Apps Energie Transitie Dashboard Cadac Group Het Energie Transitie Dashboard (ETD) maakt gebruik van de SmartM.Apps-technologie van Imagem. Samen met Antea Group en Imagem is dit ETD ontwikkeld. Hiermee kunnen verduurzamingsscenario’s interact
NedValidatie Cadac Group Valideer tekeningen conform bedrijfs-, branche- of landelijk gestelde specificaties. Voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer is het controleren van op te leveren of opgeleverde tekeningen
NedOmgeving Cadac Group NedOmgeving is de opvolger van NedPlan en omvat alle functionaliteiten om te voldoen aan de verplichtingen rond het plannen-deel van de Omgevingswet.
NedGlobe Portal Cadac Group NedGlobe Portal wordt geleverd als uitbreiding op NedGlobe Web. Middels NedGlobe Web kunt u snel en gemakkelijk een themakaart genereren.
NedMagazijn Kern Cadac Group NedMagazijn Kern is een oplossing waarmee u zowel geometrie als administratieve informatie kunt verwerken en beheren.
NedGlobe Mobile Cadac Group Met NedGlobe Mobile kunnen medewerkers eenvoudig (geo-)informatie raadplegen en melden in het veld. NedGlobe Mobile stelt hierbij de informatie beschikbaar onafhankelijk van het gewenste device.
GFS/EnterpriseOne Capgemini Het Geïntegreerd Financieel systeem GFS/EnterpriseOne van Capgemini is ontwikkeld om aan de complexe vraag van lokale overheden in Nederland te beantwoorden.
Veilig Mobiel Capgemini Veilig Mobiel van Capgemini biedt een oplossing en beveiligt alle tablets en telefoons zonder concessies te doen aan de mobiliteit van de medewerkers.
Gemeentebox website en CMS CARE Internet Services BV Op open standaarden gebaseerd multi-site CMS pakket dat geschikt is voor en modules bevat voor gemeentelijke websites en intranetten. Ideaal voor implementatie toptaken website.
HIOR Cell[0] HIOR.nl is dé digitale tool waarmee de gebruiker in 3 muisklikken altijd de juiste set richtlijnen voor een project in de openbare ruimte selecteert. Met HIOR.nl werkt de gemeente samen met ontwikk
ProcessPro VTH CenterOne Group ProcessPro is ontwikkeld voor efficiënt en doelgericht ondersteunen van algemene en specifieke processen zoals vergunningverlening, handhaving en toezicht.
Centric Objectregistratie / (Key2)BAG Centric Met Centric Objectregistratie (Key2)BAG kiest u voor efficient BAG-gegevens beheer en een betrouwbare Basistegistraties Adressen en Gebouwen! Het beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (
Centric Burgerzaken Centric Centric Burgerzaken is de oplossing door en voor burgers, bedrijven en gemeenten.
Key2VOA Centric Verzend en Ontvangststation voor afnemers van het GBA netwerk
Centric Begraven Centric Snel een overzicht van uw begraafplaatsgegevens? En altijd up-to-date. Dat kan met Centric Begraven. Hét systeem voor begraafplaatsen en crematoria.
Centric Objectregistratie / (Key2)Percelen Centric Centric Objectregistratie / (Key2)Percelen is de oplossing om de gegevens en geografie uit de basisregistratie Kadaster binnen uw organisatie te gebruiken.
Suite4Werk en Inkomen Centric Suite4Werk en Inkomen biedt u dé oplossing om de bedrijfsvoering voor inkomensondersteuning en participatie efficiënt en effectief uit te voeren: • workflow: oog voor goede procesondersteuning • gege
GISVG Centric Geïntegreerd product voor WOZ, Heffen, Innen, Milieu, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
Key2Belastingen Centric Totaal oplossing voor WOZ, Waarderen, Heffen en Innen.
Conductor Centric De Conductor bevat naast een servicebus ook een RGBZ zakenmagazijn en functionaliteit voor MijnOverheid Berichtenbox. Hiermee is de Conductor het hart van uw midoffice en/of zaaksysteem.
Gegevensmagazijn Centric Het Gegevensmagazijn voorziet uw website van gegevens die u beschikbaar wilt stellen aan uw burgers, bedrijven en instellingen.
Zakenmagazijn Centric
Key2Klantcontact Centric Met het concept Antwoord© werkt u aan de kwaliteit van uw dienstverlening en daardoor begint uw klantcontactcentrum (KCC) nu echt vorm te krijgen.
Key2Beperkingen Centric Key2Beperkingen is de oplossing waarmee u invulling geeft aan de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB).
Key2Financien Centric Snel en alert reageren op veranderende economische en maatschappelijke ontwikkelingen? Optimale financiële sturing van uw organisatie is daarvoor onontbeerlijk.
Digitale Belasting Balie (DBB) Centric Een digitaal portaal voor burgers en bedrijven
Key2Onderwijs Centric
Key2Informatie Centric Key2Informatie is dé plek waar basisinformatie, zaak- en procesgegevens en documenten samenkomen: voor gemeenten, uitvoeringsorganisaties of samenwerkings-verbanden.
Key2Parkeren / Centric Parkeren (SaaS) Centric Key2Parkeren is in transitie naar Centric Parkeren (SaaS). Key2Parkeren kunt u beschouwen als het middelpunt van zowel de horizontale als de verticale ketenintegratie.
eDiensten voor Aanvragen (Snelbalie) Centric Onze eDiensten voor Aanvragen zijn frontoffice applicaties waarmee baliemedewerkers en burgers inkomens en zorgaanvragen snel, correct en eenduidig af kunnen handelen.
Suite4Sociale Regie Centric Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams.
Waarderen (vervallen pakketversies) Centric De applicatie Key2Waarderen ondersteunt het (her)waarderingsproces in het kader van de wet WOZ. Zie pakket Key2Waarderen voor actuele informatie.
Key2Subsidies Centric Key2Subsidies: hét informatiesysteem voor uw medewerkers, management en bestuur om subsidies te verstrekken en te beheersen.
PIMS@all Centric PIMS@all biedt een totaalpakket aan flexibele HR- en Payroll-oplossingen voor uw vragen en wensen op het vlak van HR- en salarisadministratie.
Key2Betalen Centric Key2Betalen helpt u om financiële transacties aan de publieksbalie efficiënt, navolgbaar en veilig af te handelen.
Key2Geo Centric GIS toont de samenhang en de Centric viewer Key2Geo is dan ook vooral bedoeld voor het afdelingsoverschrijdend of gemeentebreed delen van informatie.
module Documentenuitvoer Centric Documencreatie oplossing voor Centric applicaties
Suite4Jeugdzorg Centric De nieuwe Jeugdwet maakt gemeenten financieel en bestuurlijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Daarnaast gaan de bezuinigingsmaatregelen binnen de jeugdzorg niet aan gemeenten voorbij.

Pagina's