Pakketten

Export to CSV
Search for software products

23 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
Digistekker Arpha De Digistekker van Arpha is een generieke Digikoppeling adapter met Enterprise Service Bus (ESB) mogelijkheden.
Gegevensportaal i-WMO & i-JW (alle berichttypes) Betty Blocks Inlogportaal voor zorgaanbieders. Zij kunnen hierop onder andere declaraties uploaden, statussen inzien & opdrachten vanuit de gemeente ontvangen.
SMARTonPEOPLE Software Suite C3Group De SMARTonPEOPLE Software Suite (sinds 2006) is een integraal regiesysteem en samenwerkingssysteem ter ondersteuning van de gemeentelijke regie en samenwerking met burgers en ketenpartners binnen de t
Key2Datadistributie Centric Key2Datadistributie verzorgt de uitwisseling van basisgegevens tussen de basisregistraties en procesapplicaties.
Key2GBA-V Centric Raadpleegapplicatie voor de GBA-V met module om te kunnen terugmelden aan de TMV personen.
Conductor Centric De Conductor bevat naast een servicebus ook een RGBZ zakenmagazijn en functionaliteit voor MijnOverheid Berichtenbox. Hiermee is de Conductor het hart van uw midoffice en/of zaaksysteem.
eGem Digikoppeling eGem Overheden en bedrijven delen steeds meer informatie met elkaar. Gelukkig maken zij daarbij gebruik van landelijke standaarden.
Enable-U 2Orchestrate Enable-U Enable-U 2Orchestrate ontvangt berichten en bezorgt ze in het juiste formaat (eventueel na transformatie) op het juiste moment via de juiste route (bijv.
Enable-U 2 Secure Enable-U Enable-U 2Secure verzorgt de beveiliging van de servicelaag in de ICT architectuur.
PowerBrowser Genetics PowerBrowser is een specifiek op het VT&H-domein toegesneden zaaksysteem voor onder andere gemeenten, provincies, regionale uitvoeringsdiensten, veiligheidsregio's, waterschappen en rijksdien
Easy bus Digikoppeling Itrajectum Als hoofdleverancier van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van onze 12 provincies, zijn wij al jarenlang dé Digikoppeling expert. De Easy bus Digikoppeling is snel en efficiënt implementeerbaar.
Easy bus ESB Microservices platform Itrajectum Easy bus is een compleet Enterprise Service Bus en Microservices platform. Dit platform is binnen een eigen IT omgeving te plaatsen of als IAAS oplossing te gebruiken.
Toolkit e-formulieren Lost Lemon Uw klanten willen zelf kiezen hoe zij diensten of regelingen aanvragen. Bijvoorbeeld via internet, telefonisch, of aan de balie.
Mijn Gemeente Portaal Lost Lemon De Burgermodule is een online portaal dat professionals en burgers digitaal aan elkaar verbindt. U betrekt uw klanten actief bij het dienstverleningsproces en laat hen zelf de regie voeren.
LL-Connect Lost Lemon LL-connect is een lichtgewicht Enterprise Service Bus (ESB) en integratieframework gebasseerd op het open platform Mule .
Basisgemeentesuite Gemeentelijke Servicebus (Berichtenbuffer en scheduler) Osano Algemene kenmerken Basisgemeentesuite: •         Uniforme user interface; •         Beveiliging webservices door middel van certificaten; •         Uitgebreide mogelijkheden voor data autorisatie in d
Basisgemeentesuite LV BAG-bg0310 converter Osano Algemene kenmerken OSANO Basisgemeente Suite: •         Uniforme user interface; •         Beveiliging webservices door middel van certificaten; •         Uitgebreide mogelijkheden voor data autorisat
Basisgemeentesuite NHR - bg0310 converter Osano Module voor het vertalen van mutatiebestanden in het Centric formaat naar bg0310 berichten.
Squit 20/20 Omgevingsdossier Roxit Squit 20/20 Omgevingsdossier is de webgebaseerde doorontwikkeling van Squit XO.
Squit 20/20 - VTH-Oplossing Roxit Squit 20/20 VTH is de opvolger van de VTH-oplossing Squit XO. De Squit 20/20 lijn zal op termijn ook ruimtelijke ordening ondersteunen. De Squit 20/20 visie is gebaseerd op 4 principes: 1.
WIZportaal Solviteers De gemeente vervult sinds 1 januari 2015 de centrale regierol in het bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen binnen de samenleving.
Gidso Regie Topicus Gidso Regie biedt ondersteuning voor dossiervorming voor cliënten in het sociale domein.
Centraal Aansluitpunt Yenlo Cloud Services BV Het Centraal Aansluitpunt van Yenlo is een volledige, full-service, multi-tenant oplossing voor (semi-) overheden en bedrijven die gebruik willen maken van bijvoorbeeld Digikoppeling (WUS, ebMS, Grote