Pakketten

Export to CSV
Search for software products

31 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
Atos e-Suite Atos Een zaakgerichte oplossing voor verbetering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering: - zowel extern (portaal, mijnloket voor klanten, slimme webformulieren) - als intern (zaaksysteem, inclusief
SMARTonPEOPLE Software Suite C3Group De SMARTonPEOPLE Software Suite (sinds 2006) is een integraal regiesysteem en samenwerkingssysteem ter ondersteuning van de gemeentelijke regie en samenwerking met burgers en ketenpartners binnen de t
Applicatie - DMS C3Group Het creëren en vastleggen van documenten gebeurd in de Document Management System (DMS) applicatie.
Key2Burgerzaken Centric De ontwikkeling van deze oplossing is gebaseerd op de kennis en ervaring die Centric in de loop der jaren met dit soort systemen heeft opgedaan.
Key2Klantcontact Centric Met het concept Antwoord© werkt u aan de kwaliteit van uw dienstverlening en daardoor begint uw klantcontactcentrum (KCC) nu echt vorm te krijgen.
Suite4Sociale Regie Centric Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams.
BAG Postcodebase 2018 Data Kitchen B.V. Elke gemeente heeft de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en is dan ook eigenaar van de BAG, Maar wordt de BAG-data dan ook automatisch in alle toepassingen binnen de gemeente gebruikt?
Fixi Decos Information Solutions Totaal oplossing voor het melden en afhandelen van openbare ruimte meldingen met iOS en Android apps en een publieke website.
EvenementAssistent Decos Information Solutions Intelligent aanvraagsysteem (kennissysteem) voor evenementen plus een gezamenlijk dossier van gemeenten, politie, brandweer, GHOR en ook de organisator. Digitaliseert de complete keten!
Leerlingenvervoer.nu Decos Information Solutions Compleet set met kennissystemen voor zowel de aanvraag als de besluitvorming van vergoedingen leerlingenvervoer.
InkomensAssistent Bijzondere Bijstand Decos Information Solutions Compleet doe-het-zelf aanvraagkennissysteem voor aanvragen Bijzondere Bijstand. Kan in 50-90% van de aanvragen automatisch beslissen. Op maat gemaakt voor elke gemeente.
InkomensAssistent Levensonderhoud Decos Information Solutions Compleet doe-het-zelf aanvraagkennissysteem voor een uitkering levensonderhoud Participatiewet. De regelhulp is gekoppeld aan DigiD, en het digitaal klantdossier (DKD) en levert direct een complete (
Kennisbank Decos Information Solutions Complete kennisbank voor de gemeentelijke dienstverlening met productencatalogus, vraag-antwoord-combinaties, unieke interactieve scripts en tal van extra kennisbronnen op maat.
Exxellence Suite Exxellence De Exxellence Suite is het totaalpakket van al onze softwareoplossingen. Met de implementatie van de Suite zorgt u voor een toekomstvaste ICT-architectuur en 24/7 optimale digitale dienstverlening.
Drupal voor Gemeenten Distributie (DVG) ezCompany De Drupal voor Gemeenten (DvG) Distributie is een op toptaken gebaseerde Open Source oplossing voor en door gemeenten.
Gouw 2017 Belastingen Gouw Informatie Technologie Integraal belastingsysteem voor gemeenten, waterschappen, samenwerkingsverbanden en bronhouders van de WOZ. Modules voor BRK, Heffen, Invordering, WOZ, herwaarding en digitaal belastingloket.
Green Valley CMS Green Valley Green Valley ontwikkelt producten die specifiek zijn ontwikkeld vóór, en in samenwerking mét, gemeenten.
IAM 2020 Online HTA Software Veel gemeentes werken op afspraak. Op deze manier biedt u aan uw klanten de meeste duidelijkheid als het gaat om de leveringen van diensten en wanneer die beschikbaar zijn.
Onegov ilionx ilionx helpt overheden met efficiënt digitaal (samen-)werken op basis van het Microsoft Office 365 platform.
G-BOS (uitgefaseerd. Zie JCC Klantgeleiding) JCC Software Klanten verlangen een professionele en snelle dienstverlening. Om het bezoek voor uw klant een zo aangenaam mogelijke ervaring te laten zijn, wilt u uw klanten graag zo goed mogelijk begeleiden.
TriplEforms® Kodision TriplEforms® is een oplossing waarmee intelligente digitale formulieren ontworpen, ontwikkeld, beheerd én geïntegreerd worden.
Toolkit e-formulieren Lost Lemon Uw klanten willen zelf kiezen hoe zij diensten of regelingen aanvragen. Bijvoorbeeld via internet, telefonisch, of aan de balie.
Mozard Suite Mozard Mozard is een MidOffice Suite waarmee organisaties hun dienstverlening en hun informatievoorziening flink kunnen verbeteren.
WebGIS Publisher Nieuwland Geo-informatie WebGIS Publisher maakt GIS en Geo-informatie eenvoudig toegankelijk voor iedere gemeente, ook voor gemeenten met een klein budget. Zelfs voor gemeenten zonder eigen geo-specialisten in dienst.
CiVision Samenlevingszaken PinkRoccade Local Government Applicatie voor de ondersteuning van het sociaal domein.
iBurgerzaken PinkRoccade Local Government De iBurgerzaken apps van PinkRoccade Publiekszaken zijn ontwikkeld vanuit de vraag van burgers en bedrijven: digitale dienstverlening, 24x7, vanaf elk gewenst apparaat en elke locatie.
Central Station Simac Obec BV Central Station is een geïntegreerd systeem van front-, mid- en backofficefuncties. Central Station wordt onder meer ingezet in de sector Zorg, Welzijn en Maatschappelijk Werk en bij gemeenten.
Sociale kaart Sociale kaart Nederland De Sociale kaart van Sociale kaart Nederland is een digitale kaartenbak met formele en informele organisaties en hun diensten die gemeenten en organisaties binnen het sociaal domein helpt bij het onde
SinglePoint-for-all Splitvision SinglePoint, gebaseerd op Microsoft SharePoint en Office365, is een totaaloplossing voor zaakgericht werken, projectmatig werken, document- en recordmanagement, social media en collaboration, producte
TIMEBLOCKR T:MEBLOCKR Veel gemeenten maken gebruik van T:meblockr. De afspraken worden vooral gemaakt voor burgerzakenproducten.
Demo Belastingen test wijziging VNG Realisatie Demo Suite voor Waarderen Heffen Innen