Pakketten

Export to CSV
Search for software products

16 resultaten gevonden.

Naamaflopend sorteren Leverancier Beschrijving
CiVision Samenlevingszaken PinkRoccade Local Government Applicatie voor de ondersteuning van het sociaal domein.
COMPAS Emergo Systems COMPAS is een standaard softwarepakket voor het uitvoeren van de Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening.
CompetenSYS® CompetenSYS Met behulp van software maken we mensenwerk menselijker. Elke gemeente en elk SW-bedrijf kan bij ons op maatwerk rekenen om cliënten zo goed mogelijk te helpen.
Dariuz Works® Loonwaarde Dariuz BV Bij het bereiken van duurzame uitstroom speelt het instrument loonkostensubsidie een belangrijke rol.
Dariuz Works® Matching (2TTM) Dariuz BV Om invulling te geven aan een effectieve werkgeversbenadering heeft Dariuz 2TTM ontwikkeld: een matchingsinstrument op basis van competenties om mensen vanuit een ontwikkeltraject met een sterke werkc
Dariuz Works® Wegwijzer Dariuz BV Met behulp van de Dariuz Works® WegWijzer brengt u snel en effectief uw cliëntenbestand in kaart.
Dariuz Works® Wegwijzer Sonar Dariuz BV Met behulp van de Dariuz Works® WegWijzer brengt u snel en effectief uw cliëntenbestand in kaart.
Diagnose & Matching CompetenSYS Overzicht houden is het allerbelangrijkste onderdeel bij cliëntdiagnoses.
iParticipatie PinkRoccade Local Government iParticipatie is dé nieuwe innovatie binnen het sociaal domein. Je burger gaat op een gemakkelijke en prettige manier digitaal door een aanvraag.
iw³ cliëntvolgsysteem Solviteers iw³ is hét cliëntvolgsysteem voor het plannen, uitvoeren, bewaken en (financieel) verantwoorden van alle activiteiten die worden verricht tijdens de begeleiding van cliënten en medewerkers.
KiC, Kwaliteit in Controle (kwaliteit, sturing en verantwoording). Stimulansz KiC, hét alles-in-1-pakket voor sturing en verantwoording in het Sociaal Domein. KiC is hét programma voor kwaliteitscontrole voor gemeenten, publieke dienstverleners en zorginstellingen.
Loonwaarde met Loonbalans CompetenSYS Loonbalans is door Blik op Werk gevalideerd tot 1-1-2019 en doet wat het moet doen: het vertalen van een verminderde arbeidsprestatie van een medewerker naar een betrouwbare loonwaarde.
Stratech-CVS Stratech Stratech biedt een flexibel en gebruiksvriendelijk cliëntvolgsysteem dat inzicht verschaft in de re-integratietrajecten van uw cliënten. U heeft continu inzicht in de voortgang van het traject.
Suite4Werk en Inkomen Centric Suite4Werk en Inkomen biedt u dé oplossing om de bedrijfsvoering voor inkomensondersteuning en participatie efficiënt en effectief uit te voeren: • workflow: oog voor goede procesondersteuning • gege
SZeebra ProfessionalCenter Matchcare Een juiste diagnose is essentieel. Door de gestructureerde wijze waarop u met SZeebra de diagnose vormgeeft bespaart u tijd en geld.
SZeebra TalentCenter Matchcare Het SZeebra TalentCenter ondersteunt en enthousiasmeert mensen bij het vinden van werk en het bereiken van persoonlijke doelen.