Pakketten

Export to CSV
Search for software products

15 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
Key2Onderwijs Centric
Key2Jongerenmonitor Centric Key2Jongerenmonitor maakt het mogelijk de administratieve afhandeling van zaken omtrent jongeren te koppelen aan uw bestaande processen en werkinstructies.
BAG Postcodebase 2018 Data Kitchen B.V. Elke gemeente heeft de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en is dan ook eigenaar van de BAG, Maar wordt de BAG-data dan ook automatisch in alle toepassingen binnen de gemeente gebruikt?
CAReL Eljakim CAReL is de Centrale Administratie voor RMC en Leerplicht. Daarnaast kent CAReL een module voor Leerlingenvervoer. Het is een van de grootste applicaties van Eljakim IT.
RegieBoxx Gemboxx De RegieBoxx biedt een volledige en geïntegreerde oplossing voor ondersteuning van burgers en hun sociale ontwikkeling. ondersteuning.
MensCentraal Lost Lemon Uw focus ligt op het aanpakken van verschillende uitdagingen, zoals de decentralisaties, actieve participatie, mensen actief betrekken bij dienstverlening, digitale dienstverlening, eigen kracht, mult
LeerSaam Lost Lemon Uw onderwijstaken gaan al lang niet meer om alleen het uitvoeren van de wet. Het welzijn van VSV-ers, JiKP’ers en alle andere jongeren staat voorop.
JVS Metaobjects Metaobjects wil meer jongeren een betere kans geven om succesvol en duurzaam te participeren in de maatschappij.
Mozard Suite Mozard Mozard is een MidOffice Suite waarmee organisaties hun dienstverlening en hun informatievoorziening flink kunnen verbeteren.
CiVision Samenlevingszaken PinkRoccade Local Government Applicatie voor de ondersteuning van het sociaal domein.
LBA software Pronexus De LBA software wordt door gemeenten en regio's gebruikt voor de uitvoering van de taken voor leerplicht, voortijdig schoolverlaten en leerlingenvervoer
Kwaliteitsmonitor WIZ Synaxion Met de Kwaliteitsmonitor WIZ (Werk, Inkomen & Zorg) worden alle processen rondom aanvragen en doorlooptijden bij besluiten, toekenningen en afhandelingen aangaande WWB, Bijzondere regelingen, Frau
Synaxion Portaal Centrumgemeenten Synaxion Het Synaxion Portaal Centrumgemeenten ondersteunt (centrum)gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken rondom de 3 Decentralisaties (WMO, Jeugdzorg en Participatie) in het sociaal domein.
Gidso Regie Topicus Gidso Regie biedt ondersteuning voor dossiervorming voor cliënten in het sociale domein.
Demo Sociaal Domein naamswijziging VNG Realisatie Demo Jeugd, Zorg, Participatie