Pakketten

Export to CSV
Search for software products

47 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
InProces Connect Brein InProces Connect is de Enterprise Service Bus of ook wel message broker genoemd.
GFS/EnterpriseOne Capgemini Het Geïntegreerd Financieel systeem GFS/EnterpriseOne van Capgemini is ontwikkeld om aan de complexe vraag van lokale overheden in Nederland te beantwoorden.
Key2Parkeren Centric Key2Parkeren ondersteunt procesgerichte dienstverlening. De applicatie kunt u beschouwen als het middelpunt van zowel de horizontale als de verticale ketenintegratie.
Key2Financien Centric Snel en alert reageren op veranderende economische en maatschappelijke ontwikkelingen? Optimale financiële sturing van uw organisatie is daarvoor onontbeerlijk.
Verseon E-Suite Circle Software De Verseon E-Suite is de totaaloplossing van Circle Software voor multichannel elektronische dienstverlening. Klanten kunnen via alle kanalen communiceren met uw organisatie.
MGW - Mijn Gemeentelijke Werkzaamheden CoolProfs Minder overlast voor de burger door slimme regievoering op infrastructurele projecten in de openbare ruimte. CoolProfs heeft het proces Werken in de Openbare Ruimte gestroomlijnd.
Digitaal Projectenboek CoolProfs De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft zijn projectrapportage sterk verbeterd met behulp van een digitaal projectenboek.
Mercato - Markten CoolProfs Klantgerichter en transparanter richting ondernemers én burgers en sluitend financieel beleid CoolProfs heeft een nieuw systeem ontwikkeld, waarin alles samenkomt: van het strategisch beleid tot en me
Factuurportal Factuurportal B.V. Factuurportal is verbindende software die elektronisch factureren gemakkelijk maakt voor zowel de zendende als ontvangende partij.
MiddelenBoxx Gemboxx De MiddelenBoxx biedt ondersteuning aan de processen voor middelenbeheer. Dit omvat heffen en innen van belastingen, personeelsbeheer, financiën, contracten, verzekeringen, ICT, havens en veerponten.
Aeolus Back Debiteuren Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Module voor Terugvorderingen, Vehaal en/ of Beslag.
Aeolus Back Jeugd Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Back office applicatie voor de verwerking van alle Jeugd Hulp.
Aeolus Back Zorg Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Back office applicatie voor de verwerking van alle Zorg-aanvragen (Wmo, inkomensondersteunende maatregelen).
c2Wmo Info Support / c2GO Online modulaire applicatie met brede ondersteuning voor zowel de frontoffice als de backoffice van de WMO. De burger staat hierbij centraal, en middels de verschillende portalen (o.a.
c2Jeugd Info Support / c2GO Online modulaire applicatie met brede ondersteuning voor zowel de frontoffice als de backoffice van de Jeugdwet. De burger staat hierbij centraal, en middels de verschillende portalen (o.a.
c2Participatie Info Support / c2GO Online modulaire applicatie voor Werk en Inkomen. De burger staat hierbij centraal, en middels de verschillende portalen (o.a.
JCC-Betalen JCC Software Snel, veilig en eenvoudig betalen, dat is de kracht van JCC-Betalen! Eén betaalsysteem dat inzetbaar is voor meerdere afdelingen waardoor alle betalingsgegevens centraal inzichtelijk zijn.
PDC (Producten en Diensten Catalogus) Lost Lemon De Producten en Dienstencatalogus is een digitale centrale catalogus waarin gemeenten kunnen vastleggen welke producten/diensten zij hebben ingekocht, welke leveranciers welke producten/diensten lever
MensCentraal Lost Lemon Uw focus ligt op het aanpakken van verschillende uitdagingen, zoals de decentralisaties, actieve participatie, mensen actief betrekken bij dienstverlening, digitale dienstverlening, eigen kracht, mult
InvoiceIN Lucom Benelux BV InvoiceIN digitaliseert het factuurproces van ontvangst van de factuur tot aan vrijgave voor betaling. Zo heeft u grip op uw inkomende facturen en controle over het gehele proces.
Elektronisch Factureren Lucom Benelux BV Totaaloplossing voor het versturen en beheren van (digitale) uitgaande facturen. De input van facturen wordt vanuit verschillende applicaties voor bijv. begraven, zaaksystemen, etc.
CiVision Middelen PinkRoccade Local Government Financiële applicatie o.b.v. SAP
CiVision Innen PinkRoccade Local Government CiVision Innen is onderdeel van CiVision Middelen waarmee de bewaking en invordering van publiek- en privaatrechtelijke vorderingen uitgevoerd kan worden.
CiVision Samenlevingszaken PinkRoccade Local Government Applicatie voor de ondersteuning van het sociaal domein.
PROWEB Financiën (PROFIN) Procura
iw³ cliëntvolgsysteem Solviteers iw³ is hét cliëntvolgsysteem voor het plannen, uitvoeren, bewaken en (financieel) verantwoorden van alle activiteiten die worden verricht tijdens de begeleiding van cliënten en medewerkers.
KiC, Kwaliteit in Controle (kwaliteit, sturing en verantwoording). Stimulansz KiC, hét alles-in-1-pakket voor sturing en verantwoording in het Sociaal Domein. KiC is hét programma voor kwaliteitscontrole voor gemeenten, publieke dienstverleners en zorginstellingen.
WiSZ (overzicht managementinformatie W&I). Stimulansz Met ons managementinformatiesysteem WiSZ beschikt u snel over actuele en accurate informatie over uw bedrijfsvoering.
Formatiecalculatiemodel (berekening formatie). Stimulansz Het Formatiecalculatie-model geeft u inzicht in uw formatiebehoefte van het sociaal domein. Dat gebeurt via een actueel, vergelijkbaar, nauwkeurig en geïntegreerd online systeem.
Risicoscan (implementatie Wmo/AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg). Stimulansz Een ingevulde Risicoscan resulteert in een rapport waarbij u ziet of u grip heeft op uw organisatie.
PInzicht (Privacy & Informatieveiligheid) Stimulansz De 4 onderdelen van KiC Privacy en KiC Informatieveiligheid helpen gemeenten om zelfstandig privacy en informatieveiligheid te borgen: 1.onderzoekmodule, 2.
Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) [OUD] Stipter Stipter als uitvoeringspartner verzorgt en ondersteunt uw Wmo-uitvoering en uw regisseur(s) nu en straks met deskundige medewerkers en state-of-the art ICT.
Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) Stipter
Stratech-CVS Stratech Stratech biedt een flexibel en gebruiksvriendelijk cliëntvolgsysteem dat inzicht verschaft in de re-integratietrajecten van uw cliënten. U heeft continu inzicht in de voortgang van het traject.
Stratech Subsidiebeheerapplicatie Stratech Stratech heeft voor de complexe taak van subsidiebeheersing dé eenvoudige totaaloplossing, onze subsidiebeheerapplicatie Stratech-SBA.
Synaxion Portaal Centrumgemeenten Synaxion Het Synaxion Portaal Centrumgemeenten ondersteunt (centrum)gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken rondom de 3 Decentralisaties (WMO, Jeugdzorg en Participatie) in het sociaal domein.
Gidso Regie Topicus Gidso Regie biedt ondersteuning voor dossiervorming voor cliënten in het sociale domein.
TOP Financieel Topicus TOP Financieel stelt je in staat om de enorme (grotendeels nieuwe) stroom aan declaraties van zorgaanbieders te verwerken met zeer hoge automatiseringsgraad.
UNIT4 Financials (voorheen Coda Financials) UNIT4 Wij begrijpen dat u als (semi)overheidsinstelling uw eigen visie hebt op veranderingen binnen de automatisering.
UNIT4 FMS UNIT4 Wij begrijpen dat u als (semi)overheidsinstelling uw eigen visie hebt op veranderingen binnen de automatisering.
UNIT4 Decade UNIT4 Wij begrijpen dat u als (semi)overheidsinstelling uw eigen visie hebt op veranderingen binnen de automatisering.
UNIT4 FIS2000 UNIT4 Wij begrijpen dat u als (semi)overheidsinstelling uw eigen visie hebt op veranderingen binnen de automatisering.
UNIT4 Business World (voorheen Agresso) UNIT4 Wij begrijpen dat u als (semi)overheidsinstelling uw eigen visie hebt op veranderingen binnen de automatisering.
VendorLink - Leveranciersmanagement VendorLink VendorLink is het dashboard van elke inkoopmanager om dagelijks te sturen op uitgaven, leveranciersprestaties en inkooprisico's VendorLink brengt de actuele spend in kaart, beoordeelt leveranci
Demo Financieel systeem VNG Realisatie Demo Debiteuren Crediteuren
ZorgNed Wmo-Ned ZorgNed Automatisering Wmo-Ned is de complete applicatie voor de ondersteuning van de uitvoering van de Wmo. Van eerste aanmelding, berichtenverkeer, factuurcontrole tot de uitbetaling kan worden ingevoerd in het pakket.
ZorgNed Jeugd-Ned ZorgNed Automatisering ZorgNed Jeugd-Ned is de complete applicatie voor de ondersteuning van de uitvoering van de Jeugdwet.