Pakketten

Export to CSV
Search for software products

13 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
X-Works Company-X Afdelingen sociale zaken staan de komende tijd voor aanzienlijke uitdagingen.
Conclusion CVS Conclusion Het Conclusion CVS is een Cliënt Volg Systeem, waarmee u een oplossing heeft voor de registratie en monitoring van zorgtaken. Het CVS wordt modulair opgebouwd en is flexibel in te richten.
Jalp PRO Elkander In Jalp PRO kunnen gemeenten aangeven welke producten en diensten zijn ingekocht en welke prijsafspraken er zijn gemaakt.
Aeolus Back Jeugd Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Back office applicatie voor de verwerking van alle Jeugd Hulp.
Aeolus Back Zorg Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Back office applicatie voor de verwerking van alle Zorg-aanvragen (Wmo, inkomensondersteunende maatregelen).
PDC (Producten en Diensten Catalogus) Lost Lemon De Producten en Dienstencatalogus is een digitale centrale catalogus waarin gemeenten kunnen vastleggen welke producten/diensten zij hebben ingekocht, welke leveranciers welke producten/diensten lever
MensCentraal Lost Lemon Uw focus ligt op het aanpakken van verschillende uitdagingen, zoals de decentralisaties, actieve participatie, mensen actief betrekken bij dienstverlening, digitale dienstverlening, eigen kracht, mult
LeerSaam Lost Lemon Uw onderwijstaken gaan al lang niet meer om alleen het uitvoeren van de wet. Het welzijn van VSV-ers, JiKP’ers en alle andere jongeren staat voorop.
MEXTRA MEXTRA MEXTRA is een eHealth dossier waarin de dialoog tussen client en zorgprofessional, aangevuld met eventueel mantelzorgers/familie, centraal staat.
CiVision Samenlevingszaken PinkRoccade Local Government Applicatie voor de ondersteuning van het sociaal domein.
Central Station Simac Obec BV Central Station is een geïntegreerd systeem van front-, mid- en backofficefuncties. Central Station wordt onder meer ingezet in de sector Zorg, Welzijn en Maatschappelijk Werk en bij gemeenten.
TCare Terbit Information Een flexibel workflow gestuurd systeem voor de ondersteuning van het volledige administratieve traject bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet.
ZorgNed Jeugd-Ned ZorgNed Automatisering ZorgNed Jeugd-Ned is de complete applicatie voor de ondersteuning van de uitvoering van de Jeugdwet.