Pakketten

Export to CSV
Search for software products

39 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
WebIS Onvermogen BakerWare Via Webis Onvermorgen (Schuldhulpverlening) kan de schuldbemiddelaar gedurende het gehele traject zelfvoorzienend te werk gaan en kunnen acties geautomatiseerd verwerkt worden in het belastingsysteem.
Corsa BCT Document Management (Corsa/DMS) Record Management (Corsa/RMA) Workflow Management (Corsa/CASE) Bestuurlijke Besluitvorming (Corsa/Bestuur) Digitale factuurafhandeling (Corsa/Invoice) Elektronische fac
SMARTonPEOPLE Software Suite C3Group De SMARTonPEOPLE Software Suite (sinds 2006) is een integraal regiesysteem en samenwerkingssysteem ter ondersteuning van de gemeentelijke regie en samenwerking met burgers en ketenpartners binnen de t
KING-API C3Group C3Group heeft een API ontwikkeld voor verschillende KING standaarden.
Conductor Centric De Conductor bevat naast een servicebus ook een RGBZ zakenmagazijn en functionaliteit voor MijnOverheid Berichtenbox. Hiermee is de Conductor het hart van uw midoffice en/of zaaksysteem.
Zakenmagazijn Centric
Suite4Jeugdzorg Centric De nieuwe Jeugdwet maakt gemeenten financieel en bestuurlijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Daarnaast gaan de bezuinigingsmaatregelen binnen de jeugdzorg niet aan gemeenten voorbij.
Suite4Werk en Inkomen Centric Suite4Werk en Inkomen biedt u dé oplossing om de bedrijfsvoering voor inkomensondersteuning en participatie efficiënt en effectief uit te voeren: • workflow: oog voor goede procesondersteuning • gege
Suite4Zorg Centric De Suite4Zorg bestaat uit Key2Wmo, Key2Stadspas en Key2Inkomensbeheer. Key2Wmo ondersteunt gemeenten bij contactregistratie, onderzoek, besluitvorming en administratie van de zorg.
Suite4Sociale Regie Centric Centric ondersteunt gemeenten met de Suite4Sociale Regie bij de integrale ketensamenwerking in bijvoorbeeld wijkteams.
X-Works Company-X Afdelingen sociale zaken staan de komende tijd voor aanzienlijke uitdagingen.
Content service platform Contezza DMS/RMA oplossing gebaseerd op Alfresco ECM. Dit is inclusief bijbehorende modules: - AVG - Personeelsdossiers - Uitleenadministratie - Postregistratie - Zaakcreatie (ZTC) - Content Classifica
Huurteam CoolProfs De Huurteam applicatie ondersteunt huurders in de particuliere sector bij kwesties over de huurprijs en achterstallig onderhoud.
Exxellence Suite Exxellence De Exxellence Suite is het totaalpakket van al onze softwareoplossingen. Met de implementatie van de Suite zorgt u voor een toekomstvaste ICT-architectuur en 24/7 optimale digitale dienstverlening.
ZakenBoxx Gemboxx De gemeentelijke ZakenBoxx is een volledig geïntegreerd zaaksysteem op basis van ZTC 2.0.
RegieBoxx Gemboxx De RegieBoxx biedt een volledige en geïntegreerde oplossing voor ondersteuning van burgers en hun sociale ontwikkeling. ondersteuning.
RegieBoxx GemCloud BV De RegieBoxx biedt een volledige en geïntegreerde oplossing voor ondersteuning van burgers en hun sociale ontwikkeling. ondersteuning.
Aeolus Back Debiteuren Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Module voor Terugvorderingen, Vehaal en/ of Beslag.
Aeolus Back Hoogwaardig handhaven Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Applicatie voor fraude Ambtenaren
Aeolus Back Leerlingenvervoer Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Applicatie voor de verwerking van aanvragen leerlingenvervoer
Aeolus Back Schuldhulpverlening Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Applicatie voor Schuldhulpverlening
Aeolus Back Trajecten Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Cliënt Volg systeem t.b.v. de re-intgratie van burgers.
Aeolus Back Jeugd Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Back office applicatie voor de verwerking van alle Jeugd Hulp.
Aeolus Back Rapportage (Rechtmatigheid / Participatiewet) Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Verwerken van aanvragen Participatiewet, bijzondere bijstand, Langdurigheidstoeslag, IOAW, IOAZ, BBZ, minima etc.
Aeolus Back Zorg Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Back office applicatie voor de verwerking van alle Zorg-aanvragen (Wmo, inkomensondersteunende maatregelen).
MensCentraal Lost Lemon Uw focus ligt op het aanpakken van verschillende uitdagingen, zoals de decentralisaties, actieve participatie, mensen actief betrekken bij dienstverlening, digitale dienstverlening, eigen kracht, mult
JVS Metaobjects Metaobjects wil meer jongeren een betere kans geven om succesvol en duurzaam te participeren in de maatschappij.
MetaRegie Metaobjects Gemeenten voeren nieuwe taken uit in het kader van de drie decentralisaties en de transformatie van het Sociaal Domein.
Op Orde Op Orde Op Orde is een online systeem waarmee buitendienstmedewerkers met apps op hun mobiele devices eenvoudig hun administratieve werkzaamheden (meldingen opnemen, bonnen uitschrijven, activiteiten vastlegg
CiVision Samenlevingszaken PinkRoccade Local Government Applicatie voor de ondersteuning van het sociaal domein.
iSamenleving PinkRoccade Local Government De productlijn voor regievoering in en op het sociaal domein.
DORIS (PGA) Ranshuijsen Van Loon DORIS is het Domein Overstijgend Regie Informatie Systeem. De applicatie ondersteunt gemeenten en organisaties bij de inrichting van hun regiefunctie.
Central Station Simac Obec BV Central Station is een geïntegreerd systeem van front-, mid- en backofficefuncties. Central Station wordt onder meer ingezet in de sector Zorg, Welzijn en Maatschappelijk Werk en bij gemeenten.
WIZportaal Solviteers De gemeente vervult sinds 1 januari 2015 de centrale regierol in het bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen binnen de samenleving.
SinglePoint-for-all Splitvision SinglePoint, gebaseerd op Microsoft SharePoint en Office365, is een totaaloplossing voor zaakgericht werken, projectmatig werken, document- en recordmanagement, social media en collaboration, producte
TOPdesk TOPdesk Software en consultancy. TOPdesk helpt uw dienstverlening verbeteren. Of het nu gaat om uw IT-afdeling, Facility Management, of e-HRM.
Gidso Regie Topicus Gidso Regie biedt ondersteuning voor dossiervorming voor cliënten in het sociale domein.
TOP CORV Topicus Gemeenten, gecertificeerde instellingen en de Veilig Thuis-organisaties zijn wettelijk verplicht om Verzoeken tot Onderzoek (VTO) via CORV bij de Raad voor de Kinderbescherming in te dienen. TOP CORV
TOP Portaal Topicus Wil jouw gemeente burgers ook actief betrekken in het ondersteuningsplan, dan biedt TOP Portaal hierin uitkomst.