Pakketten

Export to CSV
Search for software products

25 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
Digistekker Arpha De Digistekker van Arpha is een generieke Digikoppeling adapter met Enterprise Service Bus (ESB) mogelijkheden.
WebIS Digitale Balie BakerWare De Digitale Balie is het portaal voor burgers op internet dat belastingplichtigen in staat stelt om zelf gegevens over de ontvangen aanslagen in te zien of bijvoorbeeld de taxatieverslagen te bekijken
WebIS Meet BakerWare Met behulp van WebIS Meet kunnen meetgegevens doorgegeven worden, gemonitord en verwerkt worden tot een heffing.
Liber Behandelaar- en Baliemedewerkerportaal BCT De overheid heeft gesteld dat bedrijven en burgers vanaf 2017 zaken volledig digitaal moeten kunnen afhandelen met gemeenten.
Conductor Centric De Conductor bevat naast een servicebus ook een RGBZ zakenmagazijn en functionaliteit voor MijnOverheid Berichtenbox. Hiermee is de Conductor het hart van uw midoffice en/of zaaksysteem.
Zakenmagazijn Centric
JOIN Zaak en Document Decos Information Solutions Decos biedt een zeer compleet zaaksysteem waarmee u organisatiebreed zaakgericht werken optimaal ondersteunt.
Enable-U Digikoppeling Enable-U De Enable-U digikoppeling zorgt voor een snelle en eenvoudige implementatie van de Digikoppeling standaard. De Enable-U Digikoppeling werkt als een brievenbus.
Exxellence Suite Exxellence De Exxellence Suite is het totaalpakket van al onze softwareoplossingen. Met de implementatie van de Suite zorgt u voor een toekomstvaste ICT-architectuur en 24/7 optimale digitale dienstverlening.
ZakenBoxx Gemboxx De gemeentelijke ZakenBoxx is een volledig geïntegreerd zaaksysteem op basis van ZTC 2.0.
RegieBoxx Gemboxx De RegieBoxx biedt een volledige en geïntegreerde oplossing voor ondersteuning van burgers en hun sociale ontwikkeling. ondersteuning.
PowerBrowser Genetics PowerBrowser is een specifiek op het VT&H-domein toegesneden zaaksysteem voor onder andere gemeenten, provincies, regionale uitvoeringsdiensten, veiligheidsregio's, waterschappen en rijksdien
Green Valley Zaaksysteem Green Valley Het Green Valley Zaaksysteem is een oplossing die volledige ondersteuning biedt voor organisatiebreed en organisatie overkoepelend (ketensamenwerking) zaakgericht werken.
Onegov ilionx ilionx helpt overheden met efficiënt digitaal (samen-)werken op basis van het Microsoft Office 365 platform.
OpenTunnel JNET OverheidsServicebus met volledige ondersteuning voor alle Digikoppelingprotocollen.
Generieke Berichten Platform KPN Lokale Overheid Digikoppeling regelt gestandaardiseerd berichtenverkeer tussen overheidsinstanties.
CiVision Samenlevingszaken PinkRoccade Local Government Applicatie voor de ondersteuning van het sociaal domein.
Makelaarsuite PinkRoccade Local Government Makelaarsuite is het integrale platform voor gegevenslogistiek en informatievoorziening binnen gemeenten, met samenwerkingsverbanden en ketenpartners en de landelijke overheden. Makelaarsuite bestaat
Squit 20/20 - VTH-Oplossing Roxit Squit 20/20 VTH is de opvolger van de VTH-oplossing Squit XO. De Squit 20/20 lijn zal op termijn ook ruimtelijke ordening ondersteunen. De Squit 20/20 visie is gebaseerd op 4 principes: 1.
SinglePoint-for-all Splitvision SinglePoint, gebaseerd op Microsoft SharePoint en Office365, is een totaaloplossing voor zaakgericht werken, projectmatig werken, document- en recordmanagement, social media en collaboration, producte
SBA Forms Stadsbeheer b.v. SBA Forms is een applicatie voor vergunningen, toezicht & handhaving, bezwaar & beroep en Klachten & Meldingen.
Stadsbeheer LEEF Stadsbeheer b.v. LEEF is de applicatie van Stadsbeheer B.V. voor vergunningen, toezicht & handhaving.
Neuron ESB Vicrea Om een volledige binnengemeentelijke uitwisseling van gegevens mogelijk te maken heeft Vicrea Neuron ESB ontwikkeld.
Centraal Aansluitpunt Yenlo Cloud Services BV Het Centraal Aansluitpunt van Yenlo is een volledige, full-service, multi-tenant oplossing voor (semi-) overheden en bedrijven die gebruik willen maken van bijvoorbeeld Digikoppeling (WUS, ebMS, Grote
Zaaksysteem.nl Zaaksysteem.nl Mintlab Zaaksysteem.nl is een all-in-one oplossing om de dienstverlening te verbeteren. Het bevat alle functionaliteiten om processen te digitaliseren van A to Z. Denk hier o.a.