Pakketten

Export to CSV
Search for software products

28 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
B3P BRMO (Basisregistratie MidOffice) B3Partners Na de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) komen nu ook de Basisregistratie Kadaster (BRK) en het Nieuwe Handelsregister (NHR)beschikbaar.
WebIS Notaris BakerWare Met Webis Notaris krijgen externe partijen (o.a. notarissen) toegang tot de aanslagen gebouwd en ongebouwd via internet.
WebIS GIS-Portaal BakerWare Met het WebIS GIS-Portaal heeft u alle administratieve en geografische gegevens in één overzicht bij elkaar. U kunt vanuit de kaart naar de administratieve data en andersom.
Key2Percelen Centric Key2Percelen is de oplossing om de gegevens en geografie uit de basisregistratie Kadaster binnen uw organisatie te gebruiken.
RSGB Gegevensmagazijn Gemboxx Opslag van administratieve en geografische gegevens conform RSGB inclusief formele en materiële historie. De gegevens zijn ontsloten middels StUF services.
Geoboxx Gemboxx De Geoboxx ondersteunt processen voor ruimtelijke ordening en beheer van de openbare ruimte.
GouwBasis Gouw Informatie Technologie Integrale applicatie voor de verwerking, opslag en bevraging van authentieke en niet-authentieke gegevens, zowel administratief als geografisch. Incl.
GouwKadaster7 Gouw Informatie Technologie Applicatie voor verwerken en raadplegen van kadastrale mutaties op basis van MO bestanden van het Kadaster. Werkt standalone of als module binnen GouwBasis en GouwBelastingen.
BRK2DB IDgis Met BRK2DB heeft u een degelijke tool voor het inlezen en verwerken van BRK.
Nazca-i Rapportagesysteem Nazca IT Solutions Steeds meer overheden stellen informatie beschikbaar via het internet.
NedBrowser NedGraphics BV NedBrowser is een webapplicatie voor het ontsluiten van geo-data via intranet.
NedView Pro NedGraphics BV NedView Pro Voor gebruikers die meer willen, en GIS professionals die tekenfuncties in hun GIS systeem willen gebruiken is NedView Pro ontwikkeld. NedView Pro biedt alle mogelijkheden van NedView uitg
NedMagazijn NedGraphics BV Met NedMagazijn biedt NedGraphics een centraal gegevensmagazijn conform de uitgangspunten van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA).
NedView GIS NedGraphics BV NedView GIS is een applicatie speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Hiermee kan geo-informatie worden gevisualiseerd en geanalyseerd (geometrisch en administratief).
NedBRK (incl. Wkpb) NedGraphics BV Het Kadaster vernieuwt de levering van kadastrale informatie ingrijpend. De huidige Massale Output (MO-AKR) wordt vervangen door BRK Levering.
CiVision Belastingen en Kadaster PinkRoccade Local Government CiVision Belastingen en Kadaster is voor gemeenten en waterschappen een integrale registratie van objectgegevens en koppelingen met authentieke bronnen ten behoeve van belastingheffings- en waardering
CiVision Kadaster PinkRoccade Local Government CiVision Belastingen en Kadaster is voor gemeenten en waterschappen een integrale registratie van objectgegevens en koppelingen met authentieke bronnen ten behoeve van belastingheffingssystemen.
SIMgeo SIMgroep Door de integratie van SIMgeo in het Content Management Systeem van SIM te realiseren wordt het eenvoudig voor iedere webredacteur om informatie op een kaart, aan zijn of haar content toe te voegen.
GeoWeb Sweco Nederland B.V. Een wereld zonder geo-informatie is ondenkbaar geworden. Smartphones en tablets helpen ons flexibeler te zijn en gemakkelijker bij geo-informatie te komen. Waar we ook zijn.
VRiS Berichtenverkeer Tog Nederland VRiS Berichtenverkeer is een Data Distributie Systeem voor uitwisseling gegevens met Landelijke voorziening, Mid-Offices en andere applicaties.
VRiS Tog Nederland VRiS in een uniek, dynamisch en flexibel nieuwe vastgoed, taxatie en belasting pakket gebaseerd op de KING standaarden en past binnen de NORA/GEMMA overheidsarchitectuur.
Neuron (geo) Gegevensmagazijn Vicrea Het Neuron Gegevensmagazijn is een applicatie waarin gegevens kunnen worden opgeslagen.
Neuron Stroomlijn Vicrea Neuron Stroomlijn is bij meer dan 70 gemeenten een bedrijfskritische omgeving die dagelijks door honderden mensen wordt gebruikt om informatie op te halen ten behoeve van hun werk.
Neuron Internet Vicrea Neuron Internet is een geïntegreerd digitaal geoloket voor gemeenten op het internet waarmee de dienstverlening aan burgers en bedrijven wordt ondersteund.
Neuron BRK Vicrea Neuron BRK is de module binnen Neuron Stelselregistratie om BRK-gegevens te raadplegen.
Neuron WOZ Analyse Vicrea De Neuron WOZ module van Vicrea legt een automatisch koppeling tussen de basisregistraties WOZ en BAG en legt dwarsverbanden met het Kadaster en GBK.
Neuron WOZ Registratie Vicrea De Neuron WOZ module van Vicrea is als onderdeel van Neuron Stelsel Registratie de eerste applicatie waar BAG/WOZ/BRK volledige geïntegreerd onderhouden en /of geraadpleegd kunnen worden.
Demo Technische componenten VNG Realisatie Demo De verbindingen.