Pakketten

Export to CSV
Search for software products

45 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
Digistekker Arpha De Digistekker van Arpha is een generieke Digikoppeling adapter met Enterprise Service Bus (ESB) mogelijkheden.
WebIS Digikoppeling BakerWare BakerWare ondersteunt u bij de aansluiting op de LV-WOZ, BAG, BRK, NHR, BGT, RDW, OLO etc.
InProces Zaken Brein Het introduceren van zaakgericht werken kan een stimulerende werking hebben op de bedrijfsvoering en dus de bedrijfsresultaten van een gemeentelijke organisatie positief beïnvloeden.
SMARTonPEOPLE Software Suite C3Group De SMARTonPEOPLE Software Suite (sinds 2006) is een integraal regiesysteem en samenwerkingssysteem ter ondersteuning van de gemeentelijke regie en samenwerking met burgers en ketenpartners binnen de t
Applicatie - Jeugdzorg en CORV (Deurmat) C3Group De SMART CORV Deurmat verzorgt het berichtenverkeer met het justitiële domein vanuit een slimme webapplicatie. SMART-CORV is powered bij Enable-U.
Applicatie - Jeugdzorg en CORV C3Group Deze referentiecomponent gaat over de koppeling met CORV Jeugdzorg.
Key2Datadistributie Centric Key2Datadistributie verzorgt de uitwisseling van basisgegevens tussen de basisregistraties en procesapplicaties.
Conductor Centric De Conductor bevat naast een servicebus ook een RGBZ zakenmagazijn en functionaliteit voor MijnOverheid Berichtenbox. Hiermee is de Conductor het hart van uw midoffice en/of zaaksysteem.
Suite4Jeugdzorg Centric De nieuwe Jeugdwet maakt gemeenten financieel en bestuurlijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Daarnaast gaan de bezuinigingsmaatregelen binnen de jeugdzorg niet aan gemeenten voorbij.
Suite4Werk en Inkomen Centric Suite4Werk en Inkomen biedt u dé oplossing om de bedrijfsvoering voor inkomensondersteuning en participatie efficiënt en effectief uit te voeren: • workflow: oog voor goede procesondersteuning • gege
Key2Belastingen Centric Totaal oplossing voor WOZ, Waarderen, Heffen en Innen.
Verseon E-Suite Circle Software De Verseon E-Suite is de totaaloplossing van Circle Software voor multichannel elektronische dienstverlening. Klanten kunnen via alle kanalen communiceren met uw organisatie.
Decos D5 Decos Information Solutions Decos biedt een zeer compleet zaaksysteem waarmee u organisatiebreed zaakgericht werken optimaal ondersteunt.
JOIN Zaak en Document Decos Information Solutions Decos biedt een zeer compleet zaaksysteem waarmee u organisatiebreed zaakgericht werken optimaal ondersteunt.
eGem Digikoppeling eGem Overheden en bedrijven delen steeds meer informatie met elkaar. Gelukkig maken zij daarbij gebruik van landelijke standaarden.
Enable-U Digikoppeling Enable-U De Enable-U digikoppeling zorgt voor een snelle en eenvoudige implementatie van de Digikoppeling standaard. De Enable-U Digikoppeling werkt als een brievenbus.
Enable-U 2 Secure Enable-U Enable-U 2Secure verzorgt de beveiliging van de servicelaag in de ICT architectuur.
Enable-U Digimelding Enable-U Enable-U Digimelding vereenvoudigt het uitvoeren van de plicht tot terugmelden van onjuistheden via een gebruiksvriendelijke web applicatie met alle benodigde integratiemogelijkheden. Enable-U Digime
Exxellence MidOffice (tot 2015) Exxellence De Exxellence MidOffice is onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 is de Exxellence MidOffice niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://www.softwarecatalogus.
Exxellence Zaaksysteem (tot 2015) Exxellence Het Exxellence Zaaksysteem is onderdeel van de Exxellence Suite, vanaf versie 5.2 is het Exxellence Zaaksysteem niet meer als los pakket in de softwarecatalogus opgenomen, zie https://www.softwarecata
Exxellence Suite Exxellence De Exxellence Suite is het totaalpakket van al onze softwareoplossingen. Met de implementatie van de Suite zorgt u voor een toekomstvaste ICT-architectuur en 24/7 optimale digitale dienstverlening.
Gemeentelijke Service Bus Gemboxx Configureerbare Servicebus op basis van de JNet producten OpenTunnel en OpenTunnel Archiveringserver. Zie https://www.softwarecatalogus.nl/pakket/opentunnel en https://www.softwarecatalogus.nl/pakket
Gemeentelijke Service Bus GemCloud BV Configureerbare Servicebus op basis van de JNet producten OpenTunnel en OpenTunnel Archiveringserver.
GT-WOZ GeoTax Met GT-WOZ biedt GeoTax één applicatie voor het complete WOZ-proces. Van het creëren van een WOZ-object tot het vaststellen van de waarde en het afhandelen van bezwaren.
Onegov ilionx ilionx helpt overheden met efficiënt digitaal (samen-)werken op basis van het Microsoft Office 365 platform.
c2Wmo Info Support / c2GO Online modulaire applicatie met brede ondersteuning voor zowel de frontoffice als de backoffice van de WMO. De burger staat hierbij centraal, en middels de verschillende portalen (o.a.
c2Jeugd Info Support / c2GO Online modulaire applicatie met brede ondersteuning voor zowel de frontoffice als de backoffice van de Jeugdwet. De burger staat hierbij centraal, en middels de verschillende portalen (o.a.
c2Participatie Info Support / c2GO Online modulaire applicatie voor Werk en Inkomen. De burger staat hierbij centraal, en middels de verschillende portalen (o.a.
Easy bus Digikoppeling Itrajectum Als hoofdleverancier van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van onze 12 provincies, zijn wij al jarenlang dé Digikoppeling expert. De Easy bus Digikoppeling is snel en efficiënt implementeerbaar.
Easy bus ESB Microservices platform Itrajectum Easy bus is een compleet Enterprise Service Bus en Microservices platform. Dit platform is binnen een eigen IT omgeving te plaatsen of als IAAS oplossing te gebruiken.
OpenTunnel JNET OverheidsServicebus met volledige ondersteuning voor alle Digikoppelingprotocollen.
Generieke Berichten Platform KPN Lokale Overheid Digikoppeling regelt gestandaardiseerd berichtenverkeer tussen overheidsinstanties.
Digitale Deurmat CORV KPN Lokale Overheid De Digitale Deurmat CORV is een webapplicatie die via het Generieke Berichtenplatform aan CORV gekoppeld is. De gemeente (of een gemandateerde instelling tbv die gemeente) benadert de webapplicatie e
Toolkit e-formulieren Lost Lemon Uw klanten willen zelf kiezen hoe zij diensten of regelingen aanvragen. Bijvoorbeeld via internet, telefonisch, of aan de balie.
Mijn Gemeente Portaal Lost Lemon De Burgermodule is een online portaal dat professionals en burgers digitaal aan elkaar verbindt. U betrekt uw klanten actief bij het dienstverleningsproces en laat hen zelf de regie voeren.
LL-Connect Lost Lemon LL-connect is een lichtgewicht Enterprise Service Bus (ESB) en integratieframework gebasseerd op het open platform Mule .
MensCentraal Lost Lemon Uw focus ligt op het aanpakken van verschillende uitdagingen, zoals de decentralisaties, actieve participatie, mensen actief betrekken bij dienstverlening, digitale dienstverlening, eigen kracht, mult
WebNext PinkRoccade Local Government WebNext is een zaaksysteem voor de lokale overheid.
Makelaarsuite PinkRoccade Local Government Makelaarsuite is het integrale platform voor gegevenslogistiek en informatievoorziening binnen gemeenten, met samenwerkingsverbanden en ketenpartners en de landelijke overheden. Makelaarsuite bestaat
Gidso Regie Topicus Gidso Regie biedt ondersteuning voor dossiervorming voor cliënten in het sociale domein.
Neuron ESB Vicrea Om een volledige binnengemeentelijke uitwisseling van gegevens mogelijk te maken heeft Vicrea Neuron ESB ontwikkeld.
Zaaksysteem.nl Zaaksysteem.nl Mintlab Zaaksysteem.nl is een all-in-one oplossing om de dienstverlening te verbeteren. Het bevat alle functionaliteiten om processen te digitaliseren van A to Z. Denk hier o.a.
ZorgNed Wmo-Ned ZorgNed Automatisering Wmo-Ned is de complete applicatie voor de ondersteuning van de uitvoering van de Wmo. Van eerste aanmelding, berichtenverkeer, factuurcontrole tot de uitbetaling kan worden ingevoerd in het pakket.
ZorgNed Rondom ZorgNed Automatisering Voor de jeugd- en sociale wijkteams is de module Rondom ontwikkeld. Dit is het regiesysteem deel van de ZorgNed applicatie.
ZorgNed Jeugd-Ned ZorgNed Automatisering ZorgNed Jeugd-Ned is de complete applicatie voor de ondersteuning van de uitvoering van de Jeugdwet.