Pakketten

Export to CSV
Search for software products

10 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
SZ-FraudeRegistratie Liaan Waar uitkeringen worden verstrekt, wordt helaas ook gefraudeerd. Met de module SZ FraudeRegistratie is het mogelijk alle informatie omtrent fraude en fraudeonderzoeken te registreren en te verwerken.
SZ-Inlichtingenbureau Liaan Het Inlichtingenbureau levert samenloopsignalen in het kader van de rechtmatigheid. Samenloop is aan de orde wanneer iemand én een uitkering ontvangt én een ander inkomen.
ProfPortaal Liaan Met Liaan e-Dienstverlening beschikt u over de mogelijkheid om het gebruik van e-formulieren te integreren in uw website. Liaan ProfPortaal is het logische vervolg op Liaan e-Dienstverlening.
Liaan Meldingen Liaan Binnen de openbare ruimte vindt handhaving plaats. Milieupolitie en Toezichthouders zijn hier continu mee bezig. Deze activiteiten moeten worden geregistreerd, bewaakt, gestuurd en beoordeeld.
Liaan Vergunningen Liaan Behoefte aan een duidelijk registratiesysteem voor lokale vergunningen zonder complexe werkprocessen? Liaan Vergunningen is de oplossing!
DPS+ Liaan De DPS-matrix is een instrument waarmee het risico op fraude en de kans op uitstroom kan worden ingeschat.
Liaan SignaalFilter Liaan Met de tool Liaan SignaalFilter kunt u een voorfiltering uitvoeren op het signaalbestand van het Inlichtingenbureau.
SZ-Herberekenen Liaan Waar uitkeringen worden verstrekt, worden ook herberekeningen uitgevoerd. Herberekeningen omdat er gefraudeerd is, of omdat om een andere reden de uitkering foutief verstrekt is.
Liaan Berichten Platform (DKD) Liaan Met het Liaan Berichten Platform (LBP) beschikt u over een aantal zeer interessante centrale webservices die dankzij dit berichtenplatform worden geïntegreerd met de verschillende Liaan applicaties en
e-Dienstverlening Liaan Liaan e-Dienstverlening is ontwikkeld om uw organisatie uitgebreid te ondersteunen bij het implementeren van digitale dienstverlening.