Pakketten

Export to CSV
Search for software products

51 resultaten gevonden.

Naam Leverancieraflopend sorteren Beschrijving
Atos e-Suite Atos Een zaakgerichte oplossing voor verbetering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering: - zowel extern (portaal, mijnloket voor klanten, slimme webformulieren) - als intern (zaaksysteem, inclusief
Corsa BCT Document Management (Corsa/DMS) Record Management (Corsa/RMA) Workflow Management (Corsa/CASE) Bestuurlijke Besluitvorming (Corsa/Bestuur) Digitale factuurafhandeling (Corsa/Invoice) Elektronische fac
InProces Portaal Brein InProces Portaal: Natuurlijk mag een professioneel sitemanagement systeem voor uw website niet ontbreken. Met InProces Portaal realiseert u een webrichtlijnen compliant website in een handomdraai.
InProces KCS Brein Om maximaal rendement te halen uit uw Klant Contact Centrum is InProces KCS ontworpen voor uw balie- en callcenter afdeling.
InProces Vergaderingen Brein Met behulp van de native @app InPorces Vergaderingen kunt u vanaf uw tablet over alle relevante stukken tbv vergaderingen beschikken. Tevens kunnen annotaties op de stukken (w.o.
InProces Connect Brein InProces Connect is de Enterprise Service Bus of ook wel message broker genoemd.
InProces Bestuur Brein Met InProces Bestuur wordt het beheren van de bestuurlijke organisatie en informatie sterk vereenvoudigd.
BABS - Bestuurlijk activiteiten bewakingsysteem (https://www.ibabs.eu/nl/#contact) Capgemini ! BABS wordt niet meer ondersteund door Capgemini! Wendt u tot https://www.ibabs.eu/nl/#contact. BABS staat voor Bestuurlijke Activiteiten BewakingsSysteem.
iBabs - papierloos vergaderen (https://www.ibabs.eu/nl/#contact) Capgemini ! BABS wordt niet meer ondersteund door Capgemini! Wendt u tot https://www.ibabs.eu/nl/#contact. Vergaderen met inhoud: iBabs. Efficiënter en effectiever vergaderen kan ook groen en duurzaam.
Gemeentebox website en CMS CARE Internet Services BV Op open standaarden gebaseerd multi-site CMS pakket dat geschikt is voor en modules bevat voor gemeentelijke websites en intranetten. Ideaal voor implementatie toptaken website.
Product vervangen door SaaS product "Gemeentebox Website en CMS". CARE Internet Services BV Dit product svp niet meer selecteren maar product "Gemeentebox Website en CMS" kiezen.
Key2Informatie Centric Key2Informatie is dé plek waar basisinformatie, zaak- en procesgegevens en documenten samenkomen: voor gemeenten, uitvoeringsorganisaties of samenwerkings-verbanden.
Key2Documenten Centric Key2Documenten, een gestructureerd DMS, biedt voor het Centric-zaaksysteem het beheer en de registratie en archivering van de documenten.
Verseon E-Suite Circle Software De Verseon E-Suite is de totaaloplossing van Circle Software voor multichannel elektronische dienstverlening. Klanten kunnen via alle kanalen communiceren met uw organisatie.
Digitaal Projectenboek CoolProfs De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft zijn projectrapportage sterk verbeterd met behulp van een digitaal projectenboek.
C-SAM publiceer Crotec Met C-SAM publiceer publiceert u alle geo-(gerelateerde) informatie interactief en gebruiker specifiek op uw intranet, naar externe partijen (extranet), geïntegreerd in uw internet pagina’s (CMS), en
RoBeheer Crotec RO-planvorming en -publicatie vormen een complex proces door de combinatie van wettelijke eisen (bv.
RoView Crotec Ruimtelijke plannen op de eigen gemeentelijke website dragen bij aan een betere dienstverlening voor burgers en bedrijven en kan ook de interne informatievoorziening verbeteren. - Sluit naadloos aa
Analyse/Data Intelligence/Predictive Analitics Data Kitchen B.V. De gemeente beschikt over heel veel data die nog niet optimaal worden benut.
Decos D5 Decos Information Solutions Decos biedt een zeer compleet zaaksysteem waarmee u organisatiebreed zaakgericht werken optimaal ondersteunt.
Decos KCS Decos Information Solutions De ultieme frontoffice applicatie waarmee alle informatiebronnen met elkaar verbonden worden; een gebruikersvriendelijk systeem waarmee snel en eenduidig informatie gegeven kan worden aan klanten en v
JOIN Agenderen Decos Information Solutions Cloudoplossing voor de publicatie van vergaderingen en vergaderstukken richting CMS, vergaderomgeving en mobiele toepassingen.
GO. koppelvlak GemeenteOplossingen
GO. raadsinformatie - raadsinformatiesysteem, bestuursinformatiesysteem, stateninformatiesysteem GemeenteOplossingen Onder de naam GO. raadsinformatie levert GemeenteOplossingen de meest complete vergaderoplossing voor het beheren en publiceren van bestuurlijke informatie.
GO. vergaderen (iOS app) GemeenteOplossingen Met de nieuwste vergader-app van GemeenteOplossingen hebben politiek en bestuur op zeer gebruiksvriendelijke wijze toegang tot alle vergaderinformatie.
GO. app - android GemeenteOplossingen Na het succes van de iPad-editie van de GO| app heeft GemeenteOplossingen de Androidversie van de populaire vergader-app ontwikkeld.
TabSign GemeenteOplossingen Een goed bestuur is in toenemende mate afhankelijk van betrouwbare en actuele informatie.
Mijn Vergaderingen GemeenteOplossingen Met GO. mijn vergaderingen kunt u efficiënt papierloos vergaderen. Met de app en webapplicatie maakt u vergaderingen en agendapunten aan en voegt u documenten toe.
Green Valley CMS Green Valley Green Valley ontwikkelt producten die specifiek zijn ontwikkeld vóór, en in samenwerking mét, gemeenten.
De Besluitstraat Green Valley Besluitstraat is een unieke software-oplossing voor het digitaliseren van uw besluitvormingsproces. En papierloos vergaderen voor de héle organisatie.
Onegov ilionx ilionx helpt overheden met efficiënt digitaal (samen-)werken op basis van het Microsoft Office 365 platform.
CyberManager Isatis CyberSoft De CyberManager van Isatis CyberSoft helpt gemeenten om de BIO en de AVG te implementeren op basis van een information security management systeem (ISMS volgens de ISO 27001).
KIM® Kodision KIM® stelt u in staat om het volledige proces van registratie, behandeling, afhandeling, administratie en terugkoppeling van zaken naar de burger -integraal en voor alle zaaktypen- in te richten en te
Mozard Suite Mozard Mozard is een MidOffice Suite waarmee organisaties hun dienstverlening en hun informatievoorziening flink kunnen verbeteren.
MY-LEX Devices® MY-LEX MY-LEX Devices® biedt de mogelijkheid om uw informatie, tijd, plaats en apparaat onafhankelijk te raadplegen via native apps op verschillende mobiele platformen, zoals iOS of Android.
Planviewer Planviewer Met Planviewer is het mogelijk om (geo)data uit diverse bronnen te combineren, te analyseren en te presenteren.
IZIS Zaaksysteem Roxit Systeem voor Zaakafhandeling, Besluitvorming, Zakenmagazijn, DMS en NEN2082 RMS/RMA.
Seneca Smartsite Toptaken website & intranet Seneca B.V. Smartsite Toptaken is de gestandaardiseerde gemeentelijke website van Seneca.
RaadDigitaal SIMgroep Al geruime tijd staat het thema papierloos werken hoog op de agenda van zowel de raad als de griffie, met als voornaamste doel duurzaamheid, kostenbesparing, gebruikersgemak en efficiëntie.
SIMbri, bestuurs- en raadsinformatiesysteem (End of Life) SIMgroep Toegankelijke beleidsinformatie is van essentieel belang om de lokale democratie goed te laten werken.
SIMwebcast SIMgroep Raadsvergaderingen, commissievergaderingen of wellicht huwelijken binnen uw gemeente live uitzenden via het internet? SIM en Company Webcast maken dit mogelijk met SIMwebcast.
SinglePoint-for-all Splitvision SinglePoint, gebaseerd op Microsoft SharePoint en Office365, is een totaaloplossing voor zaakgericht werken, projectmatig werken, document- en recordmanagement, social media en collaboration, producte
KiC, Kwaliteit in Controle (kwaliteit, sturing en verantwoording). Stimulansz KiC, hét alles-in-1-pakket voor sturing en verantwoording in het Sociaal Domein. KiC is hét programma voor kwaliteitscontrole voor gemeenten, publieke dienstverleners en zorginstellingen.
Minimascan (omvang armoedebeleid). Stimulansz De Minimascan geeft een beeld van de huidige omvang en samenstelling van de doelgroep van het gemeentelijk armoedebeleid in uw gemeente of provincie. In de Minimascan vindt u per inkomensgroep, varië
PInzicht (Privacy & Informatieveiligheid) Stimulansz De 4 onderdelen van KiC Privacy en KiC Informatieveiligheid helpen gemeenten om zelfstandig privacy en informatieveiligheid te borgen: 1.onderzoekmodule, 2.
Inzicht Naleving Stimulansz Met de kennisbank Naleving heeft u altijd toegang tot landelijke wet- en regelgeving. Bovendien kunt u eigen beleid of andere informatie makkelijk toevoegen.
TIMEBLOCKR T:MEBLOCKR Veel gemeenten maken gebruik van T:meblockr. De afspraken worden vooral gemaakt voor burgerzakenproducten.
Documentmanagementsysteem VisieDosis Visiedosis.Uninova VisieDosis is een all-in-one webapplicatie geschikt voor zaakgericht werken of dossiervorming, traditioneel of met Office 365.
Demo Zaaksysteem VNG Realisatie Demo Voor al uw zaakjes: naar de gemeente!
Key Control Dashboard Yellowtail Het Key Control Dashboard is de meest integrale GRC software, management control en interne controle software op de Nederlandse markt.

Pagina's