ZorgNed Jeugd-Ned

ZorgNed Automatisering

ZorgNed Jeugd-Ned is de complete applicatie voor de ondersteuning van de uitvoering van de Jeugdwet. Van eerste aanmelding tot berichtenverkeer, factuurcontrole en uitbetaling kan worden ingevoerd in het pakket. Hierdoor is de cliënt, zijn vraag en oplossingen volledig in beeld. Jeugd-Ned maakt gebruik van een procesgerichte aanpak waardoor de voortgang kan worden gewaarborgd. Voor de gebruikers geeft dit een duidelijke begeleiding in hun werk en inzicht in de openstaande taken. Voor de managers geeft dit duidelijke cijfers over de gedane werkzaamheden en de werkvoorraad.

Pakketversie Status Start distributie
2019-06 In gebruik 1-7-2019

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-12-2018

Start test

1-5-2019

Start distributie

1-7-2019
2018-10 In gebruik 12-10-2018

Toelichting versie

Belangrijkste punten: - Uitbreidingen BI - Inzage in werk en inkomen - iJw 2.3 - Single Sign On met SAML-P

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-5-2018

Start test

21-9-2018

Start distributie

12-10-2018
2018-05 Einde ondersteuning 18-5-2018

Toelichting versie

Belangrijkste punten: -MijnGemeente burgerportaal -Toewijzen op productcategorie -iPGB-berichten via GGk webservice -Uitbreidingen BI -Automatisch nieuwe 301 toewijzing bij specifieke redenen einde 307 -Wachtwoord vergeten functionaliteit -Voorziening vaker indiceren -Diverse kleine verbeteringen

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-12-2017

Start test

15-4-2018

Start distributie

18-5-2018
2017-12 Einde ondersteuning 8-12-2017

Toelichting versie

Belangrijkste punten: - Zaak- en documentservices - iJw 2.2 - Uitbreidingen BI database

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-7-2017

Start test

15-11-2017

Start distributie

8-12-2017
2017-07 Einde ondersteuning 14-7-2017

Toelichting versie

Belangrijkste punten: - BI database - Doel meerdere keren evalueren - Herinneringen vanuit de zelfredzaamheidsmatrix - Nieuwe status voor aanmelding: Monitoring - Nieuwe opzet oplossingen en voorzieningen - Meer mogelijkheden in de factuurcontrole - Uitbreidingen dataextracties

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

17-4-2017

Start test

3-7-2017

Start distributie

14-7-2017
2017-04 Einde ondersteuning 14-4-2017

Toelichting versie

Belangrijkste punten: -Het welkomscherm is vervangen door een dashboard. -Het is nu mogelijk is om batchmatig cliëntdossiers te vernietigen. -Er is een nieuw scherm voor het configureren van de 303-factuurcontrole ontwikkeld. -Er is betere ondersteuning voor het toetsen van brieven ontwikkeld. -De CAK-functionaliteit is uitgebreid zodat de factuurregels gebruikt kunnen worden als basis voor het aanleveren aan het CAK. -Het wegwijsscherm heeft een nieuw tabblad waarop alle ontvangen en verstuurde iWmo- en iJw-berichten van de cliënt worden getoond. -Er is een alternatieve oplossing voor werken met de actielijst, genaamd werkverdeling ontwikkeld. -Het is nu mogelijk om bij leveranciers een buitenlands IBAN te registreren. -De BI-database is uitgebreid met nieuwe tabellen voor iWmo- en iJw-berichten. -Een dataextractie met relatiegegevens is toegevoegd. -Er is logging toegevoegd op het datum en tijdstip dat een medewerker inlogt. Een medewerker kan zelf ook zien wanneer hij voor het laatst heeft ingelogd. -De functionaliteit voor het inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord welke worden vastgelegd in Wmo-Ned is uitgebreid en nu conform de BIG (baseline informatiebeveiliging gemeenten) -Het definitief maken van een 303-factuur met factuurregels van bv 2015 en andere factuurregels van bv 2016 resulteert in zowel een 2015 als een 2016 verplichting. -Dataextracties kunnen nu ook gegenereerd worden zonder privacy gevoelige informatie. -Het aanmaken van 301-berichten is verbeterd zodat beter wordt omgegaan met brief- en onbekende adressen. -Bij een JW301-bericht het niet langer verplicht om een relatie van de soort ouder of voogd mee te sturen. -JW315-Excel inleesformaat is aangepast zodat de kolom met verwijzer voortaan gebruik maakt van de landelijke codelijsten. -Export mogelijkheid voor JW315-berichten

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-11-2016

Start test

1-3-2017

Start distributie

14-4-2017
2016-10 Einde ondersteuning 30-10-2016

Toelichting versie

Belangrijkste punten: -iJw versie 2.1 -Meerdere contactpersonen

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-6-2016

Start test

1-10-2016

Start distributie

30-10-2016
2016-05 Einde ondersteuning 27-5-2016

Toelichting versie

Belangrijkste punten: -Authenticatie met 2e factor (extra code via SMS of email) -Verbeteringen in het monitoren van het iJw berichtenverkeer -Automatisch opslaan memo's (autosave)

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-12-2015

Start test

15-4-2016

Start distributie

27-5-2016
2015-12 Einde ondersteuning 1-1-2016

Toelichting versie

Belangrijkste punten: -iJw 2.0 -Naast CORV versie 0.9.4 ook ondersteuning van CORV 1.0

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-9-2015

Start test

15-12-2015

Start distributie

1-1-2016
2015-09 Einde ondersteuning 25-9-2015

Toelichting versie

Belangrijkste punten: -Voorbereidingen iJw 2.0 (o.a. eenheid-volume-frequentie) -Handmatig vastgelegde afspraak eenvoudig mailen -Registratie AGB code strenger gemaakt -Nieuw overzichtscherm leveringen -Verbeteringen factuurcontrole -Automatisch 's nachts facturen controleren

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-7-2015

Start test

1-9-2015

Start distributie

25-9-2015
2015-7 Einde ondersteuning 1-8-2015

Toelichting versie

Belangrijkste punten: - iJw 305 en 307 - iJw 321 inlezen - Verbetering iJw 301 (Intrekkingen) - Meer mogelijkheden factuurcontrole

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-4-2015

Start test

1-7-2015

Start distributie

1-8-2015
2015-3 Einde ondersteuning 27-3-2015

Toelichting versie

Belangrijkste punten: - Verbeteren regio ondersteuning factuurcontrole - Factuurcontrole algemene voorzieningen - Importeren verzoek om toewijzing (huisartsenroute) - Aansluiting webservices GGK via digiadapter Opentunnel van JNet - Aanleveren CBS / Gemeentelijke monitor

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-12-2014

Start test

1-3-2015

Start distributie

27-3-2015
2014-12 Einde ondersteuning 20-12-2014

Toelichting versie

Belangrijkste punten: - Het inlezen van de gegevens van cliënten jeugdwet. - Factuurcontrole jeugd. - Berichten voor informatieuitwisseling met SVB. - i-Jw berichten. - CORV. - Toegang Burger.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-7-2014

Start test

2-12-2014

Start distributie

20-12-2014
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (9)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

CORV-component5 gemeenten
Documentcreatiecomponent2 gemeenten
Financieel component4 gemeenten
Jeugdzorgcomponent5 gemeenten
Managementinformatiecomponent6 gemeenten
Mijngemeentecomponent0 gemeenten
Regiecomponent6 gemeenten
Verzamelcomponent2 gemeenten
WMO-component1 gemeente
Zelfdiagnosecomponent0 gemeenten

Details pakketversie: ZorgNed Jeugd-Ned 2018-10 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

2 van 35 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
Mijngemeentecomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
Mijngemeentecomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
Mijngemeentecomponent
Betalen en invorderen services 1.0
Financieel component
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
Mijngemeentecomponent
Documentcreatieservices 1.0
Documentcreatiecomponent

Jeugdzorgcomponent
Documentcreatieservices 1.1
Documentcreatiecomponent

Jeugdzorgcomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Mijngemeentecomponent

Zelfdiagnosecomponent
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Financieel component
iJw voor gemeenten 2.3
Jeugdzorgcomponent
iJw voor gemeenten 2.4
Jeugdzorgcomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2018
Mijngemeentecomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2019
Mijngemeentecomponent
ODF 1.2
Documentcreatiecomponent
PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en)
Documentcreatiecomponent
PDF/A-2 (ISO 19005-2)
Documentcreatiecomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
Mijngemeentecomponent
Regie- en zaakservices 1.0
CORV-component

Jeugdzorgcomponent

Regiecomponent
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Financieel component
StUF Jeugdzorg (CORV) 1.0
CORV-component
EINDRAPPORT_ZorgNed-JNet - Ketentest RvdK 2_0 - 20160216_05_6_0.pdf
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
PDOK services (actueel)
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
UBL-OHNL (actueel)
Financieel component
Zaak- en documentservices 1.0
CORV-component

Documentcreatiecomponent

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

Regiecomponent
Compliancy niet aangetoond
Zaak- en documentservices 1.2
CORV-component

Documentcreatiecomponent

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

Regiecomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
OWMS 4.0
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
CMIS 1.0
Documentcreatiecomponent
Geen compliancy-instrument
CMIS 1.1
Documentcreatiecomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.4
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.5
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
IPMV 4.0
Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
ISO 20022 versie mei 2013
Financieel component
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
CORV-component

Documentcreatiecomponent

Financieel component

Jeugdzorgcomponent

Managementinformatiecomponent

Mijngemeentecomponent
StUF BG 3.10
CORV-component

Documentcreatiecomponent

Financieel component

Jeugdzorgcomponent

Managementinformatiecomponent

Mijngemeentecomponent
StUF ZKN 3.10
CORV-component

Documentcreatiecomponent

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

Regiecomponent
XBRL 2.1
Financieel component
Geen compliancy-instrument

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
CORV-component

Regiecomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 1.3
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Semantisch Model e-Factureren (SMeF) 2.0
Financieel component
Geen compliancy-instrument
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
CORV-component

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

Regiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
CORV-component

Jeugdzorgcomponent

Mijngemeentecomponent

Regiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
CORV-component

Jeugdzorgcomponent

Managementinformatiecomponent

Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
CORV-component

Jeugdzorgcomponent

Managementinformatiecomponent

Mijngemeentecomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling ebMS 1.0 / 1.1
Digikoppeling ebMS 2.0
Digikoppeling Grote Berichten 2.0
Geen compliancy-instrument
Digikoppeling WUS 1.0
Digikoppeling WUS 2.0
Digikoppeling WUS 3.0
iJw voor gemeenten 2.2
https://www.istandaarden.nl/de-groene-vink-voor-istandaarden/overzicht-groene-vink-deelnemers-2018groene vink iJw 2.2 Zorgned.pdf
StUF Jeugdzorg (CORV) 0.9.4
StUF onderlaag 2.04
StUF onderlaag 3.01
StUF protocolbindingen 03.01
StUF protocolbindingen 03.02

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
CORV-component
Beheren van jeugdzorg
- Ontvangen notificaties en zorgsignalen
- Opstellen verzoek tot onderzoek (VTO)
Documentcreatiecomponent
Genereren van documenten
Financieel component
Beheren van bruto c.q. netto verwerking
Financieel component
Ondersteunen van financiële processen
- Beheren budgettering
- Beheren crediteuren
- Beheren debiteuren
- Beheren declaraties en facturen
- Beheren grootboek
- Beheren projectboekhouding
- Beheren uitgavenbeheer
- Beheren vaste activa
- Ondersteunen budgetbewaking
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Beheren van casusregievoering
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Beheren van groepstraject
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Beheren van voorzieningenverstrekkingen
Jeugdzorgcomponent
Regiecomponent
Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Mijngemeentecomponent
Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens
- Beheren en verwerken van persoonlijke voorkeuren
- Tonen berichten
- Tonen en bijwerken mijn gegevens (bedrijf)
- Tonen en bijwerken mijn gegevens (burger)
- Tonen lopende & afgesloten zaken
- Tonen persoonsgegevens gebruik
Zelfdiagnosecomponent
Ondersteunen van zelfdiagnose

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)
On-premise
Database - Microsoft SQL server
Database - Oracle
Desktop - Linux
Desktop - Mac OS
Desktop - Microsoft Windows
OS - Windows server