NedMagazijn

NedGraphics BV

Met NedMagazijn biedt NedGraphics een centraal gegevensmagazijn conform de uitgangspunten van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA). Hierbij omvat NedMagazijn minimaal de basis gegevensset die in het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) is beschreven. Deze gegevensset kan naar wens worden uitgebreid met diverse kerngegevens die applicatie- of afdeling overstijgend worden gebruikt. Voor het ophalen en distribueren van gegevens maakt NedMagazijn gebruik van gestandaardiseerde webservices en het Standaard Uitwisselings Formaat (StUF). Door gebruik te maken van deze open standaarden kan NedMagazijn eenvoudig worden gekoppeld aan diverse applicaties in zowel de back- als frontoffice. Hierbij kan worden gedacht aan onder andere GIS viewers en administratieve systemen.

Pakketversie Status Start distributie
4.1 In ontwikkeling 1-12-2019

Toelichting versie

Diverse verbeteringen in functionaliteit, autorisatiemogelijkheden en user-interface

Status

In ontwikkeling

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-12-2019
4.0 In gebruik 1-6-2016

Toelichting versie

Na versie 3.2 zal NedGeomagazijn onderdeel zijn van NedMagazijn (deel Kernregistraties). NedMagazijn 4.0 bevat de volgende functionele verbeteringen: - inhoudelijke controle StUF kennisgevingsberichten – Aansluiting LV’s via Digikoppeling – Migratie laadacties NedGeomagazijn naar NedMagazijn

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-6-2016
1.0 Einde ondersteuning 1-5-2015

Toelichting versie

NedMagazijn 1.0 bevat onder andere de volgende functionaliteiten: - Volledig RSGB/StUF Magazijn (Inclusief geometrie) - Raadplegen middels gestandaardiseerde webservices en StUF vraag/antwoord - Diverse autorisatie- en loggingsmogelijkheden

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

1-5-2015
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (26)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Beveiliging- en privacycomponent0 gemeenten
Data-laad-en-transformatiecomponent3 gemeenten
Gegevensmagazijncomponent24 gemeenten
Geo-gegevens beheercomponent5 gemeenten

Details pakketversie: NedMagazijn 4.1 - Status: In ontwikkeling

Eindproduct standaarden

0 van 5 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Prefill eFormulieren services 1.0
Gegevensmagazijncomponent
StUF Geo IMGeo 1.1.1
Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent
StUF Geo IMGeo 1.2
Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent
StUF Geo IMGeo 1.3 - Geo-BOR
Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BAG Compact 1.0
Gegevensmagazijncomponent
BAG Extract 2.1
Gegevensmagazijncomponent
BRK Levering 1.1
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRK Levering 1.2.1
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRT Levering 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
BRT Levering 2.2
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Digilevering koppelvlak (actueel)
Gegevensmagazijncomponent
PDOK services (versie onbekend)
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB bevragingen 1.0
Gegevensmagazijncomponent
Gepland
StUF HR 3.00
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
StUF Kadastrale mutatieservices 1.0
Gegevensmagazijncomponent
StUF WOZ 03.12
Gegevensmagazijncomponent
StUF WOZ 03.13
Gegevensmagazijncomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
Gegevensmagazijncomponent
StUF BG 3.10
Gegevensmagazijncomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
IMGeo (BGT) 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
IMKAD Kadastrale percelen 2.1.1
Gegevensmagazijncomponent
IMKL Kabels en Leidingen 1.2
Geo-gegevens beheercomponent
IMWA Water 2010
Geo-gegevens beheercomponent
IMWA Water 2013
Geo-gegevens beheercomponent
TOP10NL Topografie 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
TOP10NL Topografie 2.2
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
NEN 3610:2011 nl
Geo-gegevens beheercomponent
RSGB 2.01
Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent
GeplandGeen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Beveiliging- en privacycomponent
Beheren en implementeren van beveiligingsmaatregelen
Data-laad-en-transformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Gegevensmagazijncomponent
Registreren en delen van basisgegevens
- Delen van basisgegevens
- Registreren van basisgegevens
Geo-gegevens beheercomponent
Beheren en inwinnen van geometrische gegevens

Pakketversie Ondersteunde technologieën

On-premise
Database - Oracle
OS - Windows server