MetaRegie

Metaobjects

Gemeenten voeren nieuwe taken uit in het kader van de drie decentralisaties en de transformatie van het Sociaal Domein. In de meeste gevallen is er gekozen voor een werkwijze waarin gebiedsteams zijn opgenomen. Deze gebiedsteams zijn gericht op het ondersteunen en versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare personen/gezinnen. De gebiedsteams richten zich op alle leefdomeinen en bepalen de zelfredzaamheid. De gebiedsteams kunnen op deze nieuwe en ontkokerde wijze, burgers met een zorgbehoefte op een goede manier ondersteunen. Het instrument maakt het mogelijk de werkwijze van de sociale teams te monitoren, niet alleen aan de hand van de Zelfredzaamheidsmatrix, maar ook aan de hand van scores op eigen kracht, sociaal netwerk, algemene voorzieningen en niet vrij toegankelijke (of maatwerk)voorzieningen, de zogenaamde ESAM-scores. Om deze nieuwe werkwijze optimaal te faciliteren biedt Metaobjects een oplossing die de teamleden die de intake en diagnose verzorgen tot en met de vaststelling van het plan van aanpak, optimaal ondersteunt in hun nieuwe werkwijze. In de optiek van Metaobjects is de vraag van de gemeenten niet louter gericht op het leveren van een softwaresysteem, maar zal dit systeem ook ondersteuning moeten bieden bij de nieuwe manier van werken in het sociaal domein volgens de principes van de kanteling en de integrale aanpak. Deze aanpak noemen we samengevat: Arrangeren in het sociaal domein. Metaobjects heeft samen met samen met haar partner Thönissen Management en Advies de module "MetaRegie/Arrangeren sociaal domein" ontwikkeld dat hierin voorziet. De teamleden van de gebiedsteams zijn veelal belast zijn met de uitvoering van deze plannen. Management wordt ondersteund middels doelgerichte rapportages zodat effecten op eenvoudige wijze zichtbaar worden. Ketenpartners hebben enkel toegang tot de voor hen relevante gegevens. Tevens wordt zo ook het gezinsdossier en het 1 gezin 1 plan principe zorgvuldig en respectvol behandeld. Met behulp van doelen en de daaraan gekoppelde SMART geformuleerde acties is op ieder moment duidelijk wie welke acties wanneer moet uitvoeren. Het gezinsplan dashboard geeft zowel de regisseur als andere uitvoerend betrokkenen in 1 oog opslag alle relevante informatie. Middels termijnbewaking en pro-actieve signalering worden gebruikers op de hoogte gebracht als termijn dreigen te verstrijken. MetaRegie is een suite van producten waarmee de gehele keten van vraagverheldering tot plan van aanpak tot en met de uitvoering en meting van de eindresultaten ondersteund wordt. Voor de communicatie met relevante bronnen zorgen wij middels ons berichtenplatform voor een efficiënte en betrouwbare berichtenafhandeling. Ook kunnen we zo koppelen met systemen die reeds voor handen zijn. Tijdens de voorbereidingsfase van de implementatie bekijken we samen met de betreffende opdrachtgever welke componenten geleverd moeten worden en welke onderdelen reeds beschikbaar zijn en opgenomen moeten worden in deze specifieke klantsituatie.

Pakketversie Status Start distributie
2.2 In gebruik 28-5-2018

Toelichting versie

2.2 Deze versie bevat de koppeling met Multisignaal en de uitwisseling van de regie informatie met Leerplicht / RMC en Schuldhulpverlening.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

5-3-2018

Start test

30-4-2018

Start distributie

28-5-2018
1.11 Einde ondersteuning 14-5-2018

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

5-3-2018

Start test

30-4-2018

Start distributie

14-5-2018
1.9 Einde ondersteuning 9-12-2017

Toelichting versie

Deze versie bevat verbeteringen aan het burgerportaal, SSO, two factor authenticatie verbeteringen.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-8-2017

Start test

25-11-2017

Start distributie

9-12-2017
1.7 Einde ondersteuning 23-1-2017

Toelichting versie

Deze versie bevat verbeteringen van het burgerportaal, two factor authenticatie en verbeterde signaleringsmogelijkheden bij mogelijke beveiligingsincidenten. Verder de ondersteuning voor TMLO 1.1.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-9-2016

Start test

9-1-2017

Start distributie

23-1-2017
1.5 Einde ondersteuning 2-9-2016

Toelichting versie

Deze versie bevat de regieservices en een verdere uitwerking van de CORV processen

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

16-5-2016

Start test

11-7-2016

Start distributie

2-9-2016
1.4 Einde ondersteuning 25-5-2016

Toelichting versie

Deze versie bevat termijnbewaking, vernieuwde navigatie mogelijkheden en een compleet vernieuwd gezinsplan dashboard. Ook is de StUF BG 3.10 koppeling nu in de praktijk getest met Key2Datadistributie van Centric. Tevens is de ondersteuning voor de Zaak- en documentservices 1.0 ingebouwd.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

11-1-2016

Start test

16-5-2016

Start distributie

25-5-2016
1.3 Einde ondersteuning 31-12-2015

Toelichting versie

Deze versie introduceert het Burgerportaal, het gezinsplan, de koppeling met CORV en de koppeling met GWS

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

15-10-2015

Start test

15-12-2015

Start distributie

31-12-2015
1.2 Einde ondersteuning 6-10-2015

Toelichting versie

Deze versie introduceert de koppeling met het GBA middels StUF 3.10

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

6-8-2015

Start test

29-9-2015

Start distributie

6-10-2015
1.1 Einde ondersteuning 25-5-2015

Toelichting versie

Verwijderen - oude versie -

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-1-2015

Start test

11-5-2015

Start distributie

25-5-2015
1.0 Einde ondersteuning 29-12-2014

Toelichting versie

Verwijderen - deze versie klopt niet -

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-9-2014

Start test

15-12-2014

Start distributie

29-12-2014
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (2)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

CORV-component2 gemeenten
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent1 gemeente
Regiecomponent1 gemeente

Details pakketversie: MetaRegie 2.2 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

1 van 26 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Catalogi API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
DigiD SAML koppelvlak (actueel)
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Documenten API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2019
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Norm beveiligingsassessment DigiD 2020
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Regie- en zaakservices 1.0
CORV-component

Regiecomponent
StUF Jeugdzorg (CORV) 1.0
CORV-component
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzFcUWYdmTQWMGtYUEtabFI2S28
Zaken API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Autorisaties API-standaard v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) v1.x
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Zaak- en documentservices 1.0
CORV-component

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Regiecomponent
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zGNoT3jBTf8V-frOUulaWBWMJxdW9wgx
Zaak- en documentservices 1.2
CORV-component

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Regiecomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
GEMMA e-formulieren specificatie 1.4
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
GEMMA e-formulieren specificatie 1.5
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
CORV-component

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
StUF BG 3.10
CORV-component

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
StUF ZKN 3.10
CORV-component

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Regiecomponent
StUF ZTC 3.10
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
CORV-component

Regiecomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
CORV-component

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Regiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
CORV-component

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent

Regiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
CORV-component

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
CORV-component

E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digitoegankelijk versie 1.1.2
SAML 2.0
StUF protocolbindingen 03.01
Compliancy niet aangetoond
TMLO 1.1
Geen compliancy-instrument

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
CORV-component
Regiecomponent
Sociaal domeinfunctionaliteit voor gemeente
- Beheren van acquisities
- Beheren van arbeidsbemiddeling
- Beheren van bruto c.q. netto verwerking
- Beheren van budgetbeheer
- Beheren van casusregievoering
- Beheren van groepstraject
- Beheren van jeugdzorg
- Beheren van kredietverstrekking
- Beheren van leerlingenadministratie
- Beheren van leerlingenvervoer
- Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
- Beheren van schuldhulpverleningen
- Beheren van sociale werkvoorziening
- Beheren van voorzieningenverstrekkingen
- Beheren van zelfredzaamheidontwikkeling
- Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
- Ondersteunen van handhaving
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Generieke functionaliteit voor inwoners en ondernemers
- Aanvragen van producten en diensten
- Afrekenen van producten en diensten
- Beschikbaarstellen van informatieobjecten
- Geleiden van klanten
- Klanttevredenheidsmeting en analyse
- Maken van afspraken
- Ondersteunen van burgerparticipatie
- Publiceren gemeentelijke producten en diensten
- Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens
- Tonen van (web)content
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent
Generieke functionaliteit voor gemeente
- Archiveren van informatieobjecten
- Beheren van afspraken
- Beheren van documenten
- Beheren van e-formulieren
- Beheren van klantcontacten
- Beheren van managementinformatie
- Beheren van processen
- Beheren van producten en diensten
- Beheren van webcontent
- Beheren van zaken
- Digitaal ondertekenen documenten
- Digitaliseren van documenten
- Ondersteunen bewaking bestuurlijke activiteiten
- Ondersteunen van digitaal samenwerken

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)