Key Control Dashboard

Yellowtail

Toegespitst op uw functie binnen de organisatie krijgt u middels het Key Control Dashboard software in handen om integraal grip te krijgen op uw bedrijfsprocessen, governance risk & compliance functie. Key Control Dashboard is een integraal information intelligence platform dat onderschreven wordt door Gartner voor de overheid, zorg, en financials. Informatie is vaak in overvloed, maar versnipperd, aanwezig in de organisatie. Key Control Dashboard bundelt en ontsluit de benodigde informatie en brengt u volledig in control. U heeft real-time inzicht, werkt u vanuit één versie op de werkelijkheid en stuurt op het behalen van de doelstellingen en het beheersen van de risico’s. Het Key Control Dashboard is een integrale oplossing en ondersteunt organisaties met: management control software, het In control statement, risicomanagement, interne controle, audit tool, Business Process Modeling (BPM), Information Security Management System (ISMS). Key Control Dashboard voorziet organisaties op effectieve en intelligente wijze van grip en sturing op bedrijfsvoering en interne beheersing. Met behulp van KCD helpt Yellowtail organisaties: -Aantoonbaar In Control Statement afgeven. -Grip op prestaties, risico’s, processen en interne controle te verkrijgen; -De interne beheersing te professionaliseren; -De kosten van control te beperken en inzicht te bieden in de opbrengsten van control; -Een effectieve en efficiëntie interne controle; -Bedrijfsprocessen effectief en efficiënt in te richten.

Pakketversie Status Start distributie
Key Control Dashboard In gebruik 1-4-2018

Toelichting versie

Key Control Dashboard new release

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-7-2017

Start test

1-1-2018

Start distributie

1-4-2018
KCD 1.0 In gebruik 1-1-2015

Toelichting versie

Versie 1.0 Key Control Dashboard

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2015

Start test

1-1-2015

Start distributie

1-1-2015
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (7)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)5 gemeenten
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent0 gemeenten
Beveiliging- en privacycomponent0 gemeenten
Managementinformatiecomponent1 gemeente
Planning en control component5 gemeenten
Projectmanagementcomponent0 gemeenten

Details pakketversie: Key Control Dashboard Key Control Dashboard - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Zaak- en documentservices 1.0
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent
StUF BG 3.10
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent
StUF BG 3.20
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent
StUF ZKN 3.10
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
StUF ZKN 3.20
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
StUF ZTC 3.10
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
VISI 1.3
Projectmanagementcomponent
VISI 1.4
Projectmanagementcomponent

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
Beheren van processen
- Analyseren processen
- Definiëren processen
- Monitoren processen
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Besluitvormingsproces transparantie
- Politieke data-analyse
- Uitzenden van vergaderingen
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten
Beveiliging- en privacycomponent
Beheren en implementeren van beveiligingsmaatregelen
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Planning en control component
Ondersteunen van planning en control
Projectmanagementcomponent
Project-, programma-, portfoliobeheer

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)