Key Control Dashboard

Yellowtail

Het Key Control Dashboard is de meest integrale GRC software, management control en interne controle software op de Nederlandse markt. Het biedt alle benodigde functionaliteit en flexibiliteit om aantoonbaar In Control te zijn op processen en een In Control Statement af te kunnen geven. Het Key Control Dashboard platform wordt onderschreven door Gartner en is beschikbaar voor de overheid, financiële instellingen en de zorg. Informatie is vaak in overvloed, maar versnipperd, aanwezig in de organisatie het Key Control Dashboard bundelt en ontsluit de benodigde verantwoordingsinformatie en brengt u In control. Doormiddel van rol gebaseerde dashboards hebben u en uw collega's real-time inzicht in de In Control status van uw organisatie. U werkt allemaal vanuit één versie op de werkelijkheid en stuurt op het behalen van doelstellingen, het beheersen van risico’s en het uitvoeren van de (verbijzonderde) interne controle. Het Key Control Dashboard is een full-service concept. Onze klanten binnen de (Rijks) overheid, financiële sector en de zorg vragen van ons een hoge mate van security, data veiligheid, mate van beheer, kennisniveau en support. Het Key Control Dashboard is een integrale oplossing en ondersteunt organisaties met: management control software, het In control statement, risicomanagement, interne controle software en audit tool, Business Process Modelling (BPM), Information Security Management System ISMS, BIO (voorheen BIG, BIR) en privacy, AVG. Het Key Control Dashboard voorziet organisaties op effectieve en intelligente wijze van grip en sturing op de processen en interne beheersing. Met behulp van Key Control Dashboard is het mogelijk om: -Aantoonbaar een In Control Statement af te geven. -Grip op prestaties, risico’s, processen en de interne controle te verkrijgen; -Een effectieve en efficiëntie interne controle met juiste en volledige dossiervorming en audit-trail; -De interne beheersing te professionaliseren; -De kosten van control te beperken en inzicht te bieden in de opbrengsten van control; -Bedrijfsprocessen effectief en efficiënt in te richten.

Pakketversie Status Start distributie
Key Control Dashboard In gebruik 1-4-2018

Toelichting versie

Key Control Dashboard new release

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-7-2017

Start test

1-1-2018

Start distributie

1-4-2018
KCD 1.0 In gebruik 1-1-2015

Toelichting versie

Versie 1.0 Key Control Dashboard

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2015

Start test

1-1-2015

Start distributie

1-1-2015
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (10)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)5 gemeenten
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent0 gemeenten
Beveiliging- en privacycomponent1 gemeente
Managementinformatiecomponent1 gemeente
Planning en control component7 gemeenten
Projectmanagementcomponent0 gemeenten

Details pakketversie: Key Control Dashboard Key Control Dashboard - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Zaak- en documentservices 1.0
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent
StUF BG 3.10
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent
StUF BG 3.20
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent
StUF ZKN 3.10
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
StUF ZKN 3.20
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
StUF ZTC 3.10
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
VISI 1.3
Projectmanagementcomponent
VISI 1.4
Projectmanagementcomponent

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)
Beheren van processen
- Analyseren processen
- Definiëren processen
- Monitoren processen
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Besluitvormingsproces transparantie
- Politieke data-analyse
- Uitzenden van vergaderingen
Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Bestuurlijk overleg en besluitvorming
- Archiveren van vergadering en besluiten
- Opstellen en distribueren van agenda en stukken
- Vastleggen van vergaderingen en besluiten
- Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten
Beveiliging- en privacycomponent
Beheren en implementeren van beveiligingsmaatregelen
Managementinformatiecomponent
Beheren van managementinformatie
- Analyseren van gegevens
- Analyseren van geo-gegevens
- Integreren van gegevens
- Maken en tonen van rapportages
- Maken en tonen van trendanalyses
- Tonen van standaard selecties
- Verwerven en transformeren van data
Planning en control component
Ondersteunen van planning en control
Projectmanagementcomponent
Project-, programma-, portfoliobeheer

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)