CAReL

Eljakim

CAReL is de Centrale Administratie voor RMC en Leerplicht. Daarnaast kent CAReL een module voor Leerlingenvervoer. Het is een van de grootste applicaties van Eljakim IT. Door de verschillende klanten, verschillende werkwijzen, verschillende koppelingen en informatiestromen is het een grote uitdaging om die processen zo duidelijk mogelijk uit te werken en het geheel zo eenvoudig mogelijk te houden voor de gebruiker. CAReL is gebouwd rondom jongerendossiers, want jongeren staan centraal in het werk van de leerplichtambtenaar en RMC-medewerker. In CAReL komen meldingen binnen die bij de jongeren horen en opgepakt moeten worden door een medewerker. Verzuim, RMC, vrijstelling, vervoersdossier, proces verbaal, er zijn veel verschillende aspecten die geregistreerd moeten worden. Zo secuur mogelijk, want er zijn talloze rapportages die moeten worden ingediend bij de overheid. Een deel van de informatie in CAReL wordt binnengehaald of verstuurd middels koppelingen. Het verzuimloket, DUO, BRP, SUWI, Verwijsindex, StUF-koppeling, het zijn allemaal extra factoren die voor een zo compleet mogelijk jongerendossier zorgen. Er moet verantwoording afgelegd worden op basis van de gegevens die zijn ingevoerd, dus het systeem moet zo goed mogelijk aansluiten bij de workflow van de ambtenaren die de applicatie gebruiken. Door instellingen, validatieregels en automatische werkprocessen wordt er voor elke individuele gemeente zo veel mogelijk gezorgd voor een applicatie die dingen afdwingt waar moet en vrijheid geeft waar gewenst is. Daarnaast speelt er op dit gebied natuurlijk ook mee dat er wets- of beleidswijzigingen plaatsvinden waar de applicatie zich aan moet houden. CAReL heeft dan ook een team dat de materie door en door kent, actief op zoek gaat naar wijzigingen en verbeteringen en als adviserende partij optreedt indien nodig. De gedachte van Eljakim IT is dat een aansluitend systeem niet haalbaar is zonder deze uitgebreide kennis over de doelgroep en gebruiker.

Pakketversie Status Start distributie
CAReL 5.54 In gebruik 7-6-2019

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

3-12-2018

Start test

6-5-2019

Start distributie

7-6-2019
CAReL 5.53 In gebruik 7-11-2018

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

2-7-2018

Start test

1-10-2018

Start distributie

7-11-2018
CAReL 5.52 In gebruik 2-7-2018

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-2-2018

Start test

1-5-2018

Start distributie

2-7-2018
CAReL 5.51 Einde ondersteuning 23-2-2018

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-11-2017

Start test

1-2-2018

Start distributie

23-2-2018
CAReL 5.50 Einde ondersteuning 28-11-2017

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-8-2017

Start test

1-10-2017

Start distributie

28-11-2017
CAReL 5.49 Einde ondersteuning 1-9-2017

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-4-2017

Start test

1-8-2017

Start distributie

1-9-2017
CAReL 5.48 Einde ondersteuning 10-4-2017

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-11-2016

Start test

1-3-2017

Start distributie

10-4-2017
CAReL 5.47 Einde ondersteuning 28-11-2016

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-6-2016

Start test

1-11-2016

Start distributie

28-11-2016
CAReL 5.46 Einde ondersteuning 1-6-2016

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

3-2-2015

Start test

4-5-2015

Start distributie

1-6-2016
CAReL 5.45.3 Einde ondersteuning 30-11-2015

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-6-2015

Start test

2-11-2015

Start distributie

30-11-2015
CAReL 5.45.2 Einde ondersteuning 29-5-2015

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

2-4-2015

Start test

4-5-2015

Start distributie

29-5-2015
CAReL 5.44 Einde ondersteuning 1-4-2015

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

4-11-2014

Start test

2-3-2015

Start distributie

1-4-2015
CAReL 5.45.5 In gebruik 26-1-2015

Toelichting versie

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-12-2015

Start test

18-1-2016

Start distributie

26-1-2015
CAReL 5.43 Einde ondersteuning 3-11-2014

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

6-5-2014

Start test

3-11-2014

Start distributie

3-11-2014
CAReL 5.42 Einde ondersteuning 5-5-2014

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

3-2-2014

Start test

31-3-2014

Start distributie

5-5-2014
CAReL 5.42 Einde ondersteuning 5-5-2014

Toelichting versie

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

3-3-2014

Start test

31-3-2014

Start distributie

5-5-2014
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (51)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Leerlingenbeheercomponent47 gemeenten
Leerlingenvervoercomponent18 gemeenten
Managementinformatiecomponent8 gemeenten

Details pakketversie: CAReL CAReL 5.52 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Documentcreatieservices 1.0
Leerlingenbeheercomponent

Leerlingenvervoercomponent
Documentcreatieservices 1.1
Leerlingenbeheercomponent

Leerlingenvervoercomponent
Regie- en zaakservices 1.0
Leerlingenbeheercomponent

Leerlingenvervoercomponent
Zaak- en documentservices 1.0
Leerlingenbeheercomponent

Leerlingenvervoercomponent
Zaak- en documentservices 1.2
Leerlingenbeheercomponent

Leerlingenvervoercomponent

Halffabrikaat standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
StUF BG 2.04
Leerlingenbeheercomponent

Leerlingenvervoercomponent

Managementinformatiecomponent
StUF BG 3.10
Leerlingenbeheercomponent

Leerlingenvervoercomponent

Managementinformatiecomponent
StUF ZKN 3.10
Leerlingenvervoercomponent

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 1.0
Leerlingenvervoercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Leerlingenvervoercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Leerlingenbeheercomponent

Leerlingenvervoercomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Leerlingenbeheercomponent

Leerlingenvervoercomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Leerlingenbeheercomponent
Leerlingenvervoercomponent
Sociaal domeinfunctionaliteit voor gemeente
- Beheren van acquisities
- Beheren van arbeidsbemiddeling
- Beheren van bruto c.q. netto verwerking
- Beheren van budgetbeheer
- Beheren van casusregievoering
- Beheren van groepstraject
- Beheren van jeugdzorg
- Beheren van kredietverstrekking
- Beheren van leerlingenadministratie
- Beheren van leerlingenvervoer
- Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning
- Beheren van schuldhulpverleningen
- Beheren van sociale werkvoorziening
- Beheren van voorzieningenverstrekkingen
- Beheren van zelfredzaamheidontwikkeling
- Bieden van triage- en diagnose-instrumenten
- Ondersteunen van handhaving
Managementinformatiecomponent
Generieke functionaliteit voor gemeente
- Archiveren van informatieobjecten
- Beheren van afspraken
- Beheren van documenten
- Beheren van e-formulieren
- Beheren van klantcontacten
- Beheren van managementinformatie
- Beheren van processen
- Beheren van producten en diensten
- Beheren van webcontent
- Beheren van zaken
- Digitaal ondertekenen documenten
- Digitaliseren van documenten
- Ondersteunen bewaking bestuurlijke activiteiten
- Ondersteunen van digitaal samenwerken

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)