C-SAM centraal

Visma Roxit

C-SAM centraal is een standaard open (geo)gegevensmagazijn ten behoeve van de gemeentelijke mid-office van de GEMMA architectuur. Het magazijn fungeert als het Single Point of Truth (SPOT) voor alle actuele geo-informatie van de gemeentelijke processen. Het geo-gegevensmagazijn maakt het mogelijk om op een gecontroleerde manier op gezette tijden of via services geografische- en daaraan gerelateerde gegevens uit bronsystemen te importeren, te beheren en beschikbaar te stellen aan de processen en systemen binnen de GEMMA architectuur (volgens zaakgericht werken). Er is voor gekozen om het nieuwe standaard gegevensmodel IMGeo 2.1 te relateren aan het Referentiemodel voor het Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB), zodat de object- en subjectrelaties tussen geografische- en administratieve basisgegevens zijn gelegd t.b.v. bevragingen vanuit de processen in zowel 2D als 3D! C-SAM centraal ondersteunt daarnaast het Meta datamodel ISO 19115 en geo-data modellen van Nederlandse gemeenten (GBKN, etc). Het onderscheidende van C-SAM centraal is dat het datamodel volledig open is en uitbreidbaar door de organisatie zelf. Hiertoe zijn zeer eenvoudige importeer- en beheermogelijkheden ingebouwd. Het geo-gegevensmagazijn is bedoeld om alle ruimtelijke data vanuit één centrale plek meervoudig te gebruiken en is daarmee complementair aan een standaard gegevensmagazijn; er kan voor worden gekozen om dit geo-gegevensmagazijn te plaatsen naast een standaard gegevensmagazijn. In de laatste versie (in ontwikkeling) worden de volgende (basis)registraties ondersteund: BGT/IMGeo, BAG, WOZ, WKPB, IMRO, BRK en onbeperkt door de gemeente zelf toe te voegen registraties. Als raadpleeg omgeving wordt RSGB 3.0 meegeleverd om onderlinge relaties tussen de registraties te leggen ten behoeve van analyse en bevraging.

Martin de Vaal
martin.devaal@roxit.nl
088 217 3300
Website leverancier
Website pakket

Ondertekende addenda (1)
Overzicht ondertekende addenda
  1. Groeipact Common Ground

    06-11-2019 06-11-2019

Meld aan leverancier

Pakketversie Status Start distributie
1.3.11 In gebruik 8-12-2017

Toelichting versie

Volledig nieuw ontwikkeld geo gegevensmagazijn voor geografische (basis) registraties gerelateerd aan het nieuwe RSGB 3.0 model. Ook voor kernregistraties en zelf te definiëren/relateren en toe te voegen registraties. Het magazijn is database onafhankelijk, kan linken aan meerdere databases tegelijk, is mult-tenant (ten behoeve van RID's, samenwerkingsverbanden, etc), schaalbaar, heeft een volledig web-based beheer portaal en levert OGC compliant WMS/WFS services zonder kaartserver. Zowel als 'SAAS/DAAS' als 'on premise' beschikbaar voor Oracle, SQL server, Oracle MySQL en PostGreSQL. In het magazijn kan metadata worden vastgelegd volgens ISO 19115. De beschikbare modules voor geo-basisregistraties en kernregistraties worden automatisch geactualiseerd met de LV en/of KNOOP.

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-1-2017

Start test

1-3-2017

Start distributie

8-12-2017
1.3.0 Einde ondersteuning 28-3-2017

Toelichting versie

Volledig nieuw ontwikkeld geo gegevensmagazijn voor geografische (basis) registraties gerelateerd aan het nieuwe RSGB 3.0 model. Ook voor kernregistraties en zelf te definiëren/relateren en toe te voegen registraties. Het magazijn is database onafhankelijk, kan linken aan meerdere databases tegelijk, is mult-tenant (ten behoeve van RID's, samenwerkingsverbanden, etc), schaalbaar, heeft een volledig web-based beheer portaal en levert OGC compliant WMS/WFS services zonder kaartserver. Zowel als 'SAAS/DAAS' als 'on premise' beschikbaar voor Oracle, SQL server, Oracle MySQL en PostGreSQL. In het magazijn kan metadata worden vastgelegd volgens ISO 19115. De beschikbare modules voor geo-basisregistraties en kernregistraties worden automatisch geactualiseerd met de LV en/of KNOOP.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

1-1-2017

Start test

1-3-2017

Start distributie

28-3-2017
2.1 Einde ondersteuning 2-11-2015

Toelichting versie

Volledig nieuw ontwikkeld geo gegevensmagazijn voor geografische (basis) registraties gerelateerd aan het nieuwe RSGB 3.0 model. Ook voor kernregistraties en zelf te definiëren/relateren en toe te voegen registraties. Het magazijn is database onafhankelijk, kan linken aan meerdere databases tegelijk, is mult-tenant (ten behoeve van RID's, samenwerkingsverbanden, etc), schaalbaar, heeft een volledig web-based beheer portaal en levert OGC compliant WMS/WFS services zonder kaartserver. Zowel als 'SAAS/DAAS' als 'on premise' beschikbaar voor Oracle, SQL server, Oracle MySQL en PostGreSQL. In het magazijn kan metadata worden vastgelegd volgens ISO 19115. De beschikbare modules voor geo-basisregistraties en kernregistraties worden automatisch geactualiseerd met de LV en/of KNOOP.

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

15-12-2014

Start test

17-9-2015

Start distributie

2-11-2015
1.0 Einde ondersteuning

Toelichting versie

Er is geen informatie van deze versie aanwezig

Status

Einde ondersteuning

Start ontwikkeling

Start test

Start distributie

Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (6)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

BGT-beheercomponent0 gemeenten
BOR-component0 gemeenten
Crisismanagementcomponent0 gemeenten
Data-laad-en-transformatiecomponent0 gemeenten
Data-warehousecomponent0 gemeenten
Gegevensmagazijncomponent6 gemeenten
Gemeentelijke eigendommencomponent0 gemeenten
Geo-gegevens beheercomponent0 gemeenten
Intranetcomponent0 gemeenten
Ketenpartner-portaalcomponent0 gemeenten
Managementinformatiecomponent0 gemeenten
Open-data-portaalcomponent0 gemeenten
Webcontentpublicatie- en beheercomponent0 gemeenten

Details pakketversie: C-SAM centraal 1.3.11 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 7 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Intranetcomponent

Open-data-portaalcomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
EN16931 / NL-CIUS (actueel)
Ketenpartner-portaalcomponent
Prefill eFormulieren services 1.0
Gegevensmagazijncomponent
StUF Geo IMGeo 1.1.1
Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent
StUF Geo IMGeo 1.2
Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent
StUF Geo IMGeo 1.3 - Geo-BOR
Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BAG Compact 1.0
Gegevensmagazijncomponent
BAG Extract 2.1
Gegevensmagazijncomponent
BRK Levering 1.1
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRK Levering 1.2.1
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
BRT Levering 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
BRT Levering 2.2
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Digilevering koppelvlak (actueel)
Gegevensmagazijncomponent
ODF 1.2
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
PDOK services (actueel)
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
Peppol BIS Billing (actueel)
Ketenpartner-portaalcomponent
RSGB bevragingen 1.0
Gegevensmagazijncomponent
SimplerInvoicing-UBL (actueel)
Ketenpartner-portaalcomponent
StUF HR 3.00
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument
StUF Kadastrale mutatieservices 1.0
Gegevensmagazijncomponent
StUF WOZ 03.12
Gegevensmagazijncomponent
StUF WOZ 03.13
Gegevensmagazijncomponent

Halffabrikaat standaarden

Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
OWMS 4.0
Open-data-portaalcomponent

Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
StUF BG 2.04
Gegevensmagazijncomponent

Managementinformatiecomponent
StUF BG 3.10
Gegevensmagazijncomponent

Managementinformatiecomponent
Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
IMBRO Bodem en Ondergrond (actueel)
Geo-gegevens beheercomponent
IMGeo (BGT) 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
IMKAD Kadastrale percelen 2.1
Gegevensmagazijncomponent
IMKAD Kadastrale percelen 2.2
Gegevensmagazijncomponent
IMKL Kabels en Leidingen 1.2
Geo-gegevens beheercomponent
IMWA Water 2010
Geo-gegevens beheercomponent
IMWA Water 2013
Geo-gegevens beheercomponent
IPMV 4.0
Open-data-portaalcomponent
Geen compliancy-instrument
StUF ZKN 3.10
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
TOP10NL Topografie 2.1
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument
TOP10NL Topografie 2.2
Geo-gegevens beheercomponent
Geen compliancy-instrument

Grondstof standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
Digikoppeling adapter intern 1.0
Gegevensmagazijncomponent
Geen compliancy-instrument

Gegevens standaarden

Aanbevolen standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
imZTC 2.0
Data-warehousecomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1
Data-warehousecomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Content 1.0
Data-warehousecomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
imZTC 2.1 Informatiemodel
Data-warehousecomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
NEN 3610:2011 nl
Geo-gegevens beheercomponent
RGBZ 1.0
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RGBZ 2.0
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 2.01
Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent

Managementinformatiecomponent
Geen compliancy-instrument
RSGB 3.0
Gegevensmagazijncomponent

Geo-gegevens beheercomponent

Managementinformatiecomponent
GeplandGeen compliancy-instrument

Door leverancier toegevoegde standaarden

NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
BAG LV koppelvlak 1.2.1
Gegevenscatalogus BGT 1.1.1
Geen compliancy-instrument
IMOOV Openbare orde en veiligheid 1.1
Geen compliancy-instrument
IMRO Ruimtelijke Ordening 1.2

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Crisismanagementcomponent
Openbare Orde en Veiligheidfunctionaliteit voor gemeente
- Analyseren van grote hoeveeheden criminaliiteisdata
- Berekenen van relatienetwerken
- Machine learning criminaliteitsdata
- Ondersteunen beheren van veiligheidsrisico's
- Ondersteunen coördinatie crises en rampen
- Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid
- Ondersteunen slachtoffer registratie
- Ondersteunen van registreren agressiegevallen
- Ondersteunen vergunningverlening openbare orde en veiligheid
Data-warehousecomponent
Gegevensmagazijncomponent
Open-data-portaalcomponent
Gedeelde generieke functionaliteit
- Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren processen
- Distribueren en synchroniseren van gegevens
- Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten
- Formatteren en routeren van procesoutput
- Genereren van documenten
- Registreren en delen van basisgegevens
- Registreren en delen van documenten
- Registreren en delen van gegevenssets
- Registreren en delen van identiteiten en autorisaties
- Registreren en delen van kerngegevens
- Registreren en delen van loggegevens
- Registreren en delen van servicebeschrijvingen
- Registreren en delen van terugmeldingen
- Registreren en delen van zaaktypen
- Registreren en delen van zaken
- Routeren en transformeren van berichten
- Verzamelen en ontsluiten van open data
Geo-gegevens beheercomponent
Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor gemeente
- Beheren en exploiteren van gebouweigendommen
- Beheren en exploiteren van grond-eigendommen
- Beheren en inwinnen van geometrische gegevens
- Beheren van aansturing onderhoud openbare ruimte
- Beheren van accommodaties
- Beheren van afvalgegevens
- Beheren van afvalinzameling
- Beheren van begraafplaatsen
- Beheren van beperkingsbesluiten
- Beheren van bodemvoorzieningen (bruin)
- Beheren van digitale ruimtelijke plannen
- Beheren van gebouwen (rood)
- Beheren van grafrechten
- Beheren van groenvoorzieningen (groen)
- Beheren van havens
- Beheren van lucht en geluid
- Beheren van meldingen openbare ruimte
- Beheren van monumentgegevens
- Beheren van omgevingsvergunningen
- Beheren van parkeerdiensten
- Beheren van verkeersinfrastructuur (grijs)
- Beheren van verkeersprognoses
- Beheren van verkeersregelinstallaties
- Beheren van water en waterinfrastructuur (blauw)
- Maken van bestekken
- Ondersteunen van archeologie
- Ondersteunen van grondroeren en KLIC-meldingen
- Ondersteunen van toezicht
- Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen
Intranetcomponent
Ondersteuningsfunctionaliteit voor gemeente
- Beheren en implementeren van beveiligingsmaatregelen
- Beheren van architectuurmodellen
- Beheren van gemeentelijke eigendommen
- Ondersteunen van bezwaar- en beroep
- Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer
- Ondersteunen van financiële processen
- Ondersteunen van gebouw-, ruimte- en locatietoegang.
- Ondersteunen van gebouwinstallatiebeheer
- Ondersteunen van helpdeskwerkzaamheden
- Ondersteunen van inkoop en contractmanagement
- Ondersteunen van innen van vorderingen
- Ondersteunen van IT-objectenbeheer
- Ondersteunen van kantoorautomatisering
- Ondersteunen van kennisbeheer
- Ondersteunen van personeelsmanagement
- Ondersteunen van roosterbeheer
- Ondersteunen van salarisadministratie en verwerking
- Ondersteunen van tijdregistratie
- Ondersteunen van uitlenen facilitaire middelen
- Ondersteunen van vooraadbeheer
- Project-, programma-, portfoliobeheer
- Publiceren social media feeds
- Publiceren van informatie voor medewerkers
- Uitzenden van doelgroep-specifieke informatie
Ketenpartner-portaalcomponent
Generieke functionaliteit voor ketenpartners
- Aanleveren van informatie
- Ondersteunen van factuur en declaratieindiening
Managementinformatiecomponent
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Generieke functionaliteit voor gemeente
- Archiveren van informatieobjecten
- Beheren van afspraken
- Beheren van documenten
- Beheren van e-formulieren
- Beheren van klantcontacten
- Beheren van managementinformatie
- Beheren van processen
- Beheren van producten en diensten
- Beheren van webcontent
- Beheren van zaken
- Digitaal ondertekenen documenten
- Digitaliseren van documenten
- Ondersteunen bewaking bestuurlijke activiteiten
- Ondersteunen van digitaal samenwerken
Webcontentpublicatie- en beheercomponent
Generieke functionaliteit voor inwoners en ondernemers
- Aanvragen van producten en diensten
- Afrekenen van producten en diensten
- Beschikbaarstellen van informatieobjecten
- Geleiden van klanten
- Klanttevredenheidsmeting en analyse
- Maken van afspraken
- Ondersteunen van burgerparticipatie
- Publiceren gemeentelijke producten en diensten
- Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens
- Tonen van (web)content

Pakketversie Ondersteunde technologieën

Dienst - Software as a Service (SAAS)
On-premise
Database - Microsoft SQL server
Database - Oracle
Database - Overig
Database - PostgreSQL