BCPI R6

BCPI.eu

Integrale ENSIA, BIO, PUN, GBR, SUWI, AVG, ISMS implementatie ondersteuning. Ondersteuning Security, Privacy, Integrity, Availability, Continuity Management & Operational Audit. Workflow Management ter ondersteuning van integraal kwaliteitsbeheer. Gemeentelijk Crisis Management PIA's, Register van Verwerkingsactiviteiten, Privacy Data Group Analyse, Test ondersteuning Informatiebeveiligingsplanning tot op service niveau Site Recovery Management support DDOS, Ransomware Security & Recovery Management support IT Disaster Recovery Management support

Pakketversie Status Start distributie
BCPI R6 In gebruik 1-12-2004

Toelichting versie

ISMS, integrale ondersteuning voor AVG, ENSIA & BIO implementaties en voor IT Continuity & Disaster Recovery Management bij gemeenten. Andere IB&P normenkaders zoals BGT, ISO 27002, BRP, SUWI, BAG, Wbp, PUN vrij toe te voegen. Enter once - comply to many Standards ondersteuning. Compliance rapporten worden automatisch in het systeem geproduceerd. Ondersteuning voor: - Vastlegging BBN (baselinetoets) per proces/systeem - Samenwerkingsverbanden van gemeenten - Jaarlijkse zelf-evaluatie ENSIA - Gesloten PDCA Cyclus - Quality Work Flow Management - Import / Export van gegevens - DPIA Checklist - DPIA per systeem - DPIA update bewaking - Verwerkingsregister AVG - BBN Classificaties - Ontwikkeling Business Continuity Plannen - Ontwikkeling Security Implementatie Plannen - Ontwikkeling Service Availbility & Integrity Plannen - Ontwikkeling AVG Implementatie Plannen - Ontwikkeling DDOS / Ransomware Recovery Plannen - Uitvoering van datacentrum uitwijktests Met enkelvoudig uit te voeren BIA's alle Security, Privacy, Integrity, Availability, Continuity plannen en maatregelen actueel houden. Real time ondersteuning van Crisis Management en Recovery Managers tijdens calamiteiten. Wordt geleverd inclusief: - gemeentelijk taken model (ca. 400) - gemeentelijk procesmodel (ca. 90) - wettelijke grondslagen (ca. 150) - procesketens per wettelijke grondslag - voorbeeld plannen - online trainingen ISMS, AVG implementatie, IT Recovery Management - nieuwe functionaliteiten per kwartaal

Status

In gebruik

Start ontwikkeling

1-4-2004

Start test

1-11-2004

Start distributie

1-12-2004
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Beveiliging- en privacycomponent0 gemeenten

Details pakketversie: BCPI R6 BCPI R6 - Status: In gebruik

Eindproduct standaarden

0 van 4 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Beveiliging- en privacycomponent

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Beveiliging- en privacycomponent
Beheren en implementeren van beveiligingsmaatregelen

Pakketversie Ondersteunde technologie├źn

Dienst - Software as a Service (SAAS)