AccessibilityNow Remediate

OD-Solutions Nederland BV

Overheidsinstanties moeten zorgen dat hun website content op 23 september 2020 toegankelijk is. Vanaf die datum moeten zij voor hun digitale informatie de gestelde toegankelijkheidsnormen toepassen, zodat die informatie toegankelijk is voor mensen met een functionele beperking. Voorbeelden van die beperkingen zijn visuele, auditieve, cognitieve en/of fysieke beperkingen. Het betreft onder andere digitale documenten op websites, die kunnen worden gedownload of die aan klanten worden toegestuurd. 250.000 Nederlanders zijn blind of slechtziend: informatie is voor hen niet of moeilijk toegankelijk. Ruim 85% van deze mensen is ouder dan 50 jaar en één op de drie mensen van ouder dan 65 jaar is visueel beperkt (1). Het W3C consortium heeft een wereldwijde standaard opgesteld voor toegankelijke digitale informatie, de zogeheten WCAG of “Web Content Accessibility Guidelines”. Verreweg de meeste PDF overheidsdocumenten in Nederland voldoen nog niet aan de standaard eisen van de WCAG (2). Zij zijn niet toegankelijk voor mensen met een functionele beperking. Veel organisaties hebben een archief en/of DMS met daarin veel niet-toegankelijke PDF’s. Het toegankelijk maken van deze bestaande documenten gebeurt door ze te coderen (“taggen”) maar dit kost heel veel tijd en vergt kennis van grafische software. ODS Remediate is gebruikerssoftware voor het windows platform om documenten toegankelijk te maken conform de uitgangspunten en succesfactoren in de WCAG (3). Niet-toegankelijke PDF-documenten kunnen snel en gemakkelijk worden gecodeerd/getagged voor toegankelijkheid, inclusief de leesvolgorde, alinea's, kopcontrole, lijsten, URL's en tabellen. ODS Remediate (1) Bron: www.accessibility.nl (2) Op 1 mei 2020 (3) Versie 2.1, de meest actuele standaard op 1 mei 2020

Pakketversie Status Start distributie
AccessibilityNow Remediate 4.12 In ontwikkeling 1-12-2020

Toelichting versie

Versie 4.12 zal ook interactieve formulieren ondersteunen.

Status

In ontwikkeling

Start ontwikkeling

1-5-2020

Start test

1-6-2020

Start distributie

1-12-2020
Pakket geschikt voor (GEMMA 2)Ingevuld door (0)

Aantal gemeenten met een versie van het pakket "in productie". NIET die een versie "gepland" hebben. Is vertrouwelijk.

Archiefportaalcomponent0 gemeenten

Details pakketversie: AccessibilityNow Remediate AccessibilityNow Remediate 4.12 - Status: In ontwikkeling

Eindproduct standaarden

0 van 4 compliant met testrapport
Verplichte standaarden
NaamOpgelegd door referentiecomponentOndersteuningCompliancyTestrapport
EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1)
Archiefportaalcomponent

Door leverancier toegevoegde standaarden

Er zijn geen toegevoegde standaarden

Applicatiefuncties

Referentiecomponent Applicatiefunctie Ondersteuning
Archiefportaalcomponent
Beschikbaarstellen van informatieobjecten
- Aanbieden informatieobjecten als download
- Online beschikbaarstellen informatieobjecten
Archiefportaalcomponent
Tonen en zoeken van informatieobjecten

Pakketversie Ondersteunde technologieën

On-premise
Desktop - Microsoft Windows