Releasebrief inhoud GEMMA Softwarecatalogus 6.1

Inleiding

Op 24-5-2017 is release 6.1 met functionele uitbreidingen vrijgegeven. De belangrijkste uitbreiding is de mogelijkheid om als gemeente of samenwerking  applicatiefuncties te kunnen toevoegen aan pakketversies.

Nieuwe functionaliteit voor ingelogde leveranciers

  1. Op het tabblad “Pakketten GEMMA1” kunnen nog niet gemigreerde pakketversies met deze release toch gewijzigd worden. Dit is gedaan om enige in de praktijk voorkomende zaken op te lossen als een pakketversie na migratie blijft “hangen” en dus zowel in Gemma1 als GEMMA2 voorkomt. Dit gebeurde o.a. als er geen referentiecomponenten opgevoerd waren bij de pakketversie. Er kunnen dan overigens alleen GEMMA2-referentiecomponenten toegevoegd worden aan die pakketversie. Gebruik deze optie dus alleen in “probleemgevallen”. Voor de normale migratie het tabblad “Te migreren” gebruiken. Daar zie je het was/wordt-overzicht van de referentiecomponenten.

Nieuwe functionaliteit voor ingelogde gemeenten én samenwerkingen

  1. De functionaliteit om applicatiefuncties toe te voegen is nu voor gemeenten en samenwerkingsverbanden operationeel zowel bij convenant-pakketten als externe pakketten. Bij externe pakketten is de kolom “Geschikt voor” wel aanwezig maar uiteraard leeg omdat er geen leverancier is die dat gegeven onderhoudt. Overigens zal het invullen van de applicatiefuncties door leveranciers komende tijd geleidelijk aan plaatsvinden.  Als gemeente of samenwerkingsverband kun je de applicatiefuncties registreren bij pakketversies ongeacht of de leverancier die reeds ingevuld heeft.  

NB: Bij gemeenten en samenwerkingen kunnen pakketversies na migratie in enkele gevallen in het GEMMA1-tabblad blijven hangen. Dit is o.a. het geval als daar de GEMMA1-referentiecomponent “Vraaggeleiding” aan gekoppeld was. Stuur in dat geval een bericht naar softwarecatalogus@kinggemeenten.nl dan zorgen wij voor herstel.

Tot slot

Mocht je vragen of suggesties hebben, bijvoorbeeld over de GEMMA2-referentiecomponenten, applicatiefuncties of domeinkaarten, stuur die dan s.v.p. naar: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl .

Met vriendelijke groet,

Het Architectuur- en Softwarecatalogus- team van KING